Het modeconcern Vilenzo International N.V. heeft in het kader van de uitvoering van haar strategie (met name de focus op marketing, sales en design) dit jaar een aantal niet-renderende activiteiten afgestoten en een aantal activiteiten beëindigd. Door deze maatregelen zal de winst over 2002 iets lager uitvallen dan verwacht.

De herstructurering betreft: - de beëindiging van de private label kinderkledingactiviteiten in Nederland; - de beëindiging van de eigen distributieactiviteiten in Amerika; - de verkoop van de productie- en verkoopactiviteiten in Pakistan; - het stopzetten van de productie- en verkoopactiviteiten in Madagaskar.

De bekendmaking van de afbouw van de private label kinderkledingactiviteiten leidde tot annulering van enkele grote orders. De Raad van Bestuur heeft besloten voor deze goederen in het boekjaar 2002 een extra afschrijvingsvoorziening toe te passen.

Bij het staken van de distributieactiviteiten in Amerika met ingang van seizoen winter 2002 zijn een aantal orders voor zomer 2002, die inmiddels waren geproduceerd dan wel ingekocht, niet uitgeleverd. Het stopzetten van de distributieactiviteiten is een juiste stap gebleken door de sterke prijsdruk in de Verenigde Staten als gevolg van de slechte economische situatie in dat land. Op de teruggekomen goederen ui de VS wordt in 2002 een extra voorziening genomen.

Op 9 april jl. heeft Vilenzo bekend gemaakt een overeenkomst te hebben getekend inzake de verkoop van de productie- en verkoopactiviteiten in Pakistan. Door de recente escalatie van de verhoudingen tussen Pakistan en India en de lokale onrust en instabiliteit die dit tot gevolg heeft gehad, hebben de kopers de vlottende activa (voorraden grond- en hulpstoffen) niet overgenomen. De materiële vaste activa zijn conform contract verkocht en de koopsom is inmiddels ontvangen. Het voltallige personeel van 1200 werknemers is overgegaan naar de nieuwe eigenaar. Op de voorraden in wordt in 2002 een extra voorziening genomen.

Op 24 april jl. heeft Vilenzo gemeld in 2002 rekening te houden met een buitengewone last ad €1 miljoen ten gevolge van het noodgedwongen (politieke en sociale instabiliteit na verkiezingsperikelen) tijdelijk sluiten van haar productieatelier op Madagaskar. De totale economie op Madagaskar is echter volledig tot stilstand gekomen en er is per heden nog geen zicht op structurele verbeteringen, die ertoe zouden kunnen leiden dat de activiteiten zouden kunnen worden hervat dan wel dat het atelier zou kunnen worden verkocht.

Door de politieke en sociale onrust zijn de belangrijke aan- en afvoerhavens langdurig geblokkeerd en werd het gehele luchtvrachtverkeer langdurig stilgelegd. Geproduceerde orders konden door de beschadigde infrastructuur op het eiland slechts gedeeltelijk worden geëxporteerd. Na inventarisatie van de goederen zal ook hierop in 2002 een extra voorziening worden genomen. De politieke situatie duurde langer dan door iedereen kon worden voorzien. In deze onzekere periode heeft Vilenzo de mogelijkheid genomen om sneller te reorganiseren en heeft inmiddels afscheid genomen van 1000 werknemers. Verwacht wordt dat in Madagaskar de buitengewone last aanzienlijk hoger zal uitkomen.

Naast het treffen van de voorzieningen heeft de Raad van Bestuur besloten om de voorraden, waarop de voorzieningen in het boekjaar 2002 zijn genomen, versneld af te bouwen om de liquiditeitspositie te verbeteren.

Bovenstaande maatregelingen leiden ertoe dat de Raad van Bestuur haar winstverwachting over het boekjaar 2002 bijstelt en geeft aan dat de nettowinst in 2002 na de te nemen voorzieningen circa €8 miljoen zal bedragen. (2001: normaal resultaat €8,6). Het rendement uit de sales, marketing en design activiteiten laat ook in 2002 een stijgende lijn zien. Het vooruitzicht op de winstcapaciteit voor 2003 is nog steeds zeer goed te noemen.

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN