• Home
  • Nieuws
  • Mode
  • Winstgroei modeconcern Vilenzo ligt op koers
Winstgroei modeconcern Vilenzo ligt op koers

Mode

Winstgroei modeconcern Vilenzo ligt op koers

Door FashionUnited

24 apr. 2002

De oprichter en bestuursvoorzitter de heer W.H.C.M. Vilé heeft heden, na 42 jaar, de voorzittershamer overgedragen aan de heer Th.P.J. van Loon. De heer Vilé begon in 1960 zijn bedrijf, dat thans is uitgegroeid tot een beursgenoteerde onderneming met een omzet van bijna € 200 miljoen en 3.500 medewerkers. De heer Van Loon neemt het roer over en zal in deze nieuwe fase voor de onderneming de nadruk leggen op Design, Marketing en Sales.

De Raad van Bestuur van Vilenzo International N.V. heeft in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van heden een uitspraak gedaan omtrent de omzet- en winstverwachting voor het lopende boekjaar. Voor de omzet wordt een lichte (4-7%) stijging verwacht (2001: 195 miljoen). Voor de winst per aandeel (voor afschrijving goodwill) wordt een duidelijke (7-12%) stijging verwacht (2001: € 2,00).

De lichte stijging van de omzet is per saldo het gevolg van autonome groei die deels wordt gereduceerd door het wegvallen van private label kinderkledingomzet (in de tweede helft van het boekjaar). Het productieatelier Vipatex in Pakistan is verkocht en wordt per 1 juli 2002 overgedragen aan de nieuwe eigenaars. Hier werd uitsluitend private label kinderkleding geproduceerd. De recente politieke en sociale instabiliteit op Madagaskar, als gevolg van verkiezingsperikelen, heeft er toe geleid dat Vilenzo haar productieatelier aldaar tijdelijk heeft gesloten. De nadelige gevolgen hiervan worden thans geraamd op ongeveer € 1 miljoen. Hierdoor heeft de Raad van Bestuur haar verwachting van de winstgroei per aandeel, voor afschrijving goodwill, bijgesteld van belangrijk (12-20%) naar duidelijk. Het atelier in Madagaskar blijft beschikbaar voor verkoop dan wel voor verhuur. De stijging van de winst per aandeel, voor afschrijving goodwill, wordt mede veroorzaakt door het realiseren van synergie tussen de diverse bedrijfsprocessen van de werkmaatschappijen. In de toekomst zal de focus worden gericht op Design, Marketing en Sales, maar zal het verder optimaliseren van de bedrijfsprocessen niet uit het oog worden verloren.

Ondanks de situatie in Madagaskar zijn de vooruitzichten uitstekend te noemen.

Mission Statement: Vilenzo International wil uitgroeien tot één van de meest vooraanstaande Europese modeconcerns. Vilenzo doet dit door haar kerncompetenties, het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van modemerken en -collecties, vergaand te internationaliseren. Daarbij zullen autonome groei, acquisities en synergie effecten uiteindelijk leiden tot een groei van de winst per aandeel (voor afschrijving goodwill).

Doelstellingen: Vilenzo International N.V. heeft de volgende doelstellingen geformuleerd.

Financieel: - Tenminste drie aaneengesloten jaren gemiddeld 10% groei van de winst per aandeel (voor afschrijving goodwill) realiseren. Hiervoor is de winst per aandeel van €1,53 over 1999 het uitgangspunt. - Een dividenduitkering, voor zover de omstandigheden dit toelaten, van circa 50% van het nettoresultaat, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in de vorm van stockdividend. - Een solvabiliteitsratio - de verhouding garantievermogen ten opzichte van totaal vermogen - van groter of gelijk aan 30%. Operationeel: - Resultaatverbetering door procesverbetering. - Versterking van de bestaande marktposities in de sectoren waarin de onderneming actief is. - Focus op verdere uitbouw van de groep, zowel nationaal als internationaal.

Strategie en vooruitzichten: Vilenzo richt zich op versterking van kwaliteit en efficiency van de huidige activiteiten- en merkenportfolio, alsmede op de uitbouw hiervan middels overnames en/of strategische samenwerkingsverbanden. Vilenzo wil dit bereiken door: - Focus op marketing, sales en design; - Versterking van de merkenportfolio; - Versterking van de interne organisatie. Dit moet leiden tot verdere omzetgroei en verbetering van de netto rendementen.