• Home
  • Nieuws
  • Business
  • De staat New York introduceert de 'Fashion Act' voor een meer verantwoorde toeleveringsketen

De staat New York introduceert de 'Fashion Act' voor een meer verantwoorde toeleveringsketen

Door Jennifer Mason

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Rebecca Minkoff (Sept 2016). Foto: Fernanda Calfat / Getty Images via AFP

New York - De staat New York heeft wetgeving ingevoerd waardoor modebedrijven nog dringender hun productie op een meer verantwoorde wijze moeten uitvoeren. De over het algemeen niet-gereguleerde industrie die een aanzienlijke bijdrage levert aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (4-8,6 procent), miljarden liters water vervuilt bij het verven van textiel en - bewust of onbewust - heeft geprofiteerd van uitbuitende arbeidspraktijken in een race om de goedkoopste en snelst gemaakte kleding te verkopen.

De ‘Fashion Sustainability and Social Accountability Act’ zou de verantwoordelijkheid van consumenten om greenwashing tegen te gaan verschuiven en van retailers en fabrikanten in de kledingindustrie die zaken doen in de Verenigde Staten - met een jaarlijkse wereldwijde bruto-inkomsten van meer dan honderd miljoen dollar - eisen dat zij hun toeleveringsketens in kaart brengen, de milieu- en sociale gevolgen van hun activiteiten bekendmaken en bindende doelstellingen vaststellen om die gevolgen te verbeteren. Dit zou gevolgen hebben voor merken van de grootste multinationals, zoals LVMH, tot e-verkopers van fast fashion, zoals Shein.

Het wetsvoorstel zou bedrijven verplichten deze informatie binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van de wet duidelijk op hun website te plaatsen. Het wetsvoorstel voorziet ook in de oprichting van een Community Benefit Fund, dat wordt beheerd door het ministerie van Milieubehoud en dat het geld dat wordt verkregen uit boetes ten goede laat komen aan projecten op het gebied van milieurechtvaardigheid. Bedrijven die in overtreding zijn en dit niet binnen drie maanden na kennisgeving verhelpen, kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot 2 procent van hun jaarinkomsten. En hoewel de procureur-generaal belast is met de handhaving, kunnen consumenten ook civiele stappen ondernemen tegen een persoon of bedrijven die de wet ontduiken.

Senator Biaggi: "We zijn begonnen met het creëren van normen die echte verandering teweegbrengen"

De senator van de staat Bronx en Westchester, Alessandra Biaggi, heeft het wetsvoorstel gesponsord met steun van de ‘Act on Fashion Coalition’, waarvan denktank New Standard Institute, de Natural Resources Defense Council (NRDC) en de New York City Environmental Justice Alliance deel uitmaken. In antwoord op een verzoek om commentaar van FashionUnited legde de senator uit dat haar belangstelling voor deze kwestie al tijdens haar rechtenstudie was ontstaan. "Ik volgde een cursus over modewetgeving en voelde me meteen gemotiveerd om hieraan te werken voordat ik ooit in de regering had gewerkt. Begin vorig jaar kwam ik in contact met het New Standard Institute om samen te werken en een eerste stuk wetgeving op te stellen dat verschillende systematische problemen binnen de industrie aanpakt. We keken naar problemen die veel leiders in de industrie al hebben aangepakt - zoals het versterken van arbeidspraktijken en het verlagen van de CO2-uitstoot - en we wilden ze allemaal samenbrengen en industriebrede normen creëren die echte veranderingen in de sector teweeg zullen brengen."

Rebecca Minkoff (Sept 2016). Foto: Fernanda Calfat / Getty Images via AFP

Het is veelzeggend dat New York, een van de modehoofdsteden van de wereld, het voortouw neemt in deze kwestie en de New York Times meldt dat "er in geen enkel land algemene wetgeving is die de grotere sociale- en milieuacties van de mode-industrie regelt en verandering afdwingt." Senator Biaggi erkent verder dat als New York zich inzet voor klimaatrechtvaardigheid en werknemersrechten, de staat "een morele verantwoordelijkheid heeft om een leidende rol te spelen bij het beperken van de ecologische en sociale gevolgen van de mode-industrie", waarbij hij opmerkt dat "de mode-industrie te lang zijn kop in het zand heeft gestoken, waardoor consumenten en de overheid geen zicht hadden op de omvang van de productie".

De staat New York heeft al ambitieuze klimaatwetten ingevoerd, waaronder de ‘Climate Leadership and Community Protection Act ‘van 2019 die een vermindering van 40 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de hele economie tegen 2030 voorschrijft. Een mede-indiener van de 'Fashion Act' in de senaat van de staat, Brian Kavanagh. Hij steunt al lang wetgevende inspanningen om energie-efficiëntie in bouwprojecten te verbeteren, nieuwe infrastructuur voor fossiele brandstoffen te verbieden en koolstofemissies te verminderen. "Om de gevolgen van de klimaatverandering met succes te bestrijden, moeten we de praktijken van alle sectoren van onze samenleving fundamenteel verbeteren, met inbegrip van de kleding- en schoenenindustrie," verklaarde de senator.

Het New Standard Institute roept op tot steun voor het wetsvoorstel via de hashtag #ActOnFashion, om New York aan te moedigen snel actie te ondernemen. Zoals senator Biaggi terecht concludeert: "Het is niet overdreven om te zeggen dat de toekomst van onze staat, natie en wereld ervan afhangt.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Duurzaamheid
New York
Supply Chain
Toeleveringsketen