• Home
  • Nieuws
  • Business
  • Zalando wil diverser en inclusiever worden: dit zijn de plannen

Zalando wil diverser en inclusiever worden: dit zijn de plannen

Door Nora Veerman

17 nov 2020

Business |RAPPORT

Een inclusievere webshop, meer vrouwen aan de top, een bedrijf creëren waar iedereen zich welkom voelt - het is een greep uit de plannen van Zalando, dat vanochtend zijn eerste diversiteits- en inclusierapport publiceerde. In dat rapport is te lezen wat de e-tailer de afgelopen tijd heeft bereikt op het vlak van diversiteit en inclusie, en wat het bedrijf de komende jaren hoopt te realiseren. FashionUnited vat de belangrijkste punten samen.

Grotere diversiteit in de webshop

Van buitenaf het beste zichtbaar zijn de veranderingen die Zalando doorvoert in de online winkelomgeving. Het bedrijf is onder meer bezig met het ontwikkelen van een diverser en inclusiever assortiment. Zo focust het momenteel op het aanbieden van beautyproducten voor alle huidskleuren, en wil het bedrijf in 2022 samenwerken met ten minste zeventig black-owned merken.

Ook de beeldcontent van Zalando wordt kritisch herzien. Het bedrijf heeft de richtlijnen voor het boeken, stylen en retoucheren van modellen aangepast zodat er sprake is van meer transparantie voor zowel modellen als publiek. Zalando zegt daarnaast met een meer diverse groep modellen te willen werken, zodat alle klanten zich gerepresenteerd voelen in het beeld dat het bedrijf naar voren brengt.

Een ander project van Zalando is het de-genderen van de websites en apps van het bedrijf. Klanten kunnen zich nu registreren bij Zalando zonder informatie over hun gender door te hoeven geven. In de communicatie van het bedrijf naar klanten worden geen genderspecifieke voornaamwoorden meer gebruikt; in plaats daarvan worden klanten met hun naam aangesproken. Momenteel onderzoekt de e-tailer de mogelijkheid om de producten op de webshop niet meer alleen op basis van gendercategorieën te sorteren, maar ook andere manieren van categoriseren mogelijk te maken.

Meer vrouwen in top- en techfuncties

Binnen het eigen bedrijf streeft Zalando ernaar om gelijke kansen te creëren voor mannelijke, vrouwelijke en non-binaire werknemers. In 2019 stelde Zalando zich ten doel om voor 2023 een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende genders te realiseren binnen de zes hoogste bestuurslagen van het bedrijf. Dat betekent dat het aandeel mannen en vrouwen in deze lagen veertig tot zestig procent moet zijn, met actieve inclusie van non-binaire werknemers. Binnen de Raad van Toezicht is dat doel reeds behaald: deze bestaat nu voor 56 procent uit vrouwen. Van Zalando’s Senior Vice Presidents is nu dertig procent vrouw, een verdubbeling ten opzichte van 2019. Op andere niveaus boekt Zalando minder progressie: het Management Board bestaat vooralsnog alleen uit mannen. Daar hoopt het bedrijf de komende jaren iets aan te doen.

Ook in Zalando’s techfuncties is het grootste deel man: 83 procent. “Dit betekent dat Zalando’s producten hoofdzakelijk gecreëerd worden door mannen, terwijl ze vooral door vrouwen worden gebruikt,” zo is in het rapport te lezen. Ook hier wil Zalando verandering in brengen: het bedrijf investeert de komende jaren vijf miljoen euro om ervoor te zorgen dat vanaf 2023 veertig tot zestig procent van de techfuncties door vrouwen wordt bekleed.

Om gelijke verhoudingen te bewerkstelligen is ook het dichten van de loonkloof belangrijk, ziet Zalando. Vrouwen verdienen bij Zalando ten opzichte van mannen gemiddeld een procent minder in dezelfde functies, een relatief kleine kloof vergeleken met het Duitse gemiddelde (zes procent), maar het blijft een kloof. Los van hun functies in het bedrijf verdienen vrouwen bij Zalando 22 procent minder dan mannen. Dit gat wil Zalando verder dichten, onder meer door de verhouding vrouwen en mannen in bestuursfuncties recht te trekken.

Een veilige werkvloer voor iedereen

Ook in de rest van het bedrijf kijkt Zalando kritisch naar de diversiteit van het personeelsbestand: niet alleen op het gebied van gender, maar ook wat leeftijd en nationaliteit betreft. Van de circa 14.000 werknemers is 47 procent vrouw, ten opzichte van 53 procent man. Werknemers zijn tussen de 18 en 69 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar. Ze zijn afkomstig uit 139 verschillende landen, met het grootste aandeel afkomstig uit Duitsland (49 procent) en een groot deel uit Polen (7 procent) Frankrijk (4 procent) en Italië (3 procent). Over diversiteit op het vlak van huidskleur, seksuele oriëntatie of fysieke beperking in het bedrijf wordt in het rapport niet gesproken.

Zalando stelt voor alle werknemers een aantrekkelijke werkomgeving te willen creëren. Het bedrijf zegt waar mogelijk voor een genderneutrale aanpak te kiezen door niet langer gebruik te maken van genderspecifieke voornaamwoorden in contracten en genderneutrale toiletten in te richten. Ook wordt het bedrijf aangepast voor werknemers met een beperking: toiletten worden toegankelijk gemaakt en deuren waar mogelijk geautomatiseerd. In alle toekomstige Zalando-kantoren zullen deze vernieuwingen worden doorgevoerd, zo staat in het rapport.

Zalando heeft daarnaast zijn klokkenluiders-tool verbeterd om werknemers aan te moedigen om gevallen van discriminatie of micro-agressies te rapporteren. Ook is vanaf deze maand een unconscious bias-training een training waarbij bewustwording van de eigen vooroordelen centraal staat, verplicht voor elke werknemer. Hiermee hoopt Zalando een cultuur te ontwikkelen waarin ‘je uitspreken wordt beschouwd als een positieve manier om van Zalando een betere en inclusievere plek voor iedereen te maken’.

"We streven ernaar om een divers en inclusief bedrijf te zijn, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit ons op de lange termijn tot een succesvoller bedrijf zal maken,” aldus Rubin Ritter, co-CEO van Zalando, in het rapport. “Onze missie is om het startpunt te worden voor mode en we willen bij dit proces iedereen betrekken. (...) We staan nog aan het begin, maar de vooruitgang in het afgelopen jaar laat zien dat we op de goede weg zijn.”

Beeld: Zalando

Diversiteit
Inclusiviteit
ZALANDO