Werknemers krijgen voortaan stem bij afwikkeling faillissement

De onzekerheid die een faillissement met zich meebrengt, is voor werknemers nooit leuk. Maar voortaan mogen zij wel meepraten als het bedrijf waarvoor ze werken failliet gaat en een eventuele doorstart maakt. Een wijziging in het faillissementsrecht waarmee de Tweede Kamer afgelopen dinsdag heeft ingestemd, moet voorkomen dat personeel bij een faillissement snel en goedkoop wordt geloosd. Dat meldt initiatiefnemer PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt in een persbericht.

Recourt wil “schrijnende gevallen als Perry Sport” in het vervolg voorkomen en ervoor zorgen dat de ondergang van een bedrijf niet meer wordt gebruikt om werknemers gemakkelijk op straat te zetten en vervolgens een doorstart te maken. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunt het voorstel voor de wetswijziging.

Werknemers krijgen inspraak bij afwikkeling faillissement

De positie van werknemers ligt sinds de invoering van de ‘prepack’ erg gevoelig. Dat is een redelijke nieuwe vorm van faillissementsafwikkeling waarbij het faillissement en de doorstart vooraf in stilte en dus zonder medeweten van werknemers worden voorbereid. Op die manier maakte onder andere lingeriebedrijf Marlies Dekkers drie jaar geleden een doorstart.

Werknemers krijgen voortaan stem bij afwikkeling faillissement

Om te voorkomen dat een bedrijf de werknemers via de prepack snel en goedkoop loost, worden curatoren door het amendement op de Wet continuïteit ondernemingen verplicht om het personeel te informeren en te horen in aanloop naar een faillissement. Medewerkers krijgen zo dezelfde informatie als de schuldeisers en weten daardoor het beste hoe ze voor hun belangen kunnen opkomen, stelt Recourt. “De curator kan die belangen meenemen in zijn plannen voor de toekomst van het in problemen geraakte bedrijf. Hiermee komt een einde aan schandelijke praktijken.”

Verder krijgen werknemers met de wetswijziging het recht om na het faillissement nog mee te praten. Ze krijgen standaard een plek in de zogenaamde crediteurencommissie, die de curator advies geeft over de afwikkeling van het faillissement. “In die positie kunnen werknemers bijvoorbeeld invloed hebben op welke partij een doorstart gaat uitvoeren en er zo misschien wel voor zorgen dat dat iemand is die het beste met hen voorheeft,” aldus Recourt.

Volgens het Kamerlid waren de belangen van werknemers te vaak ondergeschikt aan die van de schuldeisers. Als voorbeeld noemt hij onder andere het faillissement van Perry Sport en Aktiesport, waarbij zo’n tweederde van de medewerkers op zoek moest naar een nieuwe baan.

Wetswijziging verandert niets aan hoofdtaak curatoren

Hoewel het wetsvoorstel steun krijgt van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, zou de positie van het personeel volgens USG curator Toni van Hees hiermee niet verbeteren. In het NOS Radio 1 Journaal stelt hij dat de wetswijziging niets verandert aan de hoofdtaak van curatoren, namelijk de hoogst mogelijke opbrengst realiseren voor de schuldeisers. Curatoren mogen volgens hem maatschappelijke belangen als behoud van werkgelegenheid wel laten meewegen, maar als dat botst met de belangen van de schuldeisers, moeten curatoren die laatste voor laten gaan. “Dat verandert niet in het amendement van de PvdA.”

Zo heeft Van Hees, die betrokken was bij grote faillissementen, vanuit het perspectief van ondernemers naar eigen zeggen geen goede deal gesloten over de verkoop van Perry Sport. Hij heeft met de doorstartende partij JD Sports geen afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden, vertelt hij tegenover NOS. “Die wilde het bedrijf zelf vaststellen. Als we het daarin hadden beperkt, zou dat consequenties hebben gehad voor de prijs.”

Vorig jaar trad de Wet werk en zekerheid al in werking, waardoor het arbeidsverleden van een werknemer na het faillissement ook meetelt onder de nieuwe eigenaar. Wanneer de doorstartende partij in een later stadium toch besluit een deel van het personeel te ontslaan, moet deze een transactievergoeding betalen.

Beeld: Aktiesport Facebook

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN