Breng uw onderzoeksvragen onder bij TMO Fashion Business School

TMO Fashion Business School heeft de missie om het hart van de fashionbranche te zijn op het gebied van kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Hiermee wil TMO een fundamentele bijdrage leveren aan een gezonde fashionbranche. Daartoe heeft TMO het TMO Center of Expertise (CoE) opgericht, waarbinnen door 3e jaars studenten, in opdracht én in samenwerking met bedrijfsleven, onderzoek wordt gedaan op een aantal actuele hot topics. U kunt uw onderzoeksvragen vanaf nu onderbrengen bij het TMO Center of Expertise.

Werkwijze

In een zogenaamde ‘tripartite structuur’ wordt door studenten (en hun TMO-coaches), de opdrachtgevers én betrokken expertbedrijven (gespecialiseerd in de disciplines uit de topics) samengewerkt. De drie betrokken stakeholders hebben de volgende taken:

 • Opdrachtgevers (fashion gerelateerde bedrijven, brancheorganisaties of het CoE zelf): actuele, relevante onderzoeksvragen aandragen, aanwezige informatie ter beschikking stellen, rol contactpersoon/begeleider bekleden.
 • Expertbedrijven: kennis via workshops en/of incompany bezoek & -training inbrengen en eventueel later coachen tijdens het traject.
 • Studenten (begeleid door TMO-coach): het in twee-/drietallen opzetten en uitvoeren van onderzoek en vanuit de uitkomsten/adviezen vervolgens concrete kennisoverdracht en implementaties opzetten.

Op dit moment loopt er reeds succesvol een pilot waar studenten onderzoek doen op de thema’s ‘Omnichannel’ en ‘BIG DATA’, voor en samen met bedrijven als; Oger, Cora Kemperman, Expresso, Sandwich en Open32 en experts als ACA, Nedap, K3 Unisoft, Divide, Upstream, DDB Tribal, Mobile Strategy en Headoffice.

DOE MEE!

Langs deze weg roepen we fashion bedrijven en expertbedrijven op, om deel te nemen aan de volgende ronde onderzoeksprojecten van het TMO Center of Expertise, startend in de derde week van februari 2015. De projecten duren 5 maanden en worden eind juni/begin juli afgerond. Onderstaand vind u een overzicht van de actuele thema’s waarnaar de komende ronde onderzoek gedaan wordt.
Wilt u meer weten, of uw bedrijf en uw onderzoeksvraag aanmelden, neem dan contact op met TMO Center of Expertise via mailadres: info@tmo.nl t.a.v. de heer Henny Jordaan of de heer Chris van Veldhuizen.

De thema’s voor februari-juli 2015

 1. Omnichannel & BIG DATA.
  onderzoek naar de gecombineerde inzet van on- en offline business voor fashion bedrijven en de mogelijkheden om on- en offline data efficiënt en effectief in te zetten ter versterking van de rendementspositie en/of groeimogelijkheden van een bedrijf. Over o.a. de omnichannel customer journey, het definiëren, monitoren van en sturen op service en transactie touch points, inzet-mogelijkheden van off- en online marketingtools, crm, klantenbinding, online datamining, social media metrics, netnografisch onderzoek etc.
 2. Retail performance optimalisatie:
  onderzoek naar hoe de off-/online retail performance verbeterd kan worden door het versterken van de externe marketing (store attractiviteit) en interne marketing (store transactie kracht), waarbij de relatie tussen beleving, prikkelen van zintuigen en conversie wordt gelegd. Onderzoek richt zich vooral ook op het vertalen van meetresultaten naar mogelijke concrete verbeteracties om de klant(koop)beleving in alle fasen te stimuleren, de lost performance in de zgn. retail waterval te verminderen.
 3. Product development & clothing technology
  onderzoek gericht op verbetermogelijkheden op terrein van kleding constructie, sourcing, productingave, monstering, pasvorm en maatvoering en consequenties daarvan voor andere bedrijfsprocessen. Over o.a.: quality control, quality management, ontwikkelen beleid en systemen voor riskmanagement, ontwikkelen van sourcing strategieën en procedures, vendor rating systemen, en sizing- en fittingsystemen voor zowel off- als online.
 4. Category management, (visual) merchandise planning & replenishment:
  onderzoek naar hoe de (visuele) assortimentsplanning en goederenaanvoer op de (online)winkelvloer verbeterd kan worden. Navigatie (routing) en lay-out worden gekoppeld aan consumentenbehoeften. Over hoe m.b.v. (inkoop) planningsystemen en kpi-sturing de assortimentsinvulling op de winkelvloer geoptimaliseerd kan worden. Over kpi-begrippen als store density, omzet per area/m2, omzetsnelheid, doorverkoop, rentabiliteit, etc.
 5. Vitalisering/attractiviteit winkelgebieden:
  Hier staat de problematiek van afnemende aantrekkingskracht, leegstand en teruglopende bezoekaantallen van winkelgebieden centraal. Het onderzoek richt zich op het vinden van toepassingsmogelijkheden van winkelwetten op gebied van routing, signing, assortimentsplanning en –samenstelling, visual merchandising, zintuigenmarketing etc etc. op gehele winkelgebieden in plaats van de winkelruimte binnen 4 muren.
 6. Brancheproject aanlevering winkels - Binnenstadsdistributie:
  onderzoek naar hoe de aanvoer van goederen naar winkelgebieden, winkels en consumenten efficiënter kan worden georganiseerd, zodat economische en maatschappelijke voordelen behaald kunnen worden. Over o.a. ketentransparantie, de haalbaarheid en invullingscriteria van samenwerkingsmogelijkheden, smart logistics, agile/leagile supply chain en innovatieve retail distributieconcepten.
 7. Trendforecasting & scenarioplanning voor de toekomst van de fashionbranche:
  onderzoek naar ontwikkelingen in internationale trends en omgevingsfactoren die in de toekomst van invloed zullen zijn op de ontwikkelingen van de fashionbranche. Via scenarioplanning kan voor bedrijven een forecasting in beeld worden gebracht en een andere visie op marktsegment en omzetgroei worden ontwikkeld.
 8. CSR – maatschappelijk verantwoord ondernemen:
  onderzoek naar alle mogelijke manieren om door de gehele keten bedrijfsprocessen meer maatschappelijk verantwoord uit te voeren. En dan vooral ook de effecten hard en meetbaar voor de lange termijn te maken zodat erop gestuurd en gemanaged kan worden. Over CSR, Tripple P, MVO en Carbon footprint berekeningen.

Over TMO Fashion Business School

TMO is dé hbo-opleiding voor commerciële managementfuncties in fashion. TMO ontstond bijna 30 jaar geleden vanuit de vraag om het ánders te doen in de modebranche. Door vandaag een antwoord te hebben op de vragen van morgen, kunnen we ook in de toekomst pionierend en ondernemend het verschil maken in Fashion Business.

 

www.tmo.nl

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN