• Home
  • Nieuws
  • Business
  • CBS: consumentenvertrouwen nagenoeg gelijk, uitgavengroei lager dan voorgaande maanden

CBS: consumentenvertrouwen nagenoeg gelijk, uitgavengroei lager dan voorgaande maanden

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

De stemming onder consumenten blijft nagenoeg positief, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het consumentenvertrouwen komt uit op een niveau van 23. Het oordeel over het economische klimaat en de koopbereidheid was een fractie minder positief dan voorgaande maand.

Het consumentenvertrouwen schommelt als een jaar tussen de 23 en 26. Het ligt daarmee ver boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-3) en onder het hoogtepunt van 38 in januari van 2000. Consumenten zijn volgens het CBS minder positief over hun financiële situatie, maar vinden de tijd wel even gunstig als voorheen voor het doen van grote aankopen.

In december blijken de uitgaven per huishouden dan ook met 1,2 procent gestegen te zijn ten opzichte van vorig jaar. Deze groei valt echter wel lager uit dan de groei in de maanden daarvoor. In december werd wel meer besteed aan kleding en schoenen, zo meldt het onderzoeksbureau.

CBS
Consumentenvertrouwen
MULTIMEDIA
Uitgaven