• Home
  • Nieuws
  • Business
  • MKB Nederland: Meer Europese aandacht voor concurrentiekracht en mkb is goede zaak

MKB Nederland: Meer Europese aandacht voor concurrentiekracht en mkb is goede zaak

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Vlag van de Europese Unie. Credits: via Unsplash

MKB Nederland en VNO-NCW hebben positief gereageerd op de State of Union van Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen. De State of Union is de opening van het politieke jaar van de Europese Commissie. Onder andere uitgebreidere Europese plannen om het mkb te versterken werden aangekondigd.

Von der Leyen presenteerde het ‘SME Relief Package’ dat is gericht op het verminderen van druk op kleine tot middelgrote bedrijven (MKB in het Nederlands of SME in het Engels). Het verminderen van Europese regeldruk is een van de prioriteiten in het pakket. MKB-Nederland en VNO-NCW geven aan dat beide partijen op nationaal niveau al hebben gepleit voor het verminderen van de regeldruk. Uit de State of Union bleek ook dat voorgenomen regelgeving strenger getoetst zal worden op uitvoerbaarheid voor het brede mkb en dat er meer experimenteerruimte zal komen voor innovatieve mkb.

De concurrentiekracht van Europa baarde Von der Leyen zorgen, zo bleek uit haar speech. “Ze is hier terecht bezorgd over,” aldus het bericht van MKB-Nederland en VNO-NCW. Azië en VS maken hun positie als globale speler namelijk steeds sterker. Om de concurrentiekracht te waarborgen is nu onder andere aangekondigd dat elke nieuw (Europees) wetgevingsplan een concurrentietoets gedaan moet worden.

Daarnaast werd ook gepleit dat de klimaatagenda ook een economische agenda moet zijn, mede omdat klimaatoplossingen van bedrijven moeten komen. VNO-NCW en MKB-Nederland schrijven dat goede ondersteuning en de ontwikkeling van rendabele businesscases hierbij van belang zijn, maar ook de ondersteuning van het mkb.

Ook moet het makkelijker worden voor ondernemers om over de grens zaken te doen. De Europese Commissie is namelijk van plan om bedrijven die een vestiging in een andere lidstaat hebben, winstbelasting te laten betalen bij het thuisland maar tegen het tarief van het land van de buitenlandse vestiging. De fiscus van het thuisland draagt de winstbelasting dan over aan het land met de buitenlandse vestiging. Dit vermindert administratieve lasten voor ondernemers.

MKB
MKB Nederland
VNO-NCW