Rechtspraak: Bescherm het eigen gezicht, treed op tegen namaak!

Een succesvolle sieradenlijn mag natuurlijk niet zomaar nagemaakt worden op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt. De wet spreekt dan van slaafse nabootsing. Maar als de ontwerper van een sieradenlijn niet voldoende optreedt tegen namaak dan kan de ontwerper het recht verliezen om hiertegen op te treden. Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad over sieraden.

Mi Moneda, - Spaans voor ‘Mijn munt’ - was de eerste lijn van sieraden met verwisselbare munten. In Nederland bestaat deze lijn sinds 2009. In 2012 kwam er een sieradenlijn op de markt onder de naam Nikki Lissoni. De Lissoni-lijn bestond uit sterk gelijkende hangers en armbanden met verwisselbare munten. De eigenaar van de Mi Moneda-lijn riep de hulp van de rechter in om de eigenaar van de Lissoni-lijn te verbieden zijn sieraden op de markt te brengen. Zonder succes, want het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was van oordeel dat het ontwerp inmiddels te zeer was ‘verwaterd’. De Hoge Raad steunt het Gerechtshof: “Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven.” Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het product kan van een partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen van de markt ter weren, ten einde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden”, zo staat in het arrest.

Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen.

Hoge Raad

Het ‘eigen gezicht’ wordt bepaald aan de hand van andere producten in de markt. Een ontwerper die een product op de markt brengt, kent zijn eigen markt meestal goed en hij zal dan ook vrij goed in staat zijn het onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten aan te geven. Als een concurrent een product op de markt brengt dat lijkt op het eigen product, kan verwarring ontstaan. De ontwerper zal met succes kunnen optreden tegen nabootsingen die nodeloos verwarring kunnen wekken met zijn product met een eigen gezicht.

Maar: de ontwerper moet zijn eigen gezicht in de markt actief handhaven. Zo moet hij steeds een sommatiebrief sturen of een juridische procedure aanhangig maken, wanneer hij meent dat hij slaafs wordt nagebootst. Gebeurt dat niet dan kan de eiser zijn eigen gezicht verliezen. De Hoge Raad schrijft: “Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden.”

Dus wie niet consequent optreedt tegen namaak, kan het eigen gezicht verliezen en daarmee het recht om op te treden tegen namaak. Deze regel geldt overigens niet voor ontwerpen die door het auteursrecht of door een (geregistreerd) modelrecht zijn beschermd, deze ontwerpen blijven beschermd ook als er sprake is van veel namaak. Maar ook hier is optreden tegen namaak van belang omdat de aanwezigheid van veel gelijkende producten op de markt de beschermingsomvang van deze rechten doet afnemen.

Meer weten over optreden tegen slaafse nabootsing?
Margot Span is advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Foto: Mi-modena.com

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN