• Home
  • Nieuws
  • Mode
  • [email protected] modeprogramma beëindigd

[email protected] modeprogramma beëindigd

INGEZONDEN MEDEDELING
Door FashionUnited

29 jun 2016

Met de goedkeuring van de financiële en inhoudelijke eindrapportage door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland komt er officieel een einde aan een voor Nederland uniek ondersteuningsprogramma voor modeontwerpers met een ambitie om een presentie te creëren op buitenlandse markten. Het programma werd tussen 2010 en 2014 uitgevoerd.

Onder de noemer “Dutch Touch” werden 22 collectieve presentaties gerealiseerd op modebeurzen in Parijs, Milaan en Florence. De ontwerpers werden hierbij begeleid door de Dutch Fashion Foundation. Aan het beurzenprogramma namen 23 ontwerpers /modelabels deel. Zeven van hen hebben inmiddels een stevige marktpositie verworven. Zij beschikten eind 2015 over meer dan 25 verkooppunten, waarvan het overgrote deel in het buitenland.

Zes ontwerpers zijn op kleinere schaal in het buitenland aanwezig. Een aantal ontwerpers heeft gekozen voor de Nederlandse markt of is niet meer met een eigen modelabel actief. De meeste van hen zeggen desalniettemin in hun huidige werk veel aan de ervaring in het buitenland en aan het begeleidend programma te hebben gehad.

In aanvulling op het beurzenprogramma werden ook informele presentaties in Nederland en in het buitenland georganiseerd. Hieraan namen behalve de ontwerpers die deel uitmaakten het van de beurspresentaties ook andere talentvolle ontwerpers deel, die zo hun collecties op de markt konden testen en hun zichtbaarheid konden vergroten. Ervaringen die in het buitenland waren opgedaan werden gedeeld met een bredere groep van ontwerpers. Het programma werd afgesloten met een symposium voor ontwerpers, studenten van modeacademies en beleidsmakers. Tijdens dit symposium werden ervaringen uitgewisseld en werd teruggeblikt op het programma en vooruitgeblikt op de toekomst van de Nederlandse mode.

Angelique Westerhof, directeur van de Dutch Fashion Foundation:” Tussen de overheid, ontwerpers en buitenlandse partijen is gedurende een lange periode tijd intensief samengewerkt. Dit was een uniek voorbeeld van collectieve slagkracht die de Nederlandse modewereld zo nodig heeft. Het verheugt ons dat ontwerpers daarvan de vruchten mogen plukken. Ik heb het heel bijzonder gevonden om te zien hoe buitenlandse modeprofessionals zich vol inzetten om Nederlands talent te helpen een positie op de buitenlandse markt te verwerven.

Jasmijn Snippe, programmamanager bij de RVO: 'DFF heeft samen met de Nederlandse overheid veel modeontwerpers een podium geboden op de belangrijkste modebeurzen in Europa en zo echt een impuls gegeven aan deze sector. Het is een mooi resultaat dat dankzij dit programma 13 modebedrijven een internationale positie hebben verworven en 7 echt zijn doorgebroken. Zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat het in de high fashion om hele kleine bedrijven gaat.'

Ontwerpster Julie Christe van Treasures Design: ‘Ik pluk tot op de dag van vandaag nog steeds de vruchten van de steun van DFF, omdat een deel van de contacten die ik daar heb opgedaan, nog steeds klant zijn en hun orders via de beurzen in Parijs of via mail doorgeven.’

Ontwerper Sjaak Hullekes; ‘Wat wij hebben geleerd door mee te doen aan Dutch Touch is niet in geldbedragen uit te drukken.’

Ontwerper Bas Kosters: ‘Het programma bood een goede gelegenheid voor kennisdeling. Het was enerzijds een project waarbij mensen worden verbonden maar het brengt mensen samen die ook willen delen. Dat maakt het een rijk project. Ik heb warme contacten ontwikkeld en het idee dat ik mensen kan vertrouwen is zo rijk geweest. Er was een “Positive Spirit”.

DFF