• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Advies werkgeversverenigingen: wees voorzichtig met loonsverhoging voor corrigeren inflatie

Advies werkgeversverenigingen: wees voorzichtig met loonsverhoging voor corrigeren inflatie

Door Marthe Stroom

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Beeld: Pixabay via Pexels

Wees voorzichtiger met loonsverhogingen en overweeg eenmalige beloningen om de financiële druk die werknemers ondervinden door inflatie te verlichten. Dat stellen werkgeversverenigingen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW in de arbeidsvoorwaardennota 2023, hun jaarlijkse advies aan cao-onderhandelaars.

De uitdagende aard van de huidige economie moet in overweging genomen worden bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden in 2023, zo is de leidraad in het advies. Hoge inflatie, laag consumentenvertrouwen en langdurig achterblijven van de arbeidsproductiviteitsgroei zetten de Nederlandse welvaart volgens hen onder druk. De loonontwikkelingen van 2023 zouden het verdienvermogen van Nederland daarom op peil moeten houden.

De samenkomst van fors gestegen inkoop- en energieprijzen, terugbetaling van de coronaschulden en de versnelde verhoging van het minimumloon zou volgens de werkgeversverenigingen uitdagingen bieden aan ondernemers. Niet iedereen is hiertegen bestand ‘zonder schade aan de onderneming of werkgelegenheidsverlies te riskeren.’

Om te voorkomen dat verdere inflatie in de hand gewerkt wordt, moet loonruimte volgens de adviserende partijen nauwgezet worden bepaald door de specifieke situatie in een bedrijf of sector. Zo worden cao-partijen geadviseerd afspraken te maken over hoe arbeidsvoorwaarden kunnen meebewegen bij grote mee- of tegenvallers.

Hierbij is volgens de adviseurs aandacht voor de koopkracht van ondernemers van belang voor de ‘gezondheid van de economie en maatschappij’. Als alternatief op loonsverhogingen worden eenmalige uitkeringen, kostenvergoedingen voor energiekosten, budgetcoaches en het naar voren halen van een dertiende maand of vakantiegeld genoemd als opties. Goedlopende bedrijven wordt geadviseerd tot het meedelen van de winst.

Om de arbeidskrapte te beperken is het ook nodig gesprekken aan te gaan over meer werkuren en slimmer en innovatiever verwerken om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Tot slot wordt in de nota geadviseerd dat werkgevers en werknemers voldoende aandacht besteden aan maatschappelijke vraagstukken die vooral invloed hebben op de lange termijn, zoals verduurzaming, vergrijzing en digitalisering.

“Dat vraagt van sociale partners om samen te werken aan een gezamenlijk beeld van de toekomst en bijpassende concrete afspraken te maken. Nederland heeft de komende jaren iedereen nodig om deze maatschappelijke transities succesvol door te maken, zowel mensen die nu al aan het werk zijn als mensen die nog aan de kant staan.”

AWVN
MKB Nederland
VNO-NCW