• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Ondernemen, retail en mode: Dit stond erover in PVV’s verkiezingsprogramma

Ondernemen, retail en mode: Dit stond erover in PVV’s verkiezingsprogramma

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Een stem uitbrengen. Beeld ter illustratie. Credits: Unsplash

Het politieke landschap in Nederland is met de verkiezingen van 22 november flink opgeschud. PVV (Partij voor de Vrijheid), de partij van Geert Wilders, is veruit de grootste geworden. Maar wat kan dit betekenen voor ondernemers, de retail én de mode-industrie? FashionUnited duikt voor u in de standpunten van de partij.

Brancheorganisatie INretail maakte eerder al een ‘retailstemwijzer’ waar het de programma’s van partijen onder de loep heeft genomen. Het heeft ingezoomd op de partijen VVD, GL/PvdA, NSC, PVV, BBB, D66, CDA, SP, CU, PVDD, Volt, SGP en FVD. De retailstemwijzer zet de standpunten op een rij over de belangrijkste thema’ s voor ondernemers en de retail. Wat meteen opvalt als men kijkt naar het programma van de PVV is dat er maar weinig retailthema’s aan bod komen. Van de tien thema’ s die onder de loep zijn genomen, biedt de PVV maar over drie van de thema’ s informatie.

Van de standpunten die wel opgenomen zijn in het verkiezingsprogramma zijn er twee positief voor de retail, aldus de retailstemwijzer, en een juist zeer negatief. Zo wil de partij minder winkelcriminaliteit én wil de partij minder accijnzen en btw. Dit komt overeen met de wens van de brancheorganisatie. Echter op het thema ‘ betaalbaar verduurzamen voor de ondernemer’ scoort de partij ‘ zeer negatief’, aldus de retailstemwijzer. In het verkiezingsprogramma is dan ook te lezen dat Wilders van klimaatsubsidies af wil.

Het verkiezingsprogramma van de PVV: Dit moeten ondernemers, retailers en modeprofessionals weten

Dan nog die andere zeven thema’s die niet aanbod komen in het verkiezingsprogramma van de PVV. Dit zijn ‘minder regeldruk voor ondernemers’, ‘leegstand in de retail tegengaan’, ‘voldoende financiering voor de ondernemers’, ‘ investeringen in winkelgebieden’, ‘meer nettoloon voor de werknemer’, ‘realistische zero-emissie zones’ en ‘investeren in de regio’. Waar een het nettoloon niet genoemd wordt, noemt Wilders in het programma echter wel het verhogen van het wettelijk minimumloon. Dit kan echter zorgen voor een hogere loonkostendruk bij ondernemers.

Een thema dat niet direct wordt genoemd in de retailstemwijzer is het personeelstekort. Een van de manieren om een gedeelte van het personeelstekort op te lossen, zijn arbeidsmigranten. De PVV wil juist de instroom van arbeids- en studiemigranten fors beperken. Werknemers van binnen de EU krijgen als het aan de PVV ligt weer de plicht om een tewerkstellingsvergunning te hebben.

Wie denkt dat de mode-industrie niet geraakt wordt door politieke keuzes, moet wat verder zoeken. Mode is immers kunst- en cultuur. Als het aan de PVV ligt worden de subsidies voor kunst- en cultuur stopgezet. Het Nederlandse ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Waterschap heeft tot nu toe in een zekere mate geïnvesteerd in Nederlands ontwerp. Hieronder vallen onder andere de disciplines architectuur, vormgeving, mode, digitale cultuur en gaming. Voor deze industrieën zijn diverse subsidies.

Dat gezegd hebbende, de PVV zal niet alleen heersen in Nederland. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, breekt de formatieperiode aan en zal een coalitie gevormd moeten worden. In welke mate PVV zal regeren en met wie, blijft voorlopig dus nog de vraag.

kabinet
Politiek
verkiezingen