• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Hema: teleurstellende resultaten in 2014 en CFO vertrekt

Hema: teleurstellende resultaten in 2014 en CFO vertrekt

Door Anne Buis

20 mei 2015

Business

Het was geen goed jaar voor Hema. De omzet is in 2014 met 1,3 procent gedaald in vergelijking met vorig jaar. De genormaliseerde EBITDA kwam uit op 103,1 miljoen euro tegen 120,5 miljoen euro in 2013. Het bericht valt samen met het nieuws dat CFO Ad Walter na 6 jaar vertrekt bij het warenhuis.

De tegenvallende omzet kwam door de uitdagende marktomstandigheden en de lage consumentenbestedingen, zegt Hema. De consumenten omzet daalde licht van 1,58 miljard euro in 2013 naar 1,55 miljard euro in 2014. De omzet bij een gelijkblijvend aantal winkels kwam in 2014 4,2 procent lager uit. De netto-omzet steeg in het vierde kwartaal met 0,1 procent naar 302,3 miljoen. De stijging was te danken aan de opening van 20 nieuwe winkels, waarvan er 9 geopend werden in Frankrijk. De sterke prestaties in Frankrijk zorgden mede voor een netto omzetstijging van 43 procent, die daarmee uitkwam op 55,9 miljoen euro. In 2014 werden er voor het eerst stappen gezet op de Spaanse markt met één winkel, en in Groot-Brittannië werden 3 winkels geopend. Tevens werd er in Duitsland een webshop geopend. De omzet van e-commerce is wederom gestegen, laat het warenhuis weten. De winkelomzet daalde met 4,3 procent, wat neerkomt op 864,4 miljoen euro, ten opzichte van 882,6 miljoen euro vorig jaar. Het ombouwen van de Nederlandse winkels heeft echter wel een tijdelijke negatieve impact op de omzet gehad, zegt Hema, en ook de warme weersomstandigheden in september en oktober hebben de omzet van winterkleding flink parten gespeeld.

Hema: incidentele kosten en afwaarderingen drukken EBITDA

De EBITDA daalde in 2014 met 31,1 miljoen euro tot 86,1 miljoen euro, als gevolg van incidentele kosten en een lagere omzet in Nederland. Zo kosten de reorganisatie 10,1 miljoen euro en het ombouwen van de Nederlandse winkels 2,4 miljoen euro. Het nettoverlies van Hema kwam uit op 189,2 miljoen euro in 2014. Een jaar eerder was dat nog 16,4 miljoen euro. Een groot deel van de toename, 120 miljoen euro, werd veroorzaakt door afwaarderingen op goodwill. Zonder deze eenmalige lasten zou het nettoverlies uitkomen op 42,8 miljoen euro, zegt Hema. Over deze forse afwaardering zegt Hema dat het gaat om een boekhoudkundige maatregel die te maken heeft met de activiteiten in Nederland en dat die geen effect heeft op de kaspositie van het bedrijf.

Volgens het warenhuis waren er twee belangrijke redenen voor de toename van het nettoverlies. Ten eerste is de verwachte omzet sterk gedaald. Toen Hema werd overgenomen door de huidige eigenaar Lion Capital, lag het omzetniveau ruim 23 miljoen euro hoger, en dat niveau verwacht het warenhuis pas in 2017 weer te bereiken. Als tweede reden worden de toegenomen verkoop- en administratiekosten aangewezen; daar werd 26,1 miljoen euro meer aan uitgegeven dan in 2007.

Ook andere kostenposten speelden een grote rol bij de slechte resultaten, zoals reorganisatiekosten; extra loonkosten in verband met de ombouw van de Nederlandse winkels en afschrijvingen op financieringskosten. Die waren samen goed voor 10,1 miljoen euro extra aan kosten. Tegelijkertijd was Hema 12,9 miljoen euro meer kwijt aan financieringslasten dan het eerder had aangegeven. In 2014 werd er 964, miljoen euro uitgegeven aan de financiering, tegenover 76,4 miljoen euro vorig jaar.

CEO Tjeerd Jegen laat weten: “Hoewel de economie steeds verder aantrekt, blijft Hema voorzichtig in haar outlook. Het bestedingsvermogen blijft onder druk staan als gevolg van de hoge werkloosheid en HEMA verwacht dat consumenten voorzichtig en selectief blijven in hun uitgaven. Hoewel er al verschillende veranderingen zijn doorgevoerd, werken we, gezien de uitdagende marktomstandigheden en onze wens om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van de Nederlandse consument, aan een uitgebreid plan om de lange termijn prestaties van Hema te verbeteren.”

Cijfers over e-commerce zijn niet specifiek gerapporteerd, maar uit het rapport blijkt wel dat de e-commerce activiteiten onder ‘overige kosten’ worden geschaard. Onder die categorie vallen ook de verzekeringen die Hema verkoopt en de verkoop uit de Spaanse en Britse filialen. In 2014 kwam de omzet uit op 20,3 miljoen euro, minder dan 2 procent dan de totale netto-omzet. Vorige maand werd bekend dat Boudewijn Nieuwenhuijzen, de manager e-commerce, zou vertrekken bij het warenhuis.

CFO Ad Walter vertrekt na zes jaar bij Hema

De jaarcijfers vallen eveneens samen met het nieuws dat CFO Ad Walter per 1 juni vertrekt bij het warenhuis. Hij heeft zelf besloten om weg te gaan, zegt Hema. Zijn functie wordt op ad interim basis overgenomen door Tim Isaacs, die tot voor kort CFO bij BPL Holdings was. Walter blijft echter wel tot 1 september aan om de overdracht voorspoedig te laten verlopen en lopende projecten af te ronden. Vorige maand werd bekend dat bestuursvoorzitter Ronald van Zetten het warenhuis zou gaan verlaten. Hij is inmiddels opgevolgd door Tjeerd Jegen.

’Hema start ‘transitie’ om positie te verbeteren

Hema laat weten ‘een transitie te zijn gestart’ om de teleurstellende resultaten te doen keren en om het warenhuis weerbaarder te maken tegen uitdagende marktomstandigheden. Zo worden bijna alle 530 filialen omgebouwd om de winkelervaring te verbeteren en is er het zogeheten ‘blijmakers’-assortiment geïntroduceerd. Ook zijn diverse productgroepen in prijs verlaagd en is er uitgebreid naar het buitenland.

“In de komende 12 maanden richt Hema zich op het verbeteren van de prestaties van het Nederlandse winkelbestand,” zegt Jegen. “We streven naar het verbeteren van het logistieke proces om de beschikbaarheid van producten in de winkels te verhogen; we gaan verder met het aanpassen van het prijsniveau aan de marktomstandigheden en we richten ons op verdere voorraadreducties. De implementatie van de prijsverlagingen en maatregelen om de prestaties van de winkels te verbeteren zullen tijd in beslag nemen en op korte termijn de winstgevendheid beïnvloeden. Daarnaast blijft Hema verder investeren in haar internationale activiteiten en e-commerce.”

In het afgelopen jaar reorganiseerde Hema al het hoofdkantoor, de bakkerijen en het distributiecentrum. Ook heeft het bedrijf een succesvolle herfinanciering afgerond. Verder werk het warenhuis aan een 'uitgebreid plan om de lange termijnprestaties van Hema te verbeteren’, wat in de komende maanden gepresenteerd zal worden.

HEMA