• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Chanel verliest dispuut over “CC”- logo tegen Huawei

Chanel verliest dispuut over “CC”- logo tegen Huawei

Door Guest Contributor

9 jun. 2021

Business

Foto: Sora Shimazaki via Pexels

Brussel - Grote modehuizen zoals Chanel halen veel uit hun kast om namaak te bestrijden. Zo kijken ze er nauwgezet op toe dat hun merknamen en logo’s niet worden gebruikt op namaakproducten. Ook Chanel houdt er een strikt namaakbeleid op na, waarbij ze stelselmatig optreedt tegen het niet-toegestane gebruik van haar merknaam “Chanel” en haar iconische logo bestaande uit de twee in elkaar verstrengelde “C’s”.

Wanneer er door namakers gebruik wordt gemaakt van hetzelfde of een zeer gelijkaardig logo en/of merknaam, is het optreden van Chanel veelal succesvol, en terecht. Echter, Chanel protesteert soms ook tegen logo’s die toch aanzienlijke verschillen vertonen met haar iconische “C’s”. Ondanks de bekendheid van haar logo, liggen de slaagkansen voor Chanel een stuk lager wanneer derden dit teken ook nog gebruiken in een andere sector.

De Europese rechtszaak tegen Huawei [T-44/20, Chanel t. EUIPO – Huawei Technologies] is een voorbeeld van deze laatste situatie. Recent, 21 april jl., kwam hierin een uitspraak en het is Chanel die hier in het stof moest bijten.

De principes van het merkenrecht

Alvorens in te gaan op de details van deze zaak, is het interessant even kort de juridische principes met betrekking tot de bescherming van merken (“trademarks”) aan te halen.

De eigenaar van een geregistreerd merk (een naam of een logo of een combinatie van beide) kan optreden tegen een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en dat in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende producten of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Zo zal Chanel in principe de productie van handtassen met haar logo erop kunnen verbieden. Deze regel houdt ook in dat merkhouders met een eerder geregistreerd merk kunnen opkomen tegen de registratie van een gelijk of overeenstemmend nieuw merkteken voor dezelfde of vergelijkbare producten of diensten. In dit geval zal de merkhouder in Europa een zogenaamde oppositieprocedure kunnen starten met de bedoeling om de inschrijving van het nieuwe teken als merk te voorkomen.

Het geschil tussen Chanel en Huawei

Toen het telecombedrijf Huawei in 2017 bij het EU Bureau voor Intellectuele Eigendom (EUIPO) de registratie aanvroeg van het hieronder weergegeven teken als merk voor o.a. computer hardware, werd er door Chanel zulke oppositieprocedure gestart. Chanel deed een beroep op de gelijkenissen tussen het aangevraagde merk van Huawei en twee van haar eerdere geregistreerde merken.

In 2019 werd de oppositie van Chanel afgewezen door het EUIPO.

Chanel ging hiertegen in beroep, waardoor de zaak belandde bij het Europese Gerecht. Ook deze instantie gaf Chanel echter ongelijk. Hoewel er gelijkenissen tussen beide merktekens aanwezig zijn (een zwarte cirkel, twee in elkaar overlopende, eveneens zwarte curves, die de cirkel omgeven en elkaar in omgekeerd spiegelbeeld snijden, en een centrale ellips die het resultaat is van het snijpunt van de curves), was er volgens het Gerecht geen sprake van overeenstemmende merktekens. Het Europese Gerecht bepaalde dat het uitgangspunt bij de vergelijking de vorm is waarin de merken geregistreerd zijn. Vervolgens werd de nadruk gelegd op het feit dat Huawei’s merkteken verticaal georiënteerd is, en twee “U’s” vormen, terwijl het merk van Chanel horizontale “C’s” betreffen. Ook andere verschillen, zoals de dikte van de lijnen, de ronding van de “U’s” en de “C’s” en het feit dat de lijnen van het Huawei merkteken op de snijlijnen onderbroken zijn, werden door het Gerecht aangekaart. Op deze gronden besloot het Gerecht dat er geen sprake is van overeenstemming tussen de merken.

Deze beslissing wordt in vele kringen positief onthaald. Het betreft op het eerste zicht een fair oordeel, aangezien de twee merktekens naast elkaar geplaatst inderdaad in zekere mate verschillend zijn. De vraag kan evenwel gesteld worden of dit in de praktijk niet zal kunnen leiden tot een verzwakking van Chanel’s merk. Immers, wanneer het Huawei merk gedraaid wordt, lijkt het wel degelijk hard op dat van Chanel. Stel dat het Huawei merk op bv. een smartwatch wordt geplaatst (een product dat zowel door Chanel als Huawei wordt gecommercialiseerd), dan zal het merk naargelang van de bewegingen van de gebruiker mee draaien. De consument zou bijgevolg verward kunnen zijn omtrent de herkomst van het product en een Huawei-horloge vergissen met een Chanel-horloge.

De kans dat Chanel door deze beslissing minder zal inzetten op de handhaving van haar merken in andere sectoren dan de mode-industrie en met betrekking tot geen volledig exacte kopieën, is dan ook zeer klein.

Dit artikel is geschreven door Ellen Desnyder, advocaat bij de balie Brussel (Crowell & Moring). Crowell & Moring LLP is een internationaal advocatenkantoor dat cliënten in de mode industrie bijstaat en vertegenwoordigt in verschillende rechtsdomeinen, waaronder intellectuele eigendom. Op regelmatige basis adviseren zij cliënten over de valorising en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten en ondersteunen zij hen bij het registreren en handhaven van merken, modellen, auteursrechten.

CHANEL
CROWELL & MORING
huawei
merkrecht