"De meeste van onze formules hebben marktaandeel gewonnen en hogere resultaten behaald. Gezien het afnemende consumentenvertrouwen en de snel stijgende kosten is dat een goede prestatie. Een belangrijk deel van de vooruitgang is de uitkomst van de strategische keuzes die we de afgelopen twee jaar hebben gemaakt. Deze hebben met name voor de business-unit Doe-Het-Zelf geleid tot een aanzienlijke versnelling van de groei van omzet en resultaat. Ook de focus bij Fashion op de modeformules met bewezen internationale potentie heeft de beoogde betere resultaten opgeleverd. Onze warenhuisformules HEMA en de Bijenkorf hebben het uitstekend gedaan en liggen goed op koers. Vroom & Dreesmann liet echter omzet liggen, met name in juli. Het resultaat van V&D was teleurstellend, maar wij zijn positief over de reeds eerder aangekondigde plannen om omzet en marges structureel te verbeteren".

Marktontwikkelingen In de eerste helft van 2001 vlakte de economisch groei in Nederland en in de omringende landen af en verminderde ook het consumentenvertrouwen. Dit kwam tot uitdrukking in het volume van de consumptieve bestedingen. De bestedingen in de Nederlandse non-fooddetailhandel (CBS) stegen gedurende de eerste zes kalendermaanden met 6% (vorig jaar 6,2%), maar dit was voor 3,6% het gevolg van prijsstijgingen. De volumegroei (+2,3%) was duidelijk lager dan in dezelfde periode van vorig jaar (+4,9%). De begin dit jaar doorgevoerde BTW-verhoging en de forse stijging van loonkosten en inkoopprijzen hebben voor het eerst sinds vele jaren geleid tot een sterke prijsinflatie. Ofschoon de hogere kosten nog niet geheel in de verkoopprijzen konden worden verwerkt, heeft het merendeel van de formules door een goed inkoopbeleid en een adequate voorraadbeheersing hogere resultaten behaald.

De groep Warenhuizen boekte een omzetstijging van 1,6% tot 990 miljoen euro. Het operationele bedrijfsresultaat nam af met ruim 26% tot 12 miljoen euro. Deze daling is geheel toe te schrijven aan de teleurstellende gang van zaken bij Vroom & Dreesmann. HEMA en de Bijenkorf behaalden goede resultaten.

Vroom & Dreesmann Vroom & Dreesmann behaalde op een gelijke omzet een operationeel bedrijfsresultaat van 2,9 miljoen euro negatief. In de eerste helft van vorig jaar werd nog een positief resultaat behaald van 5 miljoen euro. De daling van het halfjaarresultaat volgt op een reeks van jaren waarin telkens hogere resultaten werden gerealiseerd. De achteruitgang is het gevolg van het uitblijven van omzetgroei in combinatie met druk op de marges, deels veroorzaakt doordat de BTW-verhoging per 1 januari slechts met vertraging in de verkoopprijzen werd doorgevoerd. De reeds in het jaarverslag aangekondigde maatregelen om omzet en marges te verbeteren zullen naar verwachting in de tweede helft van het jaar de eerste resultaten opleveren en volgend jaar in toenemende mate effect sorteren.

HEMA boekte een omzetstijging van 2,2%. In België nam de omzet voor het derde achtereenvolgende jaar substantieel toe (+7%). Dankzij de commerciële en logistieke verbeteringen die in voorgaande jaren zijn doorgevoerd en succesvolle vernieuwingen in het assortiment kon het operationele bedrijfsresultaat opnieuw aanzienlijk worden opgevoerd. Dit steeg met bijna 32% tot 12 miljoen euro. Begin volgend jaar opent HEMA de eerste testvestigingen in Duitsland om de kansen van een succesvolle entree op de Duitse markt in kaart brengen. In België ziet HEMA nog ruimte voor verdere expansie met minimaal 25 vestigingen.

De Bijenkorf boekte van de drie warenhuisformules de grootste omzetstijging (+4,5%), mede dankzij de goede resultaten van de vorig jaar vernieuwde herenmodevloer in Amsterdam en Eindhoven en de uitbreiding van het merkenaanbod. Het operationele bedrijfsresultaat kwam bijna 32% hoger uit op 2,9 miljoen euro. Sinds mei van dit jaar worden voorbereidingen getroffen voor de lancering van een nieuw warenhuisconcept onder de naam de Bijenkorf Mode in Den Bosch, Breda en Groningen. De drie nieuwe vestigingen zijn of worden op 3, 4 en 5 september geopend. In Enschede is de bouw van een geheel nieuwe "compacte" Bijenkorf in volle gang. Dit warenhuis zal in september 2002 worden geopend, waardoor het aantal Bijenkorf-vestigingen zal zijn gegroeid van zeven tot elf.

De groep Europese speciaalzaken boekte met de voortgezette activiteiten een 18% hogere netto-omzet van ruim 1,2 miljard euro. Het operationele bedrijfsresultaat nam met 8% toe tot 81,1 miljoen euro. De busines-units Doe-Het-Zelf en Fashion behaalden hogere resultaten. Het resultaat van Hard Goods bleef achter.

Zoals in het jaarverslag 2000/01 aangekondigd worden omzet en resultaten van de schoenenketen Scapino met ingang van het lopende jaar verantwoord onder Fashion en niet meer onder Hard Goods. Bovendien zijn in de cijfers van vorig jaar omzet en resultaat van Kreymborg (beëindigd) en Kien en Amici (beide verkocht) niet meer opgenomen.

Fashion De netto-omzet van Fashion nam 8% toe. Het operationele bedrijfsresultaat steeg met 7% tot 30,6 miljoen euro. In het afgelopen halfjaar zijn belangrijke vorderingen gemaakt met de uitvoering van de concernstrategie om de drie modeformules M&S Mode, Hunkemöller en Claudia Sträter uit te bouwen tot Europese winkelketens. Zo heeft M&S Mode de expansie in Frankrijk versneld. Hunkemöller maakte begin dit jaar een geslaagde entree op de Deense markt en boekt inmiddels ook goede resultaten met enkele testwinkels in Frankrijk. M&S Mode behaalde uitzonderlijk goede halfjaarresultaten. Ook Claudia Sträter leverde een prima prestatie. Door aanloopkosten voor nieuwe vestigingen en een matig eerste kwartaal bleef Hunkemöller onder het zeer goede halfjaarresultaat van vorig jaar.

Goede voortgang is gemaakt met de gezondmaking van Prénatal en America Today. De genomen maatregelen resulteerden voor beide formules in een sterke omzetstijging. Als gevolg van de met deze maatregelen samenhangende kosten stond het resultaat nog onder druk. In het tweede halfjaar is een omslag in de resultaatsontwikkeling binnen bereik. Scapino, die een lager maar nog steeds goed resultaat behaalde, is begonnen met een aanscherping van de formule. Als onderdeel daarvan zijn de voorraden aanzienlijk teruggebracht, onder meer door succesvolle verkoop in eigen outlet-stores.

Financieringslasten De financieringslasten namen met 19% toe tot 25 miljoen euro. De hogere lasten zijn het gevolg van de inkoop van preferente aandelen en acquisities in het vorige boekjaar en van een toename van het operationele werkkapitaal in het lopende jaar. Belastingen De belastingdruk over het eerste halfjaar steeg tot 37%, als gevolg van het toegenomen verlies van FAO Schwarz. Vorig jaar was de belastingdruk lager, vooral door de belastingvrije winst op de verkoop van het belang in Gran Dorado.

Het bestedingsklimaat in de landen waar het concern actief is, ontwikkelt zich in het lopende jaar minder gunstig dan in het vorige boekjaar. De BTW-verhoging in Nederland, de stijging van de inkoopprijzen en de fors gestegen loonkosten hebben bovendien geleid tot enerzijds hogere consumentenprijzen en anderzijds druk op de marges. Zoals bekend wordt het resultaat van een detailhandelsonderneming als Vendex KBB voor het grootste deel behaald in het tweede halfjaar, met name in de belangrijke eindejaarsperiode. Gezien de onzekere conjuncturele vooruitzichten kan op dit moment dan ook geen verantwoorde uitspraak worden gedaan over het dit boekjaar te behalen operationele bedrijfsresultaat van de voortgezette activiteiten.

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN