• Home
  • Nieuws
  • Fashion
  • Fun in ondernemen, nieuwe kansen voor ondernemers in modebranche
Fun in ondernemen, nieuwe kansen voor ondernemers in modebranche

Fashion

Fun in ondernemen, nieuwe kansen voor ondernemers in modebranche

Door FashionUnited

2 jun. 2002

Franchiseorganisaties in de modebranche zien hun ledenaantal afnemen. Als voornaamste reden hiervoor geven zij vergrijzing aan en een gebrek aan opvolgers. Inkooporganisatie Intres is om die reden zelfs gestart met een masterclass om geïnteresseerde nieuwkomers op het ondernemerschap voor te bereiden. Het lijkt daarom een goed moment om nu in te stappen.

Aspirant-ondernemers weten doorgaans perfect te verwoorden waarom zij hun vleugels zelfstandig willen uitslaan: vrijheid, onafhankelijkheid, beloning naar werken en vooral: meer [werk]fun. Minder zeker zijn zij over de weg die leidt naar de realisatie van die persoonlijke doelen. Twijfels over de eigen capaciteiten en een gebrek aan inzicht in de financiële en organisatorische randvoorwaarden houden hen vaak af van die cruciale stap naar zelfstandig ondernemerschap. Ook de nieuwe wetgeving (Wet Poortwachter, Pemba) kan de fun in het ondernemerschap in de weg staan. Een geslaagde retail-ondernemer zei het zo:"Van mijn motieven om voor mijzelf te beginnen was ik overtuigd. Maar wie hielp mij op weg door die jungle aan regels en valkuilen? Wie wees mij er op om domweg plezier te hebben én te houden in het zelfstandig ondernemerschap? Intres!"

Met plezier ondernemen is ook een vorm van rendement

Retail service organisatie Intres herkent deze signalen en haakt hier ook op in. Vanuit een gezond stuk eigenbelang, maar vooral in het belang van gedreven en gemotiveerde startende ondernemers. Intres biedt ondernemers een ongekend wijds palet aan ondersteunende diensten. Variërend van inkoop, kant-en-klare formules en winkelconcepten tot en met praktische diensten zoals reclameondersteuning, bedrijfsadvies, hulp bij bedrijfsopvolging en talentontwikkeling. Maar ook geeft Intres ondernemers rechtstreeks toegang tot inspirerende ondernemersplatformen en kan zij door haar omvang hulp bieden die ondernemers op eigen titel nooit voor elkaar kunnen boksen. Intres fungeert als vangnet en respecteert de zelfstandige zeggenschap van de ondernemer over zijn of haar winkelvloer. Een belangrijke balans tussen belangen die starters met plezíer laat starten. Kortom, Intres maakt ondernemen in de retail leuk.

Een korte terugblik activiteiten 2001:

Intres kende in 2001 een aantal activiteiten waar de zelfstandige ondernemer, lid van deze organisatie, van kan profiteren. Zo startten: - de nieuwe Intres Master Class; - het Intres Talent Center; - Intres Participatie Maatschappij financierde een 15-tal jonge ondernemers; - Intres Vastgoedadvisering hielp circa 40 ondernemers aan een nieuw pand of een nieuwe locatie of een verplaatsing; - Intres investeerde in de franchiseformules Setpoint (16% minderheidsaandeel) en Coach (10% minderheidsaandeel) en inmiddels ook in de woningtextielformule Berg & Berg (30% aandeel) om daarmee de weg vrij te maken voor leden om van deze formules gebruik te maken; - De sterke financiële positie van Intres bracht de Nederlandse Expert Groep en Europatuin ertoe hun hele financiële afhandeling van facturen (het centraal betalen) bij Intres onder te brengen;

Verder is er natuurlijk continu aandacht geweest voor de talrijke formules en samenwerkingsverbanden bij Intres. Met een aantal formules ligt Intres ook rechtstreeks in concurrentie met landelijke spelers. Denk daarbij aan Livera, Lindessa versus Hunkemöller, Intersport versus Perry, Firstlady versus Miss Etam, First // Man versus We, Runner versus Leen Bakker en zo zijn er nog een paar.

www.intres.nl 2-6-2002

 

 

 

 

-- This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have received this e-mail in error, please delete the message and notify us. This e-mail message has been swept by MIMEsweeper for the presence of computer viruses.