Letterlijk vertaald betekent het Japanse woord ‘draagding’, maar de kimono is veel meer dan dat. In Japan is het maken van de nationale dracht tot kunst verheven. Bij het zien van de ni