Letterlijk vertaald betekent het Japanse woord ‘draagding’, maar de kimono is veel meer dan dat. In Japan is het maken van de nationale dracht tot kunst verheven. Bij het zien van de ni

Het SieboldHuis in Leiden stelt nog tot en met 14 augustus 40kinderkimono’s ten toon. De Japanse kledingstukken stammen uit de 16e tot en met de 20e eeuw tentoongesteld. Speciale aandacht gaat