• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Ex-meerderheidsaandeelhouders SMCP willen uitstel van de algemene vergardering

Ex-meerderheidsaandeelhouders SMCP willen uitstel van de algemene vergardering

Door AFP

6 jan. 2022

Business

Fursac(Courtesy of DLX).

Parijs - De voormalige meerderheidsaandeelhouders van SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac) hebben een procedure ingeleid om de algemene vergadering van de textielgroep op 14 januari "uit te stellen", waardoor zij de controle over de raad van bestuur zouden verliezen, aldus een verklaring van donderdag.

De meerderheidsaandeelhouder van SMCP was het Europese TopSoho, een onderneming die eigendom is van de Chinese Shandong Ruyi Group, maar die een obligatielening van 250 miljoen euro, een schuld die in aandelen kan worden omgezet en ongeveer 37 procent van het aandelenkapitaal van SMCP vertegenwoordigt, niet op tijd heeft terugbetaald.

De schuldeisers, de fondsen BlackRock, Carlyle, Anchorage, Boussard en Gavaudan verenigd in de GLAS-entiteit, hebben sindsdien 29 procent van SMCP in bezit genomen, en zijn nu van plan aan een derde partij of partijen te verkopen om zichzelf terug te betalen.

Tussen nu en de verkoop willen zij de samenstelling van de raad van bestuur van SMCP tijdens een algemene vergadering wijzigen. Het ontslag van alle leden die de voormalige meerderheidsaandeelhouders Europese TopSoho en Shandong Ruyi vertegenwoordigden, alsmede "de benoeming van vier nieuwe onafhankelijke bestuurders", staan op de agenda van de algemene vergadering.

Op donderdag verklaarde SMCP op 5 januari op de hoogte te zijn gesteld van een "dagvaarding voor derden" door het Europese TopSoho tegen haar en GLAS voor de Rechtbank van Koophandel van Parijs. Het doel van deze procedure is "te verkrijgen dat de op 30 november 2021 door de Rechtbank van Koophandel van Parijs op verzoek van GLAS gegeven beschikking tot aanwijzing van een gevolmachtigde om een algemene vergadering van aandeelhouders van SMCP bijeen te roepen, wordt herroepen, en bijgevolg dat de algemene vergadering van aandeelhouders wordt verdaagd", aldus het persbericht.

Volgens het Franse recht is derdenverzet een buitengewoon rechtsmiddel voor een derde die belang heeft bij een rechterlijke beslissing of procedure, maar daarbij geen partij was.

"Verzet van derden heeft slechts beperkte gevolgen" en "als het vonnis kan worden gewijzigd, is dat alleen voor zover het nadelig is voor derden, wat betekent dat het al zijn gevolgen tussen de oorspronkelijke partijen bij het geschil behoudt", aldus Vie Publique. De hoorzitting is gepland voor 10 januari, aldus SMCP. (AFP)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.