• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Prinsjesdag: Hier lobbyen de (mode) brancheorganisaties voor

Prinsjesdag: Hier lobbyen de (mode) brancheorganisaties voor

Door Caitlyn Terra

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Het kabinet Rutte IV. Beeld via de RVD - Valerie Kuypers

Prinsjesdag komt met een rap tempo dichterbij. Aankomende dinsdag is het alweer de derde dinsdag van september en worden de plannen van het kabinet bekend gemaakt. Met de hoge inflatie, de personeelstekorten en het terugbetalen van de coronabelastingschuld zijn het voor ondernemers spannende tijden. (Mode) Brancheorganisaties en ondernemersorganisaties lobbyen dan ook voor diverse veranderingen. We zetten ze voor u op een rij.

De kabinetsplannen zijn al deels uitgelekt. Zo kwam een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven naar buiten. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn hierover ontstemd. De organisaties geven aan dat de verhoging van het minimumloon (dat met 10 procent omhoog zal gaan) zonder een vorm van compensatie voor mkb-bedrijven niet te dragen is. De twee organisaties willen dan ook een tegemoetkoming van hogere werkgeverslasten. VNO-NCW en MKB-Nederland zien ook graag een oplossing voor het energie-intensieve mkb omdat ondernemers hun energiekosten flink hebben zien stijgen. De hogere winstbelasting die is aangekondigd voor bedrijven zal mkb'ers ook hard raken. Daarbij willen de twee partijen dat het kabinet het alsnog mogelijk maakt voor werkgevers om eenmalige uitkeringen voor hun medewerkers netto in plaats van bruto uit te keren, zodat de koopkracht van medewerkers enigszins op peil gehouden kan worden.

Paul te Grotenhuis, woordvoerder van INretail benadrukt dat de brancheorganisatie baalt van wat er nu is uitgelekt. Te Grotenhuis geeft aan dat de stijging van het minimumloon zorgen met zich meebrengt. "Het is niet dat ondernemers het hun medewerkers niet gunnen, want behoud van koopkracht is belangrijk." Volgens de woordvoerder ziet INretail ook andere mogelijkheden om dat te realiseren. Doel is dat het netto besteedbaar inkomen realistisch blijft en dat kan ook door minder belastingafdrachten. Daarnaast ziet Inretail ook mogelijkheden in verruiming van de werkkostenregeling die volgens Te Grotenhuis kunnen helpen de koopkracht te repareren. INretail bekritiseert ook het voornemen van het kabinet om de winstbelasting te verhogen en daarvoor een plafond in te stellen. “Dan tref je een afgebakende groep.”

Naast de miljoenennota heeft INretail nog wel een aantal andere prioriteiten op dit moment. "De overheid moet meer aandacht creëren voor het stoppen van ondernemers, begeleid of geleid. Veel ondernemers gaan tegen beter weten door omdat ze diverse verplichtingen hebben zoals huurcontracten en worstelen met transitievergoedingen die ze niet kunnen betalen." Het gedwongen doorgaan kan leiden tot faillissementen en dat raakt dan ook andere partijen als leveranciers en medewerkers. "Er moet een passende regeling komen om te stoppen." Ook wil INretail dat het betalen van de coronabelastingschuld met een jaar uitgesteld wordt. "Dat is keihard nodig omdat ondernemers hun kosten op alle fronten zien stijgen. Terugbetalen vanaf oktober betekent nog meer kosten in een onzekere tijd. Uitstel met een jaar zorgt voor rust en duidelijkheid en scheelt tijdelijk een extra kostenpost en dat is heel erg welkom. Het terugbetalen van de schulden per 1 oktober voelt als een deksel op de neus van de ondernemer." Er zijn uitzonderingsregels waardoor ondernemers niet per maand, maar per kwartaal kunnen terugbetalen, een (korte) betaalpauze kunnen inlassen en niet vijf maar zeven jaar erover mogen doen. “Maar door alle voorwaarden die worden gesteld, komen veel ondernemers er niet voor in aanmerking. De beste oplossing voor iedereen is de terugbetaling een jaar uitstellen,” concludeert INretail.

Rens Tap van brancheorganisatie Modint geeft aan dat uit een ledenpeiling van de organisatie van deze maand duidelijk naar voren komt dat ondernemers te maken hebben met hogere kosten voor energie, grondstoffen en logistiek en dat daar nog een flinke loonstijging bij kan komen mede-afhankelijk van CAO-overleg. Ook is in meerdere deelsectoren nog sprake van de gevolgen van de pandemie, zoals voorraden en het terugbetalen van belastingen. Deze hogere lasten kunnen bedrijven niet doorrekenen aan eindgebruikers, dus wordt er gevraagd om steun en lastenverlichting - specifiek voor bedrijven zelf en niet alleen voor de klanten van deze bedrijven. Bij de lastenverlichting van consumenten is het namelijk nog maar de vraag of bedrijven het geld dat vrijkomt door de lastenverlichting terugziet in de eigen kassa, aldus Tap in een schriftelijk statement.

Daarnaast verwachten de leden van Modint dat er oog is voor de druk die op de sector wordt gelegd via wet- en regelgeving zowel op Europees als nationaal niveau. Zo is duidelijkheid nodig over waar bedrijven aan moeten voldoen. Bedrijven moeten investeren om aan nieuwe regelgeving te voldoen, zoals bijvoorbeeld de nieuwe regels voor mode- en textiel.

Aankomende dinsdag, 20 september, zal blijken wat het kabinet heeft besloten.

INRetail
MKB Nederland
MODINT
Politiek
PRINSJESDAG
VNO-NCW