• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Inditex, Amazon en Patagonia beloven koolstofvrij transport in 2040

Inditex, Amazon en Patagonia beloven koolstofvrij transport in 2040

Door Rosalie Wessel

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Image: Pexels

Grote detailhandelsketens zoals Inditex, Amazon en Patagonia hebben zich aangesloten bij de Cargo Owners for Zero Emission Vessels (coZEV)-coalitie en beloven om tegen 2040 een koolstofvrije scheepstransport.

Door zich aan te sluiten bij een nieuw netwerk opgezet door het Aspen Institute, heeft een grote groep bedrijven toegezegd dat zij tegen 2040 al hun zeevracht overhevelen naar schepen die geen koolstofemissies produceren. De ondertekenaars van het akkoord willen met deze aankondiging de urgentie van deze kwestie verhogen en het vertrouwen van investeerders in het potentieel van koolstofvrije scheepvaart vergroten.

Vrachtvervoer veroorzaakt naar schatting 1 miljard ton klimaatvervuiling per jaar en is goed voor 3 procent van alle wereldwijde emissies, aldus coZEV. Om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen, moest de zeescheepvaart medio 2020 koolstofvrije brandstoffen beginnen te gebruiken en tegen 2050 volledig koolstofvrij zijn.

De overeenkomst is ondertekend door Inditex, Amazon, Brooks Running, Patagonia, Tchibo, Unilever, Michelin, Frog Bikes en Ikea.

“We zijn verheugd dat we dit broodnodige initiatief mede kunnen lanceren”, aldus Edgar Blanco, directeur net-carbon zero bij Amazon. “De tijd om te handelen is nu en we roepen andere vrachtvervoerders die het voortouw willen nemen bij de aanpak van klimaatverandering op om met ons samen te werken.”

Er zijn andere bewegingen geweest binnen de maritieme scheepvaartindustrie om de decarbonisatie te versnellen en de impact van haar wereldwijde uitstoot te verminderen. De Internationale Maritieme Organisatie - een mondiale regelgevende instantie voor de scheepvaart - werkt aan een broeikasgas strategie die de sector zal verplichten de absolute uitstoot te verminderen. De strategie vereist echter slechts een vermindering met 50 procent tegen 2050 in vergelijking met 2008.

De coZEV-overeenkomst zal bedrijven ook in staat stellen om voor het eerst CO2-vrije maritieme transportcorridors te creëren, wat aangeeft dat bedrijven in de consumptiegoederen sector en detailhandelaars verwachten zij aan zij te werken. Bovendien hebben de ondertekenende bedrijven beleidsmakers opgeroepen om stappen te zetten in de richting van een volledig koolstofvrij vervoer. De samenwerking is bedoeld om beleidsmaatregelen te stimuleren die de overgang naar een koolstofvrije economie minder kostbaar maken.

“De zeevaart moet, net als alle sectoren van de wereldeconomie, snel koolstofarm worden als we de klimaatcrisis willen oplossen, en multinationale bedrijven zullen belangrijke actoren zijn in het katalyseren van een schone energietransitie in de scheepvaart,” zei president en CEO van The Aspen Institute, Dan Porterfield. “We juichen de ondertekenaars van het coZEV 2040 Ambition Statement toe voor hun leiderschap, en we dringen er bij andere vrachteigenaren, waardeketenactoren en overheden op aan om hun krachten met ons te bundelen.”

Dit artikel is vertaald uit het Engels en eerder gepubliceerd op FashionUnited.com.
Amazon
Duurzaamheid
Inditex
klimaatverandering
Logistiek
Patagonia