De omzet van retailconcern Vendex KBB is het afgelopen jaar met 6,9 procent gestegen. De warenhuizen V&D, Hema en Bijenkorf groeiden echter maar met 1,7 procent. De groei was vooral te danken aan de speciaalzaken van het concern, waarbij de verkoop van consumentenelectronica, brillen en juwelen fors toenam. Ook de doe-het-zelf-ketens Praxis en Formido toonde een toename van de omzet in dubbele cijfers. De modeketens scoorden minder.

Koninklijke Vendex KBB N.V. heeft in het vierde, tevens belangrijkste kwartaal van het boekjaar 2001/02 (november, december, januari) in het algemeen hogere winkelomzetten behaald. In deze periode, die een week meer telde dan het vierde kwartaal van het voorgaande boekjaar, steeg de netto-omzet van de voortgezette detailhandelsactiviteiten tot 1.367 miljoen euro (+10,4%). Daarmee kwam de jaaromzet uit op ruim 4,7 miljard euro (+8,6%). Gecorrigeerd voor de extra week omzet in het vierde kwartaal bedroeg de omzetstijging in die periode 4,4%. De omzetstijging over het hele jaar kwam op vergelijkbare basis uit op 6,9%.

De stijging van de omzet is bevredigend tegen de achtergrond van de sterke vertraging van de economische groei in de tweede helft van het jaar. Ook de overgang naar de euro in januari heeft geen merkbaar effect gehad. Met name in de belangrijke eindejaarsperiode waren de winkelverkopen bij de meeste formules goed.

Warenhuizen De groep Warenhuizen boekte op vergelijkbare basis een omzetstijging van 2,1% in het vierde kwartaal en van 1,7% over het hele boekjaar. Hema sloot het jaar af met een uitstekend kwartaal. De acties rond de introductie van de euro en het 75-jarig jubileum hebben daaraan bijgedragen. De omzet van de Bijenkorf steeg mede door de opening begin september van drie Bijenkorf Mode-vestigingen (Breda, Den Bosch, Groningen). De verkoop van kerstpakketten (Bijenkorf Business Class) bleef daarentegen sterk achter. Bij V&D daalde de omzet op vergelijkbare basis met name in januari. Evenals in het derde kwartaal konden echter hogere marges worden gerealiseerd.

Speciaalzaken Bij de groep Speciaalzaken bedroeg de omzetstijging op vergelijkbare basis 6,7% in het laatste kwartaal en bijna 12% over het volledige boekjaar. De netto-omzet van Hard Goods liet een duidelijke stijging zien. In de belangrijkste sectoren - consumentenelektronica, optiek en juwelen - werden stevige groeipercentages gerealiseerd. Ook Fashion ontwikkelde zich in het vierde kwartaal bevredigend. Nagenoeg alle formules in deze business-unit droegen bij aan de omzetstijging. Bij Doe-Het-Zelf (Praxis, Formido) kwam de omzetgroei in een hogere versnelling, vooral dankzij de voorspoedige ontwikkeling van de Praxis Megastores.

Concernomzet De totale netto-concernomzet (inclusief de niet-voortgezette activiteiten) liet op vergelijkbare basis een geringe stijging zien tot respectievelijk 1.469 miljoen euro in het vierde kwartaal en bijna 5 miljard euro over het hele boekjaar. Het verschil in stijgingspercentage met de voortgezette activiteiten is deels veroorzaakt door de fors lagere omzetbijdrage van de Amerikaanse speelgoedketen FAO Schwarz, die - zoals eerder gemeld - begin januari is verkocht aan de Amerikaanse onderneming The Right Start. Een andere oorzaak is het wegvallen van de omzetten van de voormalige concernondernemingen Kreymborg, Amici en Kien, die vanaf 1 februari 2001 niet meer in de cijfers zijn opgenomen. Onder niet-voortgezette activiteiten is voorts de omzet opgenomen van Kijkshop België in verband met de gefaseerde beëindiging van deze activiteiten in het eerste kwartaal van 2002.

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN