Het noodpakket voor ondernemers en zzp’ers: dit weten we nu

Dinsdag om kwart voor zeven ‘s avonds zaten ongetwijfeld weer miljoenen mensen aan het beeldscherm gekluisterd. Het kabinet maakte een nieuwe reeks aan maatregelen bekend om ondernemers en zzp’ers tijdens de coronacrisis te steunen. FashionUnited zet op een rij wat we tot nu toe weten.

Allereerst is er de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze maatregel vervangt de eerste systemen die er waren voor werktijdverkorting. Tijdens de persconferentie werd namelijk gemeld dat het eerdere systeem maar berekend was op rond de tweehonderd aanvragen per jaar en dat dit aantal nu al vele malen is overstegen. Om iedereen snel te kunnen helpen is de NOW-maatregel nu in het leven geroepen. Ondernemers die minimaal 20 procent minder omzet verwachten kunnen werktijdsverkorting aanvragen bij het UWV. De overheid gaat in deze nieuwe maatregel nu maximaal 90 procent van het salaris op zich nemen, terwijl dit voorheen maar 75 procent was. Voor de ondernemers die gebruik willen maken van de maatregel geldt wel een voorwaarde: ze mogen geen mensen ontslaan en ze moeten de rest van het loon zelf doorbetalen. Tijdens de persconferentie werd dan ook benadrukt dat de overheid dit doet voor het personeel. De regeling is ook van toepassing voor werknemers met een flexibel contract en voor oproepkrachten.

Eerder werd al bekend dat ondernemers uitstel van betaling van belastingen kunnen aanvragen. Het gaat hier om inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen. De invorderingsrente en belastingrente gaan beiden omlaag naar bijna nul procent.

Kabinet trekt miljarden uit voor noodpakket ondernemers en zzp’ers

Hoewel de precieze voorwaarden nog moeten uitgewerkt, kondigde het kabinet al wel aan dat ondernemers die hard getroffen worden door de effecten van de corona-uitbraak, 4.000 euro kunnen krijgen als noodvoorziening voor de komende drie maanden. Tijdens de persconferentie werden sectoren genoemd zoals de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Ook werd benadrukt dat het nog even duurt voordat alle systemen operationeel zijn, maar dat ondernemers ook een voorschot kunnen krijgen. De ministers riepen tijdens de persconferentie op om vooral de informatievoorziening van de overheid in de gaten te houden en niet meteen naar de gemeente of een andere instantie te stappen voor de compensatie.

Daarnaast wil het kabinet dat ondernemers makkelijker geld moeten kunnen lenen. Het trekt dan ook meer geld uit voor leningen waar de staat garant voor staat. De overheid gaat voor 50 procent van de leningen garant staan en trekt hiervoor 1,5 miljard euro uit. Het kabinet kondigt deze maatregel aan zodat banken eerder geneigd zijn krediet aan bedrijven te verstrekken. Voor kleine ondernemers komen er gunstigere leningsvoorwaarden. Ze krijgen ook uitstel van aflossing voor de komende zes maande en de rente wordt verlaagd naar 2 procent.

Last but not least, de zzp’ers. Minister Wiebes kwam al snel terug op zijn uitspraken vorige week die hij ‘onhandig’ noemde. De minister benadrukte dat ook zzp’ers geholpen worden door het kabinet. Zzp’ers kunnen voor drie maanden een uitkering aanvragen bij de gemeente zodat ze een inkomen van minimaal het bijstandsniveau hebben. Deze uitkering hoeven zij niet terug te betalen, zo werd benadrukt tijdens de persconferentie. Bij de aanvraag van de uitkering wordt geen vermogens- of partnertoets gedaan.

Brancheorganisatie INretail reageert verheugd. “INretail is blij met de steun- en liquiditeitsmaatregelen. INretail heeft hier zwaar voor gelobbyd en blijft hameren op ruimhartige regelingen en snelheid. Het is goed dat belastingafdrachten worden uitgesteld en voorschotten snel uitgekeerd. De regelingen moeten zo snel mogelijk operationeel worden.”

Beeld: FashionUnited

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN