Brancheorganisaties reageren op regeerakkoord Rutte III

Na maanden overleg is op maandag het regeerakkoord van kabinet Rutte III gepresenteerd. Het akkoord roept gemengde reacties op in verschillende sectoren. FashionUnited zet de reacties van brancheorganisaties uit de mode op een rij.

In het regeerakkoord zijn verschillende punten opgenomen die van belang zijn voor de detailhandel. Er wordt in deze sector vooral gekeken naar de beslissingen op het gebied van de arbeidsmarkt en sociale zekerheid, maar ook naar het belastingstelsel. Zo gaat het BTW-tarief omhoog van 6 naar 9 procent, wordt het voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan en wordt de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven teruggeschroefd van 2 naar 1 jaar. Voor consumenten heeft het regeerakkoord volgens het Centraal Plan Bureau het effect dat een groot deel van een grotere koopkracht kan genieten.

Reacties regeerakkoord: kritisch op BTW-verhoging, aandacht voor mkb’ers positief

Detailhandel Nederland reageert in eerste instantie positief op het regeerakkoord. Zo vindt de organisatie het goed dat consumenten ‘meer overhouden in hun portemonnee’. Echter noemt directeur Sander van Golberdinge de verhoging van het btw-tarief ‘een stevige ingreep. “De winkeliers hadden dit uiteraard niet gewenst.”

MKB is positief over de aandacht voor midden- en kleinbedrijf. “Dit akkoord laat zien dat formerende partijen in elk geval oog hebben voor de praktijk van het midden- en kleinbedrijf. Dat wordt onderstreept door de MKB-toets die erin is opgenomen. Dit betekent een doorbraak in de discussie over administratieve lasten.” De MKB-toets moet ervoor zorgen dat de wet- en regelgeving beter aansluit bij de praktijk van de kleine en middelgrote bedrijven. Ook ziet voorzitter Michael van Straalen de lastenverlichting op het gebied van vennootschaps- en inkomensbelasting als een goede stap voor mkb’ers.

Eerder dit jaar meldde InRetail al dat het aantal fulltime banen in de mode, schoenen, sport en woondetailhandel met meer dan 12 procent zou kunnen stijgen als de wet- en regelgeving anders zou zijn. 65 procent van de ondervraagden in het onderzoek van InRetail meldden destijds dat ze werknemers een vaste baan wilden aanbieden. Echter liepen de meeste ondernemers tegen vier bezwaren aan; de ontslagprocedures bij een vast contract, de verplichte transitievergoeding, reïntegratiekosten bij ziekte en loondoorbetalingsverplichtingen bij langdurige ziekte. Twee van deze bezwaren worden in het nieuwe regeerakkoord aangepakt.

FashionUnited heeft InRetail en Modint gevraagd om een reactie op het regeerakkoord. Dit artikel zal worden aangevuld zodra de analyses van de brancheorganisaties bekend zijn.

Beeld: FashionUnited