• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Nationaal Sustainability Congres: "ESG-data is net zo belangrijk geworden als financials"

Nationaal Sustainability Congres: "ESG-data is net zo belangrijk geworden als financials"

Door Huw Hughes

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Image: Frida Emilsson at NSC

"Het is niet langer optioneel om te weten wat er in uw toeleveringsketen gebeurt. Het is niet langer optioneel om de impact en risico's van uw bedrijf te evalueren. Welkom in een nieuwe wereld, waar duurzaamheid mainstream aan het worden is."

Dat zijn de woorden van Frida Emilsson, medeoprichter en chief operating officer van Worldfavor, een duurzaamheidsplatform dat het voor bedrijven makkelijker wil maken om ESG-credentials te raadplegen en te delen.

Het Zweedse bedrijf begon in 2011 met het idee een app te creëren die consumenten inzicht zou geven in de impact van elke aankoop die ze doen.

Maar het idee stuitte al snel op hindernissen. "De vraag vanuit de consument was er echt", zei Emilsson op het Nationaal Sustainability Congres, dat eerder deze maand plaatsvond in Hilversum. "Maar we konden geen enkel bedrijf vinden dat ons de informatie kon verschaffen om dit idee te verwezenlijken.

Maar nu, in 2021, is de situatie veranderd. De tijd dat omzet en winst de enige graadmeters waren om het succes van een bedrijf te meten, is voorbij. Het discours over duurzaamheid is dringender dan ooit, waardoor ESG-logo's steeds belangrijker worden voor bedrijven.

Wat heeft ertoe geleid dat duurzaamheid niet langer een leuke bijkomstigheid is, maar iets dat, zoals Emilsson het stelt, "100 procent bedrijfskritisch" is?

Klimaatverandering verandert winkelgewoonten

Een van de drijvende krachten is de vraag van de consument. Het winkelpubliek selecteert producten niet langer alleen op basis van aanzicht, prijs en kwaliteit. De klimaatsituatie heeft hen ertoe aangezet te eisen dat ze de milieu- en sociale impact van hun aankopen kennen.

Volgens een rapport van NielsenIq vindt 81 procent van de consumenten dat organisaties zich moeten inzetten voor een beter milieu, terwijl 94 procent eerder geneigd is loyaal te zijn aan een merk dat volledig transparant is. En investeerders schakelen op hun beurt over op duurzame opties in antwoord op de groeiende belangstelling van de consument voor milieuvriendelijkere producten.

Volgens een rapport van Worldfavor uit 2021 volgt 63 procent van de private equity-bedrijven wereldwijd de duurzaamheid van hun dochterondernemingen als een manier om hun rendement op investeringen te verhogen.

En het is niet alleen de vraag van consumenten die investeerders aan het denken zet. Door toenemende wet- en regelgeving komt duurzaamheid steeds hoger op de agenda te staan.Dit jaar wordt bijvoorbeeld de eerste fase van het EU-actieplan voor duurzame financiering (SFAP) van kracht, een belangrijke beleidsdoelstelling, ondersteund door een uitgebreide reeks voorschriften, die tot doel heeft duurzame investeringen in de 27 landen van de EU te bevorderen.Een belangrijk onderdeel van het plan is de EU-taxonomie, een classificatiesysteem voor duurzame economische activiteiten, dat duidelijk moet definiëren wat als 'groen' wordt geclassificeerd."De ontwikkeling van de EU-taxonomie dwingt ons om duurzaamheid en financiële verslaglegging voor het eerst echt met elkaar te verbinden", aldus Emilsson.

Deze regelgeving als deze zal de komende jaren alleen maar toenemen, met als gevolg dat ESG-gegevens in de toekomst net zo belangrijk worden als financiële informatie, aldus Emilsson.

Standaardisatie is de sleutel

Maar er zijn nog hindernissen te nemen. Bedrijven weten nu dat het van groot belang is om hun ESG-gegevens te meten, maar hoe ze dat moeten doen kan lastig zijn als het landschap gevuld is met verschillende raamwerken en standaarden.

"Dit is een natuurlijke reactie in een gebied dat nog vrij onvolwassen is en waarin de veranderingen zo snel gaan", aldus Emilsson. "Maar het is tijd om dat Wilde Westen-tijdperk van ESG-rapportage achter ons te laten, en daar is een eenvoudige oplossing voor - standaardisatie." En volgens haar gaan we al in die richting. Zo kondigden de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en het Global Reporting Initiative (GRI) in 2020 een coalitie aan om ESG-rapportage meer gestandaardiseerd en vergelijkbaar te maken.

Een andere grote uitdaging is de datakloof. "Er is een enorme kloof tussen de vraag naar informatie en het aanbod", aldus Emilsson. "Er is geen goede manier om ESG-gegevens op schaal te achterhalen. En dat geldt vooral voor particuliere bedrijven en het mkb." Uit een peiling van Worldfavor bleek dat 58 procent van de private equity-bedrijven moeite heeft met het verkrijgen van ESG-gegevens van hun portefeuille.

Meer regeldruk

Wat heeft de toekomst in petto? We kunnen meer wet- en regelgeving verwachten nu de EU de lat voor duurzame financiering steeds hoger legt, aldus Emilsson.Hierdoor zal de datakloof kleiner worden en zullen er minder kaders zijn, wat betekent dat de steeds toegankelijker gegevens ook op een meer gestandaardiseerde manier zullen worden gedeeld. "Dat is de sleutel tot het oplossen van deze uitdaging en van duurzame ontwikkeling," zei ze.

Emilsson gelooft ook dat er meer ESG-rapportage over mensenrechten in de toeleveringsketen zal komen, omdat er meer druk wordt uitgeoefend op leveranciers, dochterondernemingen, distributeurs en andere partners om hun praktijken openbaar te maken.

Dus wat kunnen bedrijven doen om succesvol te blijven in een snel veranderende omgeving? Emilsson zegt dat ze de verandering moeten omarmen. "Je krijgt wat je meet. Dus het vermogen om relevante ESG-prestaties en KPI's te meten is echt essentieel om te verbeteren", zegt ze.

Een veelvoorkomende misvatting die ze bij bedrijven ziet, is dat ze zich slechts op één pijler van ESG richten, zoals het milieu. In plaats daarvan is het volgens haar "belangrijk om op alles te focussen - dat is echt essentieel om verandering teweeg te brengen en geloofwaardig te zijn bij stakeholders".

Tot slot moeten organisaties standaardisatie omarmen. "Door je aan te sluiten bij gevestigde duurzaamheidsraamwerken kun je echt een volgende stap zetten", concludeerde Emilsson.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Duurzaamheid
ESG
klimaatverandering
nationaal sustainability congres
NSC
Worldfavor