Recentelijk zijn de problemen met betrekking tot de invoerbeperkingen voor textiel uit China opgelost. Nu dit dossier gesloten is, lijkt het erop dat de Europese Commissie haar aandacht verlegd naar de schoenen afkomstig uit China. Er bestaat een serieuze dreiging dat binnen afzienbare termijn de import van schoenen uit China aan handelsbeperkingen zal worden onderworpen. De traditionele (Zuid-)Europese industrie probeert haar invloed aan te wenden om de Europese Commissie te overtuigen van de noodzaak om de invoer van Chinese schoenen aan banden te leggen. Net als in het textiel-dossier voeren de Europese producenten aan dat zij ernstig in haar belangen geschaad worden door de invoer van goedkoop schoeisel. Zij hebben de Europese Commissie dan ook verzocht om maatregelen te nemen door het instellen van anti-dumpingheffingen. Vóórdat dergelijke heffingen kunnen worden ingesteld, moet echter eerst een gedegen onderzoek worden gedaan door de Commissie om vast te stellen of echt sprake is van prijsdumping. De normale termijn die voor een dergelijk onderzoek staat, bedraagt negen maanden. Ondanks verschillende verzoeken van importeurs aan de Commissie om, ondanks de druk van de Europese producenten, toch een zorgvuldig onderzoek in te stellen om onnodige schade bij importeurs en consumenten te voorkomen, lijkt het erop dat de Commissie haast wil maken. Mogelijk zullen de maatregelen al in november van dit jaar in werking treden. De gevolgen laten zich raden: een verlaagd aanbod van schoenen uit China en hogere prijzen voor de consument. Loyens & Loeff N.V.

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN