• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Duurzaamheidscertificering organisaties in de mode

Duurzaamheidscertificering organisaties in de mode

Door FashionUnited

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Een lijst van ecolabels, duurzaamheidscertificeringen en groene normen in de mode

Omdat er geen officieel mandaat is voor bedrijven om de duurzaamheid van hun producten en praktijken te verifiëren, bestaan er veel verschillende certificeringen en netwerken in de mode-industrie. Het bezitten van een gerenommeerd eco-label kan de transparantie van een modemerk bevorderen en helpen navigeren in een complexe markt.

Deze labels kunnen de duurzaamheidsinspanningen van merken evalueren in verschillende aspecten van de productie en van de toeleveringsketen, van toepassing op grondstoffen, eindproducten, en/of processen. Sommige organisaties specialiseren zich alleen in het uitvoeren van audits, andere bieden ook educatieve initiatieven, bedrijfsondersteuning en lobbywerk. Onder de duurzaamheidscertificeringen voor mode vindt u certificeringen die zich richten op vezelnormen, chemische controle, arbeidsrechten, circulaire normen en eerlijke handel.

Hieronder vindt u een lijst van organisaties die verschillende duurzaamheidscertificeringen uitgeven, en een korte uitleg over wat de grootste labels betekenen.

Global Organic Textile Standard (GOTS)

GOTS is de wereldwijd toonaangevende textielverwerking norm voor biologische vezels, met inbegrip van ecologische en sociale criteria, ondersteund door een onafhankelijke certificering van de gehele textiel bevoorradingsketen. Het GOTS-kwaliteitsborgingssysteem is gebaseerd op inspectie en certificering ter plaatse van de gehele toeleveringsketen van textiel (verwerking en handel). De marktdeelnemers, van de behandeling na de oogst tot de confectie, alsmede de groothandelaren (met inbegrip van exporteurs en importeurs), moeten ter plaatse een jaarlijkse inspectie cyclus doorlopen en moeten in het bezit zijn van een geldige certificering om de eindproducten als GOTS-gecertificeerd te mogen etiketteren. fashionunited.com/companies/gots

OEKO-TEX

OEKO TEX en zijn portefeuille van onafhankelijke certificeringen ondersteunen modebedrijven bij verantwoord handelen en het nemen van duurzame inkoopbeslissingen.
> De productlabels STANDARD 100 en LEATHER STANDARD zijn beschikbaar voor textiel- en lederproducten die zijn getest op schadelijke stoffen en die dus veilig zijn vanuit humaan-ecologisch oogpunt.
> Met het label MADE IN GREEN kunt u textiel herkennen dat is getest op schadelijke stoffen en ook is vervaardigd onder duurzame arbeidsomstandigheden.
> De STeP-certificering en de DETOX TO ZERO-analyse optimaliseren het fabricageproces voor een ecologische en sociaal verantwoorde textiel- en lederproductie.
> Het ECO-PASSPORT identificeert milieuvriendelijke chemicaliën, hulpstoffen en kleurstoffen die in de textiel- en lederindustrie worden gebruikt. fashionunited.com/companies/oeko-tex

Better Cotton Initiative (BCI)

Het "Better Cotton Initiative" (BCI) is het grootste duurzaamheidsprogramma voor katoen in de wereld. Door te zorgen voor de uitwisseling van goede praktijken en door de schaalvergroting van collectieve actie aan te moedigen, wil het BCI de katoenproductie wereldwijd transformeren en Better Cotton tot een duurzaam basisproduct maken. Via het BCI en zijn partners krijgen de boeren opleiding over efficiënt watergebruik, zorg voor de gezondheid van de bodem en de natuurlijke habitats, vermindering van het gebruik van de schadelijkste chemicaliën en toepassing van de principes van fatsoenlijk werk. BCI-boeren die dit systeem toepassen, krijgen een licentie om betere katoen te verkopen.

Het BCI-logo of de BCI-verpakking betekent niet dat het product gemaakt is van fysiek traceerbaar Better Cotton. Het betekent dat u een product koopt dat voor het grootste deel uit katoen bestaat, van een detailhandelaar of merk dat zich inzet voor de aankoop van beter katoen en investeert in BCI-boeren. fashionunited.com/companies/bci

Bluesign

BLUESIGN is een onafhankelijke autoriteit die oplossingen in duurzame verwerking en productie biedt aan industrieën en merken.

Om het bluesign®-label te mogen dragen, moeten de fabrikanten en merken verantwoord en duurzaam handelen ten aanzien van mensen, milieu en hulpbronnen.

BLUESIGN controleert de vooruitgang die een onderneming heeft geboekt, zorgt voor een voortdurende verdere ontwikkeling van de oplossingen en optimaliseert voortdurend haar strenge criteria. fashionunited.com/companies/bluesign

Cradle to Cradle (C2C)

Het Cradle to Cradle Certified™ Products Program stelt de wereldwijde norm voor producten die veilig en circulair zijn en op verantwoorde wijze zijn gemaakt. Cradle to Cradle Certified wordt gebruikt door toekomstgerichte ontwerpers, merken, retailers en fabrikanten in de hele waardeketen om materialen en producten te innoveren en te optimaliseren. De optimalisatie weerspiegelt 's werelds meest geavanceerde, op wetenschap gebaseerde maatregelen voor materiaalgezondheid, productcirculariteit, hernieuwbare energie en klimaat, water- en bodemrentmeesterschap, en sociale rechtvaardigheid. fashionunited.com/companies/c2c

Leather Working Group (LWG)

De Leather Working Group is een initiatief van de gemeenschap dat verbetering in de lederverwerkende industrie tracht te bevorderen door de milieuprioriteiten op één lijn te brengen. Lidmaatschap van de groep wordt alleen verleend als een lederverwerkende fabriek onder een periodiek uitgereikt auditcertificaat valt. De LWG-audit beoordeelt de lederproductie in absolute termen, bijvoorbeeld de energie die nodig is om een vierkante meter leder te produceren, het aandeel gerecycleerd afval, enz. fashionunited.com/companies/lwg

Organic Content Standard - OCS

De Organic Content Standard (OCS) is van toepassing op alle non-foodproducten die 95-100 procent biologisch materiaal bevatten. Deze norm, die gebaseerd is op controles door derden, verifieert de aanwezigheid en de hoeveelheid van organisch materiaal in een eindproduct en volgt de stroom van de grondstof van de bron tot het eindproduct.

OCS 100 heeft betrekking op de verwerking, fabricage, verpakking, etikettering, verhandeling en distributie van een product dat voor ten minste 95 % uit gecertificeerde "biologische" materialen bestaat. Het kan worden gebruikt als een business-to-business-instrument om bedrijven de middelen te geven om te garanderen dat zij kwaliteit verkopen en krijgen waar zij voor betalen. fashionunited.com/companies/textileexchange

USDA Organic

De USDA Organic certificering geeft aan dat een landbouwproduct is geproduceerd volgens door het USDA goedgekeurde methoden en in de Verenigde Staten in de handel mag worden gebracht.

Om de biologische certificering te behouden, ondergaat het gecertificeerde biologische landbouwbedrijf of de gecertificeerde biologische onderneming een jaarlijks beoordelings- en inspectieproces.

Producten die als biologisch worden verkocht, geëtiketteerd of voorgesteld, moeten voor ten minste 95% uit gecertificeerde biologische producten bestaan. Producten die worden verkocht, geëtiketteerd of voorgesteld als "gemaakt met" biologische producten moeten ten minste 70% gecertificeerd biologisch materiaal bevatten en het USDA-zegel voor biologische producten mag niet op deze producten worden gebruikt. fashionunited.com/companies/usda

NSF International

De NSF is een wereldwijde, onafhankelijke organisatie, die zich inzet voor de bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid wereldwijd. Door middel van normen, certificering en auditdiensten ondersteunt de NSF de duurzaamheidsstrategieën van onder meer textiel-, kleding- en schoenenbedrijven.
> De Recycled Claim Standard (RCS) en de Global Recycled Standard (GRS) controleren beweringen over gerecycleerde inhoud, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen afval vóór en na consumptie.
> De Organic Content Standard (OCS) biedt een verificatie door een derde partij van het gehalte aan organisch materiaal in een product. Nadat de grondstoffen als biologisch zijn gecertificeerd, volgt de OCS het gebruik van biologische inhoud in verwerkings- en productieactiviteiten.
> De Global Traceable Down Standard (Global TDS) en de Responsible Down Standard (RDS) garanderen dat dons in kleding en andere producten afkomstig is van een verantwoorde bron die het dierenwelzijn respecteert, wat inhoudt dat levend plukken en dwangvoeding verboden zijn.
> De Responsible Wool Standard (RWS) heeft betrekking op het welzijn van schapen, sociale verantwoordelijkheid en landbeheerpraktijken, en verbiedt wreedheidspraktijken zoals mulesing en het couperen van staarten.
> De Content Claim Standard (CCS) verifieert inhoudsclaims en traceerbaarheid van specifieke materialen. Het voorziet fabrikanten, merken, detailhandelaars, handelaars en organisaties van een sterk chain of custody-systeem voor grondstoffen van bron tot eindproduct. fashionunited.com/companies/nsf

Regenerative Organic Certified - ROC

Regenerative Organic Certified™ is een revolutionaire nieuwe certificering voor voedingsmiddelen, textiel en ingrediënten voor persoonlijke verzorging. ROC™ boerderijen en producten voldoen aan de hoogste normen ter wereld voor bodemgezondheid, dierenwelzijn en eerlijkheid van landarbeiders. fashionunited.com/companies/roc

ECOCERT

De certificeringen afgegeven door Ecocert garanderen en benadrukken de beste milieuvriendelijke en sociaal bewuste praktijken. Oorspronkelijk is Ecocert gespecialiseerd in biologische landbouwproducten. Als pioniers in de certificatie van biologisch textiel promoten zij al bijna 20 jaar het gebruik van grondstoffen van plantaardige oorsprong voor de textielindustrie. Voor textiel betekent het ECOCERT-label dat de stof ofwel GOTS (Global Organic Textile Standard), OCS (Organic Content Standard), en/of Ecological & Recycled Textiles (Ecocert Standard) gecertificeerd is. fashionunited.com/companies/ecocert

PETA

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), de grootste dierenrechtenorganisatie ter wereld, richt haar aandacht op de vier gebieden waar de grootste aantallen dieren het zwaarst en het langst te lijden hebben:
> de laboratoria
> de voedselindustrie,
> de kledinghandel,
> en de entertainment industrie.
PETA en haar certificeringen zijn synoniem met cruelty free mode ("PETA-Approved Vegan" Certification) en schoonheid ("Beauty Without Bunnies" Certification). fashionunited.com/companies/peta

Worldwide Responsible Accredited Production - WRAP

WRAP is 's werelds grootste onafhankelijke certificeringsprogramma dat zich richt op het handhaven van de integriteit van toeleveringsketens van de kleding-, schoeisel- en naaigoedsectoren.

Het WRAP-certificaat wordt over de hele wereld erkend als bewijs van sociale naleving in de kledingindustrie. WRAP certificeert alleen individuele productie-eenheden, waardoor de controleurs een "on the ground"-perspectief van de activiteiten van elke faciliteit krijgen om ervoor te zorgen dat ze de regels naleven. Alle certificeringen moeten periodiek worden vernieuwd, afhankelijk van het niveau, en alle gecertificeerde faciliteiten zijn onderworpen aan onaangekondigde follow-upbezoeken tijdens hun certificeringsperiode. fashionunited.com/companies/wrap

Fairtrade International

Fairtrade richt zich op het bevorderen van langdurige handelspartnerschappen die duurzame en fatsoenlijke middelen van bestaan opleveren voor de boeren en arbeiders achter veel populaire producten. Fairtrade standaarden zorgen voor eerlijke handelsvoorwaarden tussen boeren en kopers, beschermen de rechten van arbeiders en bieden producenten het kader om bloeiende boerderijen en organisaties op te bouwen. De Fairtrade Textile Standard is één onderdeel van het bredere Fairtrade Textile Programme om verandering in de toeleveringsketens van textiel en gerelateerde bedrijfspraktijken te vergemakkelijken. Deze allesomvattende aanpak betrekt producenten en arbeiders in de toeleveringsketen bij het tot stand brengen van betere lonen en arbeidsomstandigheden, en betrekt merken bij het toezeggen van eerlijke handelsvoorwaarden. fashionunited.com/companies/fairtrade

Ethical Clothing Australia - ECA

https://fashionunited.com/companies/eca Een ECA-accreditatie (Ethical Clothing Australia) toont niet alleen aan dat een bedrijf zich inzet voor de ondersteuning van de plaatselijke Australische textiel-, kleding- en schoenenindustrie, maar ook dat de toeleveringsketen transparant en ethisch is, van ontwerp tot verzending. Het ECA-accreditatieprogramma is erop gericht ervoor te zorgen dat lokale kledingarbeiders een fatsoenlijk loon krijgen en dat ze in de hele toeleveringsketen op veilige werkplekken werken.

Een ECA-accreditatie certificeert dat controles door derden zijn uitgevoerd om de naleving van de relevante Australische wetgeving inzake de werkplek te garanderen.

World Fair Trade Organization - WFTO

De WFTO is de wereldwijde gemeenschap en verificateur van sociale ondernemingen die Fair Trade volledig in praktijk brengen. Het WFTO garantiesysteem is het enige internationale verificatiemodel dat zich richt op sociale ondernemingen die de belangen van arbeiders, boeren en ambachtslieden voorop stellen. Door middel van peer-reviews en onafhankelijke audits, WFTO geverifieerde leden zijn missie-geleide ondernemingen die de 10 principes van Fair Trade volledig in praktijk brengen in hun bedrijfsleven en toeleveringsketens. Eenmaal geverifieerd, kunnen alle leden gratis gebruik maken van het WFTO Guaranteed Fair Trade productlabel. fashionunited.com/companies/wfto

Fair Trade Federation - FTF

De Fair Trade Federation (FTF) is een gemeenschap van geverifieerde bedrijven die zich inzetten voor holistische eerlijke handel, d.w.z. sociaal en ecologisch verantwoord ondernemen in alles wat zij doen.
>Voor kleinschalige boeren en ambachtslieden betekent het dat ze langetermijn inkooppartners krijgen die ze kunnen vertrouwen.
>Voor de consument betekent dit dat hij authentieke producten van hoge kwaliteit krijgt, geteeld en gemaakt op de traditionele manier. fashionunited.com/companies/ftf

Fair Wear Foundation - FWF

De Fair Wear Foundation richt zich op de productie van kleding, met name op het naaien, snijden en knippen - de meest arbeidsintensieve onderdelen van de toeleveringsketen. De stichting werkt samen met meer dan 140 aangesloten merken, die zich inzetten voor een eerlijkere manier om kleding te maken, en werkt rechtstreeks samen met fabrieken, vakbonden, ngo's en regeringen om nieuwe oplossingen te vinden voor de hele toeleveringsketen en de mode eerlijker te maken voor iedereen. fashionunited.com/companies/fair-wear-foundation

Good On You

Ethische merkbeoordelingen. Het doel is om duurzaam winkelen gemakkelijk te maken voor miljoenen mensen over de hele wereld door de beste, meest betrouwbare bron te zijn voor merkbeoordelingen, artikelen en expertise over ethische en duurzame mode. fashionunited.com/companies/good-on-you

Clean Clothes Campaign- CCC

Een wereldwijd netwerk dat zich inzet voor verbetering van de arbeidsomstandigheden en empowerment van werknemers in de wereldwijde kleding- en sportkledingindustrie. Zet zich in om ervoor te zorgen dat de fundamentele rechten van werknemers worden gerespecteerd. Voorlichting en mobilisatie van consumenten, lobbyen bij bedrijven en overheden, en directe solidariteitssteun aan arbeiders die voor hun rechten vechten en betere arbeidsomstandigheden eisen. De Clean Clothes Campaign verenigt vakbonden en NGO's die een breed spectrum aan perspectieven en belangen bestrijken, zoals vrouwenrechten, consumentenbelangen en armoedebestrijding. fashionunited.com/companies/ccc

Fashion for Good

Een platform voor duurzame mode-innovatie. Een oproep tot sectorbrede samenwerking. fashionunited.com/companies/fashion-for-good

Green Story

Consumenten helpen te kiezen voor de meer duurzame en ethische optie door hen te laten zien welke positieve impact zij hebben op websites. Door een eenvoudig, geloofwaardig en flexibel impact marketing platform te bieden, brengt Green Story een duurzame manier van zakendoen naar de mainstream. fashionunited.com/companies/greenstory

Australasian Circular Textiles Association - ACTA

Australasia's eerste samenwerkende branchevereniging om volledige circulariteit voor de mode- en textielindustrie aan te bieden en te faciliteren. fashionunited.com/companies/acta

Solidaridad

Solidaridad is een internationale maatschappelijke organisatie met meer dan 50 jaar ervaring in het ontwikkelen van oplossingen om gemeenschappen weerbaarder te maken - van het ondersteunen van onderdrukte gemeenschappen in Latijns-Amerika tot het stimuleren van duurzamere toeleveringsketens. Momenteel actief in meer dan 40 landen, op vijf continenten, via acht regionale kantoren. fashionunited.com/companies/solidaridad

Cotton made in Africa - CmiA

Cotton made in Africa, een initiatief van de Aid by Trade Foundation, is een van de toonaangevende normen ter wereld voor duurzaam geproduceerd katoen.

Het doel is mensen te helpen zichzelf te helpen, via handel in plaats van donaties, om de leef- en werkomstandigheden van kleine boeren in Afrika te verbeteren en ons milieu te beschermen. fashionunited.com/companies/cmia

Global Recycle Standard - GRS

De Recycled Claim Standard (RCS) en Global Recycled Standard (GRS) zijn internationale, vrijwillige normen die eisen stellen aan de certificering door een derde partij van gerecycleerde grondstoffen en de chain of custody. Het gemeenschappelijke doel van de normen is het gebruik van gerecycleerde materialen te doen toenemen. De GRS bevat aanvullende criteria voor sociale en milieugerelateerde verwerkingseisen en chemische beperkingen. fashionunited.com/companies/textileexchange

Organic Cotton Accelerator - OCA

Het OCA Platform verenigt diegenen die biologisch katoen telen, leveren en kopen om de voorwaarden te scheppen voor de bloei van deze vezel. Het wereldwijde collectief van merken, detailhandelaren, partners in de toeleveringsketen, maatschappelijke organisaties, filantropische stichtingen en academici zijn verenigd in hun inspanningen om de toekomst van biologisch katoen veilig te stellen. fashionunited.com/companies/oca

Sustainable Apparel Coalition - SAC

De Sustainable Apparel Coalition is de toonaangevende alliantie van de kleding-, schoenen- en textielindustrie voor duurzame productie. De coalitie ontwikkelt de Higg-index, een reeks instrumenten die de meting van de duurzaamheid van de waardeketen standaardiseert voor alle deelnemers in de sector. Deze instrumenten meten de milieu- en sociale arbeidsimpact in de waardeketen. fashionunited.com/companies/sac

Woolmark

Australian Wool Innovation is een non profit onderneming die zich bezighoudt met onderzoek, ontwikkeling en marketing in de wereldwijde toeleveringsketen van Australische wol om de winstgevendheid op lange termijn van de Australische wolproducenten te verhogen. fashionunited.com/companies/woolmark

Waste2Wear

Waste2Wear produceert sinds 2008 stoffen en textielproducten van gerecyclede plastic flessen. Het bedrijf is begonnen als een spin-off van Vision Textiles, een bedrijf dat sinds 1998 in China is opgericht door de Nederlandse textielingenieur Monique Maissan met als doel om op een verantwoorde manier kleding van hoge kwaliteit te produceren. Tegenwoordig hebben we 80 medewerkers in dienst van bijna 20 nationaliteiten en hebben we kantoren in negen landen over de hele wereld. fashionunited.com/companies/waste2wear

Duurzaamheid
Mode