• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Burberry eerste luxe modemerk dat SBTi goedkeuring ontvangt voor netto-nul broeikasgas doelstellingen: “collega’s moeten volgen”

Burberry eerste luxe modemerk dat SBTi goedkeuring ontvangt voor netto-nul broeikasgas doelstellingen: “collega’s moeten volgen”

Door Marthe Stroom

11 aug. 2022

Business

Beeld: Burberry

Burberry heeft als eerste luxe modemerk en als een van de eerste bedrijven wereldwijd goedkeuring ontvangen van het Science Based Targets initiative (SBTi) voor hun doelstellingen om een netto-uitstoot van nul te behalen, zo deelt Burberry mee in een persbericht. De validatie bevestigt dat de doelen die Burberry hiervoor heeft gesteld in lijn zijn met de meest recente klimaatwetenschap en voldoen aan de beperkingen waartoe is besloten in de Paris Agreement.

Als onderdeel van de ‘netto nul-doelstelling’ heeft Burberry een reeks toezeggingen gedaan op het gebied van scope één-, twee-, en drie-emissies. Scopes één en twee betreffen emissies die worden gegenereerd door Burberry's eigen activiteiten, zoals elektriciteit en gas in winkel. Scope drie heeft betrekking op emissies in Burberry's uitgebreide toeleveringsketen, zoals het energieverbruik van productiepartners en leveranciers.

Burberry streeft ernaar op korte termijn de uitstoot van broeikassen in scope één en twee met 95 procent te verminderen ten opzichte van 2017 en in scope drie met 46,2 procent te verminderen ten opzichte van 2019. Op de lange termijn doelt het merk er tevens op om er van 2023 tot 2040 aan te werken de broeikasgasemissies in de derde scope met negentig procent te verminderen ten opzichte van 2019.

Luiz Amaral, CEO van het SBTi, deelt in het persbericht mee: "De klimaatwetenschap leert ons dat we de uitstoot snel en drastisch moeten verminderen als we wereldwijd netto-nul doelstellingen willen bereiken en de meest schadelijke gevolgen van klimaatverandering willen voorkomen. Burberry's netto nul-doelstellingen komen overeen met de urgentie van de klimaatcrisis en geven een duidelijk voorbeeld dat hun collega's moeten volgen."

Burberry’s vice president Corporate Responsibility, Caroline Laurie, voegt toe: "Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) speelt een cruciale rol om ervoor te zorgen dat de ambities van bedrijven in overeenstemming zijn met de meest recente klimaatwetenschap en zullen bijdragen aan het aanpakken van de klimaatnoodsituatie. (...) We blijven onszelf uitdagen om metingen, verbeteringen en transparantie binnen onze activiteiten te stimuleren en we zijn vastbesloten om met onze leveranciers en partners te blijven samenwerken om de invoering van duurzamere praktijken te versnellen."

BURBERRY
DUURZAAMHEID
SBTI
Science Based Targets initiative