• Home
  • Nieuws
  • Mode
  • Euratex: Europese textielafspraken dringend nodig

Euratex: Europese textielafspraken dringend nodig

Door FashionUnited

2 aug. 2005

De consumptie van textielgrondstoffen in Europa is gedaald van 4651 miljoen ton in 2003 naar 4567 miljoen ton in 2004. Dat bleek uit de jaarcijfers die Euratex presenteerde over 2004. Ook de productie van stoffen daalde vergeleken met 2003. Met de moeilijke positie van Europa als textielproducerend en exporterend werelddeel, hamert Euratex er op dat er wereldwijd afspraken gemaakt moeten worden voor de handel in de sector. Mogelijkheden om afspraken te maken liggen voornamelijk bij de Europese machthebbers, niet bij de sector zelf. Het jaar 2004 werd gemarkeerd door de laatste fase van de Agreement on Textiles and Clothing (ATC) waarin de sinds de jaren zestig opgelegde quota voor de textielindustrie werden opgeheven. De ATC streefde ernaar de wederzijdse markttoegang in het textielsegment te liberaliseren. De drie grootste exporteurs van grondstoffen naar Europa, China (40%), India (14%) en Pakistan (10%), wisten hiervan het meest te profiteren Euratex noemt in het jaarverslag ook de eerste bijeenkomsten van de werkgroep 'technical textiles', die zich bezighoudt met 'textiel van de toekomst': grondstoffen waaraan bijzondere kwaliteiten zijn toegevoegd. Volgens Euratex kenmerkte het jaar 2004 zich bovendien door de grote aandacht die uitging naar het gebruik van chemicaliën bij stoffenproductie. Uit milieu- en gezondheidsoverwegingen wordt het gebruik van chemicaliën steeds meer gereguleerd.

EURATEX