• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Het "The Industry We Want"-panel brengt belanghebbenden uit de toeleveringsketen samen

Het "The Industry We Want"-panel brengt belanghebbenden uit de toeleveringsketen samen

Door Simone Preuss

22 jul. 2021

Business

Aayushi Yadav / The Industry We Want

Een recent evenement van The Industry We Want (TIWW), een initiatief dat Fair Wear in januari samen met het Ethical Trading Initiative lanceerde, werd druk bezocht, wat aantoont dat het doel van het initiatief - belanghebbenden uit de sector samenbrengen om te werken aan betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie - door velen wordt gewaardeerd.

Het evenement trok meer dan 270 deelnemers uit de hele toeleveringsketen en telde diverse sprekers, waaronder Nazma Yesmin van het Bangladesh Institute for Labour Studies; Bulent Alkanli van de Turkse vereniging van kledingfabrikanten; bedrijfs- en mensenrechtenspecialiste Olivia Windham-Stewart; Jeremy Lardeau van de Sustainable Apparel Coalition; en Dorothy Lovell van de OESO.

De bijeenkomst op 23 juni begon met gastheren Pierre Hupperts en Ama van Dantzig die een overzicht gaven van de resultaten na de startbijeenkomst in januari: Er werden vele constructieve gesprekken gevoerd met toonaangevende belanghebbenden uit de sector, waaronder focusgroepen en een-op-eengesprekken met werknemers, leveranciers en vakbondsvertegenwoordigers in Bangladesh, Vietnam, Bulgarije en Noord-Macedonië. Ongeveer 200 andere belanghebbenden namen deel aan zes workshops om de belangrijkste gebieden en mogelijkheden voor het meten en stimuleren van vooruitgang te verkennen.

The Industry We Want presenteert drie aandachtsgebieden en 12 belangrijke meetcriteria

Het resultaat was de beslissing over drie focusgebieden met twaalf belangrijke meetcriteria die op het evenement werden bekendgemaakt. Vier criteria per de drie centrale pijlers sociaal, milieu en commercieel, bedoeld om een meer gemeenschappelijke conversatie tot stand te brengen en een indicatie te zijn van bredere, systemische verandering in de sector.

"Dit is het enige initiatief in de kleding- en schoenenindustrie dat evenveel aandacht besteedt aan sociale, milieu- en commerciële aspecten, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op commerciële praktijken als sleutel tot het ontgrendelen van vooruitgang op sociaal en milieugebied", aldus TIWW.

Voor de sociale pijler werden vier indicatoren voorgesteld: lonen, verbeteringen, sociale bescherming en dekking van collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's). De milieupijler zal zich richten op water, chemicaliën, afval en broeikasgasemissies, terwijl de commerciële pijler zal kijken naar inkoop, winstmarge/waardeverdeling, risicodeling/kopersmacht en ongelijkheid.

Aayushi Yadav / The Industry We Want

Panelleden benadrukken belang afstemming en holistische aanpak

Een gemeenschappelijk thema van de panelleden was de noodzaak van een holistische benadering van de drie pijlers om de ambities van de SDG's te realiseren, met de erkenning dat het vaak veranderingen in de commerciële praktijken zijn die verbeteringen kunnen ondersteunen in de sociale en milieuomstandigheden die door toeleveringsketens worden beïnvloed.

Bulent Alkanli, directeur van het in Istanbul gevestigde sourcingbureau Perseus Ltd en verkozen bestuurslid van de Turkse vereniging van kledingproducenten, benadrukte de druk die leveranciers ondervinden als gevolg van de zeer korte doorlooptijden. "Dit heeft gevolgen voor de werknemers en de hele waardeketen. In plaats daarvan hebben we een gelijke waardeverdeling nodig, die wordt bereikt door gelijke contracten en eerlijke lonen", zegt hij.

Nazma Yesmin, directeur van het Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS), wees op het feit dat er momenteel geen nationaal minimumloon is in het land. Arbeiders in de kledingindustrie verdienen gemiddeld 8.000 taka per maand (ruwweg 80 euro), maar als leefbaar loon zou ongeveer 280 euro nodig zijn. "Het mechanisme voor sociale bescherming is laag", zegt ze, wat duidelijk naar voren komt tijdens de huidige Covid-19 pandemie. "We hebben financiële hulp nodig tijdens Covid, een toelage voor onderwijs voor kinderen onder andere om een ethische, inclusieve en duurzame industrie op te bouwen," zegt Yesmin.

Aayushi Yadav / The Industry We Want

Leefbare lonen zijn de sleutel

Kristina Ampeva, voorzitter van de burgervereniging van textiel-, leder- en schoenarbeiders in Noord-Macedonië, is het daarmee eens. Op de vraag hoe een betere industrie eruit zou zien, noemde ook zij leefbare lonen, een prettige werksfeer, respect voor de wetten van een land en een meer zorgzame manier van zakendoen in het algemeen.

In zijn reactie op de milieu-uitdagingen van de industrie zei Jeremy Lardeau, vice-voorzitter van de Higg Index bij de Sustainable Apparel Coalition (SAC), dat het bijhouden van vooruitgang belangrijk is, maar ook het in de gaten houden van de voetafdruk van de industrie. "We hebben industriebrede normen nodig om bij te houden en vervolgens moeten we meten wat de impact is," zei hij.

Duitse wet op de toeleveringsketen als blauwdruk voor EU

Sebastian Herold, senior beleidsmedewerker bij de eenheid duurzame toeleveringsketens voor textiel en duurzame consumptie van het Duitse federale ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ), sprak over de nieuwe wet op de toeleveringsketen die op 11 juni in Duitsland is aangenomen en die over twee jaar van kracht zal worden. Eerst zal deze gelden voor bedrijven met meer dan 3.000 werknemers en een jaar later voor bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. "Dit is een grote stap om te zorgen voor een betere projectie van de mensenrechten in de toeleveringsketen," zei Herold.

Op de vraag waarom de Duitse regering besloten heeft een stap voorwaarts te zetten en waarom in deze sector, antwoordde Juergen Janssen, programmadirecteur bij de Duitse Organisatie voor Internationale Samenwerking (GIZ), dat het de bedoeling was de boodschap te sturen dat bedrijven verantwoordelijkheid dragen voor hun hele toeleveringsketen. Nu is het de bedoeling dat een soortgelijke wet ook in de EU wordt toegepast en dat er samenwerking op komst is.

Wat de recente Covid-19-crisis en de Rana Plaza-tragedie betreft, benadrukte Janssen dat er lessen moeten worden getrokken uit de gebeurtenissen, waarbij hij wees op de beroemde uitspraak van Winston Churchill "never let a good crisis go to waste". "We zijn wakker geschud; nu moeten we beslissen of we terug willen naar oude modellen of dat het tijd is voor verandering, samenwerking? Veel organisaties proberen deze kans op verandering te benutten", aldus Janssen.

De volgende mijlpaal voor The Industry We Want is een hybride online/offline-evenement in februari 2022 (als het coronavirus het toelaat), dat tegelijk met het OESO-forum over due diligence in de kleding- en schoenensector zal plaatsvinden.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vertaald en bewerkt vanuit het Engels naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.