Het aantal bedrijven dat deelneemt aan de kledingconvenant en voldoet aan de proceseisen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen is flink gegroeid. Het aantal is toegenomen van 5 naar 36, zo blijkt uit het jaarverslag van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Het betekent dat meer dan de helft van de beoordeelde bedrijven voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het beoordelingskader. In totaal zijn 57 bedrijven onder de loep genomen.

Gevraagd naar hoe de bedrijven zijn verbeterd ten opzichte van 2018, geeft woordvoerder Ted van Hintum schriftelijk aan FashionUnited door dat het niet precies aan te geven is op welke vlakken bedrijven het beter doen. “ ‘Beter doen’ kan voor elke deelnemer iets anders betekenen. We beoordelen jaarlijks de deelnemende bedrijven, waarbij de eisen telkens hoger worden,” zo licht hij toe. “In het algemeen weten de deelnemende bedrijven het proces van due diligence steeds beter te hanteren. Aangezien ze beter zicht krijgen op hun toeleveringsketen, kunnen ze beter zien welke risico’s zich in hun keten voordoen. Daardoor kunnen ze beter prioriteren, waarbij de meest ernstige risico’s de meeste aandacht krijgen.”

Van Hintum geeft aan dat het een aandachtspunt blijft voor de bedrijven om de risico’s te prioriteren en dit te vertalen naar gerichte actie voor verbetering. Ondanks de huidige pandemie verwacht het convenant dat de deelnemende bedrijven onverminderd gepaste zorgvuldigheid toepassen, aldus de woordvoerder. “Dat wil zeggen dat zij moeten onderzoeken wat nu, rekening houdend met Covid-19, de meest ernstige risico’s zijn in hun toeleveringsketen en dat zij die risico’s met voorrang dienen te voorkomen, verminderen en herstellen.” Als laatste voegt hij toe: “Bedrijven dienen daarbij ook te onderzoeken wat de negatieve effecten zijn van hun reacties op Covid-19 in de toeleveringsketen. Bij onze beoordeling van de bedrijven in 2020, nemen we de reactie van het bedrijf op Covid-19 nadrukkelijk mee.”

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN