• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Rechtspraak: Brexit: ook voor de mode-industrie van belang?

Rechtspraak: Brexit: ook voor de mode-industrie van belang?

Door FashionUnited

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Het kan niemand zijn ontgaan: Groot-Brittannië heeft besloten om de Europese Unie te verlaten. Dat dit verstrekkende gevolgen heeft, zal niemand verbazen. Ook voor u zijn er veel veranderingen op komst. Zo heb je als producent of retailer in de fashion te maken met de bescherming van kledingontwerpen via het auteursrecht, het merkenrecht en het modellenrecht. Al vaker hebben wij over deze onderwerpen bericht. In de column van vandaag staan wij kort stil bij wat Brexit op dit gebied voor u zal betekenen.

Europees merk of model beperkt?

Op dit moment is het mogelijk om een merk of model te registreren voor heel Europa. Een dergelijk Europees merk of model geeft bescherming in alle landen die bij de EU zijn aangesloten. Na Brexit zal een Europees merk of model dus niet langer bescherming bieden voor Groot-Brittannië. Hoe moet dat worden opgelost?

Veel merken- en modellenbureaus verwachten dat een bestaand geregistreerd merk of model niet zomaar de bescherming voor Groot-Brittannië zal verliezen. De kans is groot dat na Brexit de huidige registraties worden geconverteerd naar een Europese en een nationale Britse registratie.

Voor nieuwe merken ligt dat niet direct voor de hand. De kans is groot dat wanneer je een merk of model wilt registreren, je de vraag zult moeten stellen of je ook op de Britse markt actief wilt worden. Zo ja, dan is het zaak om naast een Europees merk of model ook een Britse registratie te verrichten. Dat is wat omslachtig te noemen en brengt waarschijnlijk ook extra kosten met zich mee.

Importeren en exporteren van goederen

Maar niet alleen (toekomstige) houders van merk- en modelrechten gaan de gevolgen van Brexit voelen. Ook importeurs en retailers van kleding zullen de gevolgen gaan ondervinden. Een uittrede uit de EU zal namelijk ook betekenen dat Groot-Brittannië in beginsel niet langer onderdeel is van het vrije verkeer van goederen. Deze hobbel is echter redelijk gemakkelijk te overkomen: net als Noorwegen en IJsland zou Groot-Brittannië zich kunnen aansluiten bij de Europese Economische Ruimte (EER), waarbinnen een vrijhandelszone geldt. De vraag is of Groot-Brittannië hiertoe zal overgaan. Zolang dat (nog) niet het geval is, zullen importeurs worden geconfronteerd met douane kwesties en invoerbelastingen wanneer er kleding in of vanuit Groot-Brittannië wordt verhandeld.

Hierbij stuit u mogelijk ook nog op een ander probleem. Op dit moment is het op grond van het vrije verkeer van goederen toegestaan om kleding door te verkopen als deze kleding eenmaal met toestemming in de EER op de markt is gebracht. Zolang Groot-Brittannië zich niet bij de EER aansluit, zal kleding die daar met toestemming op de markt is gebracht nog niet in de rest van Europa verhandeld mogen worden, en andersom.

Auteursrecht onveranderd

Maar niet alles zal op de schop komen te staan. Zo zal Brexit auteursrechten waarschijnlijk onaangetast laten. Auteursrechten zijn namelijk territoriaal en bieden in beginsel alleen nationale bescherming. De Berner Conventie, waarbij ook Groot-Brittannië is aangesloten, is in het leven geroepen om auteursrechten ook over de grens te bewaken. Dit verdrag brengt (kort gezegd) mee dat de auteursrechthebbende in ieder aangesloten land een zelfde bescherming verdient als aan onderdanen van het land zou worden gegeven. Omdat deze afspraak dus niet via de EU maar via de Berner Conventie is gesloten, zal Brexit de bescherming van auteursrechtelijke werken in Groot-Brittannië ongemoeid laten.

Conclusie

Voorlopig is Brexit nog geen feit; het zal nog enige tijd duren voordat Groot-Brittannië daadwerkelijk uit de EU is getreden. Hoe deze uittrede voor de fashion industrie precies zal uitpakken, zal afhangen van de nadere invulling die aan Brexit wordt gegeven en de afspraken die tussen Groot-Brittannië en de EU zullen worden gemaakt. We wachten dus in spanning af wat er zal gebeuren met de merk- en modelrechten en met het vrije verkeer van goederen. Maar dat er verandering op handen is, dat staat vast.

Esther Schnepper is advocaat bij Köster Advocaten in Haarlem. Regelmatig behandelt zij hier actuele juridische kwesties. Advocatenindemode.nl

Beeld: Burberry en Catwalkpictures

BREXIT
Rechtspraak