VendexKBB heeft de omzetgroei aanmerkelijk zien teruglopen. In het derde kwartaal steeg de omzet uit voortgezette activiteiten met 2,8% naar 1195 miljoen euro. In het eerste halfjaar bedroeg die groei nog circa 5%. Bij de berekening van de omzetgroei van 2,8% is geen rekening gehouden met de afgestoten dochters Kreymborg, Amici en Kien, die in het derde kwartaal van het vorig jaar nog 55 miljoen euro bijdroegen.

Wordt deze omzet wel in de vergelijking betrokken, dan is sprake van een omzetdaling met 1,9%. VendexKBB, bekend van onder meer de warenhuizen V&D, Hema en Bijenkorf, wijt de tegenvallende resultaten aan het negatieve marktsentiment en het "sterk afgenomen" consumentenvertrouwen. Vooral bij de Amerikaanse speelgoedketen FAO Schwarz verliepen de zaken dramatisch.

Bovendien viel de verkoop van bovenkleding tegen door het warme weer in oktober. Het concern gaf geen winstcijfers en sprak net als bij het halfjaarverslag geen verwachtingen uit voor het volledige boekjaar. Informatie over de autonome omzetgroei ontbreekt. Ook in andere opzichten lijkt het kwartaalverslag van het detailhandelsconcern op de rapportage van een noodlijdend internetbedrijf.

Verdere omzetstijging Europese activiteiten Vendex KBB Koninklijke Vendex KBB N.V. heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 2001/02 (augustus, september, oktober) met de detailhandelsactiviteiten in Europa een netto-omzet behaald van 1.150 miljoen euro. Dit is 3,8% meer dan de omzet in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. In het laatstgenoemde cijfer zijn bovendien de verkopen van drie nieuwe Bijenkorf Mode-vestigingen meegerekend. Duidelijk is wel dat warenhuisketen Vroom & Dreesmann slechter is gaan presteren. De omzet daalde met 2,2% naar 221 miljoen euro. In het eerste halfjaar was nog sprake van een vlakke omzetgroei. Beter verging het de Hema met een groei van 3,6% naar 228 miljoen euro. Het warenhuis profiteerde van assortimentsvernieuwingen en de jaarlijkse Hé-actie. Bij de Bijenkorf steeg de omzet mede dankzij de nieuwe vestigingen met 4,7% naar 111 miljoen euro.

Vijf van de zes business-units lieten een omzetstijging zien. Over de eerste negen maanden van het lopende jaar bedroeg de omzetstijging 7,7%, waarvan 3,4% het gevolg is van acquisities. In het derde kwartaal was het acquisitie-effect te verwaarlozen. De stijging van de omzet is opvallend tegen de achtergrond van het negatieve marktsentiment en het sterk afgenomen consumentenvertrouwen. De maanden augustus en september lieten over praktisch de hele linie een flinke stijging van de winkelverkopen zien. Het omzetverloop in oktober werd daarentegen beïnvloed door het uitzonderlijk warme weer, hetgeen vooral tot uitdrukking kwam in tegenvallende verkopen van bovenkleding. De totale netto-concernomzet over het derde kwartaal daalde met 1,9%. Dit is het gevolg van de sterk gedaalde omzet van FAO Schwarz en het wegvallen van de omzet van de niet-voortgezette activiteiten (Kreymborg, Amici, Kien), die vorig jaar nog 55 miljoen euro aan omzet bijdroegen. Zoals bekend zijn deze beëindigde of verkochte formules vanaf 1 februari 2001 niet meer in de cijfers opgenomen. Over de eerste negen maanden steeg de totale concernomzet met 2,2% tot bijna 3,5 miljard euro.

WARENHUIZEN De groep Warenhuizen boekte in het derde kwartaal een omzetstijging van 1,4% tot 560 miljoen euro. De omzet van HEMA nam 3,6% toe tot 228 miljoen euro, mede als gevolg van assortimentsvernieuwingen en de succesvolle, jaarlijkse Hé-actie in september. Vooral in België kwam de groei van de omzet in een hogere versnelling. V&D boekte een 2,2% lagere omzet van 221 miljoen euro, maar realiseerde hogere marges. Na een zeer goede septembermaand met een succesvol Prijzencircus, volgde een tegenvallende maand oktober. De Bijenkorf behaalde een 4,7% hogere omzet van 111 miljoen euro. Dit is voor een belangrijk deel het effect van de opening van drie Bijenkorf Mode-vestigingen (Breda, Den Bosch, Groningen), die alle boven verwachting presteren.

SPECIAALZAKEN EUROPA De groep Europese speciaalzaken boekte een 6,1% hogere netto-omzet van ruim 590 miljoen euro. De netto-omzet van Hard Goods steeg met 6,9% tot 248 miljoen euro, vooral door de voortgaande omzetgroei in consumentenelektronica, optiek en juwelen. Bij Fashion nam de netto-omzet toe met 4,2% tot 173 miljoen euro. De in augustus en september opgebouwde stijging werd getemperd door de matige omzetontwikkeling in oktober. Doe-Het-Zelf (Praxis, Formido) boekte een 7% hogere omzet van 169 miljoen euro, vooral dankzij de voorspoedige ontwikkeling van de Praxis Megastores. FAO Schwarz De omzet van FAO Schwarz liep bijna 22% terug tot 36 miljoen euro. Na een aanvankelijk sterke terugval van de verkopen als gevolg van de aanslagen op 11 september, lijkt zich de laatste weken een herstel af te tekenen. De bestellingen uit de nieuwe catalogus en via de internetwinkel ontwikkelen zich goed. Zoals eerder bekend gemaakt is Vendex KBB momenteel in gesprek met enkele partijen die belangstelling hebben getoond om FAO Schwarz over te nemen.

Tussentijds dividend In het persbericht van 27 september jl. is aangekondigd dat in december een tussentijds dividend van ten minste 0,10 euro in contanten zal worden uitgekeerd in verband met de fiscale regelgeving voor de inkoop van eigen aandelen. De hoogte van dit dividend wordt bekendgemaakt op 4 december a.s. De ex-dividenddatum is 5 december en het dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 17 december. Inkoop aandelen Sinds 28 september koopt de onderneming eigen aandelen in. Tot nu toe zijn circa 1,8 miljoen aandelen ingekocht tegen een gemiddelde koers van 8,35 euro.

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN