• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Waarom is het zo moeilijk leefbaar loon te betalen?

Waarom is het zo moeilijk leefbaar loon te betalen?

Door Pia Schulz

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business |Interview

Arbeiterin in der Textilfabrik 'Evolution' in Vietnam Bild: Dawn Denim

Berlijn - In Duitsland eist de vakbond Verdi een minimumloon van 13,50 euro per uur in de detailhandel - cijfers waar arbeiders in het Globale Zuiden alleen maar van kunnen dromen. Waarom is het zo moeilijk om leefbare lonen in te voeren in de textielindustrie en hoe kan dit worden bereikt?

Marian von Rappard is eigenaar van de textielfabriek 'Evolution' in Vietnam, waar hij ook produceert voor zijn eigen jeanslabel Dawn Denim. Hij betaalt al zijn werknemers daar een leefbaar loon. Von Rappard probeert verandering op lange termijn in de mode-industrie te bevorderen, onlangs nog op de Fashion Changers Conference 2023.

Het debat over gelijke beloning in de textielindustrie is al jaren alomtegenwoordig, maar er lijkt niet echt iets te veranderen. De urgentie voor verandering werd aangetoond door de verwoestende schaal van de loonprotesten in Bangladesh in oktober vorig jaar, waar een textielarbeidster ernstig gewond raakte tijdens een demonstratie voor hogere lonen en vervolgens bezweek aan haar verwondingen. Eerlijke lonen - een kwestie die mensenlevens kost en vooral één ding nodig heeft voor verbeteringen op de lange termijn: Meer actiebereidheid van merken die produceren in landen als Bangladesh en Vietnam. Er is nog steeds een gebrek aan bereidheid om te investeren en risico's te nemen, evenals samenwerking met gelijkgestemden.

“Om leefbare lonen op fabrieksniveau te bereiken, moeten kledingmerken en detailhandelaren bereid zijn om hun relaties met leveranciers als een partnerschap te zien”, zegt de Global Living Wage Coalition in antwoord op een vraag van FashionUnited. Uiteindelijk moeten ze bereid zijn meer te betalen voor hun producten om het gemeenschappelijke doel van een eerlijk loon voor werknemers te bereiken”.

Textilfabrik Evolution in Saigon, Vietnam Credits: Dawn Denim

Het minimumloon is de wettelijke loonbodem die werkgevers hun werknemers moeten betalen om in hun basisbehoeften te voorzien. “Idealiter zou het minimumloon het resultaat moeten zijn van een drieledig overleg tussen vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers en werknemers”, zegt de Global Living Wage Coalition. Het is echter vaak een overheidsbeslissing die wordt genomen zonder de werknemers erbij te betrekken. Volgens het Partnership for Sustainable Textiles is deze loonbodem vaak niet voldoende voor een fatsoenlijke levensstandaard in de landen waar de textielindustrie gevestigd is. Dit is precies waar het leefbaar loon om de hoek komt kijken:

Leefbaar loon:
De Global Living Wage Coalition definieert een leefbaar loon als “een vergoeding [...] ontvangen door een werkende persoon op een bepaalde locatie voor een normale werkweek die voldoende is om een adequate levensstandaard voor die persoon en zijn of haar afhankelijke personen te bieden. Een behoorlijke levensstandaard omvat voedsel, water, onderdak, onderwijs, medische zorg, vervoer, kleding en andere basisbehoeften, waaronder voorzieningen voor onverwachte gebeurtenissen.”

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), gevestigd in Zwitserland, schat dat wereldwijd 266 miljoen werknemers onder het minimumloon worden betaald, wat overeenkomt met 15 procent van alle werknemers. Minimumlonen worden ook vaak niet aangepast aan veranderende economische omstandigheden zoals inflatie, wat leidt tot loonverlies.

Wie definieert 'fatsoenlijk leven'?

Het minimumloon voor levensonderhoud is zeer landspecifiek en kan met verschillende methoden worden berekend. Von Rappard gebruikt in zijn fabriek de Ankermethode, die is ontwikkeld door de Amerikanen Martha en Richard Anker.

Volgens Von Rappard worden lonen volgens deze methode berekend in een “winkelmandjessysteem”. Kosten voor een 'evenwichtige voeding', 'adequate huisvesting', 'onvoorziene gebeurtenissen' en 'andere behoeften' zoals kleding, onderwijs en gezondheidszorg worden bij elkaar opgeteld om de kosten van levensonderhoud voor een eenvoudig maar adequaat leven te vormen.

Anker Research Institute (ARI) en Global Living Wage Coalition (GLWC), gebaseerd op Anker, R. en Anker, M. (2017). Figuur: Living Wages Around the World: Manual for Measurement, Cheltenham, UK en Northampton, USA: Edward Elgar Publishing.

Er zijn speciale kenmerken die het leefbaar loon onderscheiden van de berekening van het minimumloon. Zo worden aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gebruikt om de voedselkosten te bepalen en gecombineerd met lokale gegevens. Hiertoe worden regelmatig landspecifieke voedselprijzen verzameld en geanalyseerd in samenwerking met de werknemers. Lokale gegevens worden ook meegenomen in de huisvestingskosten, die worden bepaald door huisinspecties met werknemers.

Volgens de berekeningen van de Anker-methode zou Von Rappard de werknemers in zijn fabriek een maandloon tussen 8,8 en 9,2 miljoen Vietnamese dong (ongeveer 325,15 tot 340,56 euro) moeten betalen. De werknemers in zijn textielfabriek krijgen een gemiddeld loon van 8,5 tot 11 miljoen Vietnamese dong (ongeveer 314,39 tot 406,85 euro), wat hoger is dan het berekende bedrag. Bovendien krijgen alle werknemers een particuliere ziektekostenverzekering.

“Een ander belangrijk element is de beschikbaarheid van diensten en infrastructuur die een fatsoenlijke levensstandaard mogelijk maken”, zegt de Global Living Wage Coalition. Volgens een studie van het Anker Research Institute is het leefbaar loon lager als de kosten van elementen van een fatsoenlijk leven, zoals huisvesting, vervoer, onderwijs en medische zorg, ook lager zijn. In landen “waar de overheid basisgoederen subsidieert of hoogwaardige openbare diensten verleent, is het leefbaar loon lager en gemakkelijker te bereiken dan in vergelijkbare gebieden die niet dezelfde mate van overheidssteun kennen.”

Waar het probleem ligt

“Regeringen spelen een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat mensen zich een fatsoenlijke levenskwaliteit kunnen veroorloven,” legt de Global Living Wage Coalition uit. Het is hun taak om in de behoeften van de samenleving te voorzien. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van werkgevers en inkopers om de rechten van werknemers te respecteren - vooral hun recht op een eerlijk loon.

Vorig jaar werden in zijn fabriek ongeveer 600.000 kledingstukken geproduceerd, vertelde Von Rappard aan FashionUnited. Slechts tien procent daarvan is voor zijn eigen label, de overige 90 procent wordt in opdracht van andere merken gemaakt. “Dawn moet groeien zodat onze eigen productie relevanter wordt in de fabriek en we dan hogere prijzen kunnen betalen,” legt hij uit. In de toekomst zal de helft van de productiefaciliteit worden gebruikt voor de productie van Dawn-producten. Als het merk relevanter is, zal het ook mogelijk zijn om opnieuw te onderhandelen over lonen en prijzen.

Volgens Von Rappard ligt een groot probleem in de seizoensgebonden productie, omdat zoveel fabrieken slechts voor een klein percentage door veel verschillende merken worden gebruikt, waardoor de invloed van de individuele merken verloren gaat. Daarom zou één merk een groot productiequotum op zich moeten nemen - of alle merken die in de fabriek produceren zouden bereid moeten zijn om hogere lonen en dus hogere prijzen voor hun producten te betalen.

#WhoMadeMyClothes-Campagne van FashionRevolution Credits: Dawn Denim

Von Rappard wil dat zijn branchegenoten gaan samenwerken en bereid zijn meer te betalen. Als merken hun krachten zouden bundelen om 80 tot 90 procent van de productiefaciliteiten te benutten, zou er opnieuw over de prijzen onderhandeld kunnen worden. Maar deze bereidheid tot samenwerking is precies waar het de industrie aan ontbreekt, zegt de fabriekseigenaar. Daarnaast zijn deze projecten vanuit economisch perspectief erg risicovol en daarom vaak onaantrekkelijk voor bedrijven, wat vaak wordt verergerd door regelgeving van de overheid.

De toekomst: Asia Floor Wage

De Asia Floor Wage Alliance is een in 2017 opgerichte arbeids- en sociale alliantie die werkt aan het verbeteren van lonen, het bestrijden van genderdiscriminatie en het reguleren van toeleveringsketens in kledingproducerende landen.

De organisatie heeft ook een methode ontwikkeld om leefbare lonen voor textielarbeiders te berekenen. Deze is gebaseerd op drie basisveronderstellingen: Volwassen arbeiders hebben 3000 calorieën per dag nodig en moeten zichzelf en twee andere zogenaamde 'consumptie-eenheden' kunnen voeden. Daarnaast is de verhouding tussen voedsel en niet-voedsel 45:55. Het loon volgens deze methode wordt verdiend voor een maximale werkweek van 48 uur en is zelfs hoger dan het loon volgens de ankermethode.

De betaling van een Asian Floor Wage is ook Von Rappards doel op de lange termijn; op dit moment kan de oprichter deze bedragen nog niet betalen - dit is precies waar zijn 'Call for Collaboration' van de Fashion Changers conferentie om de hoek komt kijken. Om zijn meer dan 300 werknemers in de fabriek in Saigon een loon te kunnen betalen dat overeenkomt met de Asia Floor Wage, moeten andere merken ook bereid zijn hogere prijzen te betalen.

De Global Living Wage Coalition benadrukt ook de op partnerschap gebaseerde samenwerking tussen de fabriek en inkopers: “Dit is de enige manier om de lonen echt op een zinvolle manier te verhogen”.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.

leefbaar loon
Productie