Euretco realiseert winstgroei van 8% en verbetert marktpositie

Retailorganisatie Euretco heeft in het boekjaar 2001 een omzetgroei gerealiseerd van 5%. De omzet steeg naar €1,036 miljard. Vertaald naar consumentenomzet steeg de omzet naar €2,4 miljard. Daarbij groeide de winst met 8% tot een nettoresultaat van €6 miljoen. In vrijwel alle branches waarin het concern actief is (mode, wonen, sport, rijwielen en autoaccessoires), werd beter en soms zelfs aanzienlijk beter dan de markt gepresteerd. Het aantal aangesloten zaken en eigen winkels steeg in het afgelopen jaar licht, naar respectievelijk 2.967 en 228 winkels. Euretco, top 3-speler in de Nederlandse non-foodsector, heeft de dividenduitkering gezien de resultaatontwikkeling met 10% verhoogd tot €3,00 per aandeel.

Directievoorzitter F. van Wegen toonde zich bij de presentatie van de jaarcijfers in Houten, ingenomen met de behaalde resultaten. "Ondanks de economische teruggang in het afgelopen jaar, een matig groeiende particuliere consumptie en negatieve nationale en internationale gebeurtenissen als de MKZ-crisis en 11 september, heeft Euretco in 2001 de consequent stijgende lijn in omzetontwikkeling en winstgroei van de afgelopen jaren kunnen voortzetten. Daarmee toont ons concern zich een solide partner voor zelfstandige ondernemers. Die stabiele koers is eerst en vooral te danken aan de inzet en betrokkenheid van de reeds bij ons aangesloten ondernemers, onze medewerkers en onze leveranciers.

Euretco beschikt dankzij hen, zeker in zo'n lastig jaar als dit, over een groot synergievoordeel. Daarnaast zien we dat ons beleid van het sturen op rentabiliteit en kostenbeheersing, en het tegelijkertijd investeren in kwaliteit en verdere decentralisatie, zijn vruchten heeft afgeworpen."

Commercieel-zakelijke dienstverlening en eigen retailactiviteiten De omzet van Euretco wordt nagenoeg geheel in Nederland gerealiseerd en betreft dienstverlening alsmede opbrengsten uit eigen retailactiviteiten. Euretco heeft de dienstverlening richting de aangesloten ondernemers georganiseerd in businessunits, gericht op de branches mode, wonen, sport, tweewielers en autoaccessoires. De eigen retailactiviteiten bestaan uit de modeketens Jeans Centre, Adam Menswear en Witteveen, en sinds kort More Fashion by Tineke, en uit eigen sport- en tweewielerwinkels. In dienstverlening realiseerde Euretco een omzetgroei van 4,8% tot  €921,2 miljoen. Bij de eigen filialen steeg de omzet met 6,7% tot €114,4 miljoen.

Euretco Fashion en eigen modeketens De kledingbranche lijdt de afgelopen jaren onder een stagnerende omzetontwikkeling. Euretco Fashion behaalde desalniettemin een omzetgroei van 1,4% tot €328,5 miljoen, hetgeen een verbetering was vergeleken met de omzetontwikkeling in het boekjaar 2000. Gezien de hevige concurrentie in de branche, is het afgelopen jaar veel werk gestoken in sales- en marketingactiviteiten.

De eigen ketens Jeans Centre, Adam Menswear en Witteveen mogen terugkijken op een succesvol jaar. In de moeilijke jeansmarkt wist Jeans Centre een autonome omzettoename te realiseren van 2%; door expansie nam de totale omzet toe met 23% tot €47,3 miljoen. Adam Menswear manifesteert zich steeds duidelijker als leidende formule in de herenmode en realiseerde in 2001 een omzetontwikkeling van 23,3% tot €19,5 miljoen.

De keten richt zich in 2002 op verdere expansie. Witteveen heeft zonder een grote expansie haar omzet zien toenemen met 14,6% tot €24,2 miljoen. Die stijging is te danken aan de verbetering van de collectie in combinatie met een verbetering van het winkelbestand.

Euretco Wonen De omzetgroei bij Euretco Wonen, met 8,1% tot €443,9 miljoen, is deels het gevolg van het toetreden van de franchiseorganisatie Lederland Nederland B.V.

Euretco Sport De sportmarkt heeft duidelijk last van het ontbreken van innovaties. Euretco Sport zag de omzet in 2001 met 1,8% afnemen tot €80 miljoen.

Euretco Tweewielers Langdurig slecht weer in het voorjaar, de MKZ-crisis en een slechte septembermaand hebben de fietsbranche in het algemeen geen goed gedaan. De omzet van de totale fietsenmarkt in Nederland daalde het afgelopen jaar met 11%. De Euretco-formules, Profile 'de Fietsspecialist' en Fietswereld, staken tegen deze marktontwikkeling met een omzetgroei van 14% en een autonome omzetgroei van 5,2% gunstig af. In totaal realiseerde Euretco Tweewielers een omzet van €71,6 miljoen.

Automat Het accessoiressegment kon zich in het verslagjaar licht positief onderscheiden van de totale automotive-branche, die de autoverkopen duidelijk zag dalen. De Automat-franchisenemers realiseerden mede daardoor een autonome stijging in consumentenverkopen van 2%.

Vooruitzichten Euretco verwacht voor het jaar 2002 een verdere groei van omzet en resultaat. Het accent zal daarbij liggen op verdere profilering en uitbreiding van de bestaande winkelformules. Met name in de modebranche wil Euretco de komende jaren de ingezette expansie voortzetten met een aanzienlijk aantal winkels.

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN