• Home
  • Nieuws
  • Mode
  • AMB vindt afwijzing van subsidie onterecht

AMB vindt afwijzing van subsidie onterecht

Door FashionUnited

bezig met laden...

Scroll down to read more

Door een brief te schrijven aan minister van Cultuur Ronald Plasterk is het bestuur van de Arnhem Mode Biënnale (AMB) in beroep gegaan tegen het advies van de Raad voor Cultuur om de organisatie geen subsidie toe te kennen op basis van de Cultuurnota 2009-2012. AMB is het niet eens met de criteria op basis waarvan de subsidie is afgewezen.

Het advies van de Raad voor Cultuur werd half mei bekend gemaakt. AMB had als internationaal festival voor beeldende kunst en vormgeving bij het rijk een subsidie aangevraagd van €350.000 voor de periode 2009-1012. De Raad wees die aanvraag echter af in het advies aan de minister, onder de motivering dat de Arnhemse modebiënnale "het lokale niveau onvoldoende overstijgt" en "de vereiste actualiteit en vernieuwing ontbeert". Ook zou de biënnale meer een publieksfestival zijn dan een platform voor een internationale uitwisseling tussen makers.

Het bestuur van de Arnhem Mode Biënnale is het daar niet mee eens. Wat precies de inhoud van de brief is, wil Willemien Ippel, zakelijk leider van de organisatie, niet uit de doeken doen. "We hebben de minister met nadruk gevraagd om terug te komen op de beslissing van de raad", zegt ze.

De AMB is ontstaan vanuit een initiatief van de gemeente Arnhem en de modeopleidingen van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en is bedoeld om elke twee jaar de actuele stand van modevormgeving op internationaal niveau te laten zien. "Het is de enige plek in Nederland waarop het werk van de beste internationale ontwerpers te zien is naast dat van jonge nieuwkomers," licht Ippel toe.

Eventuele vrees dat het evenement moet worden afgeblazen als gevolg van het niet toegewezen krijgen van de subsidie wuift Ippel echter weg: "Deze subsidie is slechts een deel van het budget. We hebben nog ruim een jaar de tijd om op een andere manier geld te vinden. Het voordeel van deze subsidie is dat het voor vier jaar inkomsten genereert. Het levert dus zekerheid op."

De AMB is niet de enige organisatie op modegebied die naast de subsidie grijpt. Ook de aanvraag van de enige andere mode-organisatie op de lijst, de Dutch Fashion Foudation, is niet gehonoreerd. DFF wilde met een bedrag van €514.478 de interne organisatie en de netwerkconsolidatie verbeteren. De raad beoordeelde de DFF echter als "te kleinschalig om de ontwikkeling en vernieuwing op het bredere terrein van de mode te kunnen realiseren, zoals de regeling vereist." De instelling handelt volgens de Raad "Eerder als een agentschap dan als een aanjager voor een nieuw denken over het functioneren van het vakgebied." Ook meende de Raad dat DFF te weinig oog heeft gehad voor de aanbevelingen die vier jaar geleden zijn gedaan. Bij de Dutch Fashion Foundation was niemand bereid om te reageren op deze uitspraak van de Raad.

subsidie