McGregor's directie heeft een toelichting gegeven op de vermeende prive belangen van bestuurders van McGregor Fashion Group bij de modewinkels van McGregor via Mallanganee Properties. Volgens McGregor bestaan er geen feiten die de suggestie kunnen wekken dat directievoorzitter J. Schothorst en voorzitter van de Raad van Commissarissen V. Muller zich persoonlijk zouden hebben verrijkt aan transacties en/of activiteiten van de McGregor Shops in Nederland via persoonlijke B.V.'s die de directie voerden over Mallanganee Properties.

De directie van McGregor neemt dan ook onomwonden afstand van de in de pers gedane suggesties en werpt deze verre van zich. Zoals staat aangegeven op pagina 73 van het jaarverslag van McGregor Fashion Group over het boekjaar 2001/2002 is Mallanganee een 100% groepsmaatschappij van McGregor Fashion Group, aldus het bedrijf. "De enige activiteit van Mallanganee is het houden van de aandelen van Casual Wear Shops Nederland B.V. (C.W.S.N.), waarin de Nederlandse Mcgregor Shops zijn ondergebracht. De resultaten van C.W.S.N. respectievelijk Mallanganee worden derhalve voor 100% geconsolideerd in het resultaat van McGregor Fashion Group N.V.". De betreffende prive-vennootschappen van Schothorst en Muller zijn reeds vanaf 1993 ingeschreven in het handelsregister als statutair directeur van Mallanganee, maar hadden voor de beursgang in april 1999 moeten worden uitgeschreven, aldus McGregor. "Dit is klaarblijkelijk aan de aandacht van de directie ontsnapt".

Ten aanzien van de zeggenschap van Schothorst over de McGregor Shops maakt dit volgens het bedrijf geen verschil: "in zijn rol als statutair directeur van de uiteindelijke moedermaatschappij McGregor Fashion Group N.V., heeft Schothorst al volledige directiebevoegdheid over de McGregor Shops, evenals over alle andere groepsmaatschappijen". Inmiddels is de situatie gerectificeerd doordat vanaf heden Emergo Sportswear B.V. staat ingeschreven als statutair directeur van Mallanganee Properties B.V., aldus McGregor.

De directie van McGregor Fashion Group benadrukt dat de heer Schothorst noch de heer Muller direct of indirect voor het (formeel) voeren van de directie over Mallanganee Properties vanaf 1993 enige vergoeding hebben gekregen.

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN