• Home
  • Nieuws
  • Mode
  • Steun voor arme textiel-landen

Steun voor arme textiel-landen

Door FashionUnited

25 jan. 2003

Een delegatie van de Japanse Textiel Federatie vergaderde afgelopen maandag met de European Textile and Apparel Organisation (Euratex). De twee partijen analyseerden het overleg van het WTO, met betrekking tot de bereikbaarheid van de markt. Ook werd er gepraat over voorstellen die de Japanse autoriteiten en de commissie van de EU gemaakt hebben. Uit het overleg bleek dat beide gebieden met dezelfde vraagstukken zitten en er dezelfde visies op nahouden. Na de ontmoeting zei de president van Euratex, Filiep Libeert, zeer tevreden te zijn over de uitkomsten van de bespreking. "Vandaag bleek dat de textielindustrie van Japen en die van de EU dezelfde visie hebben op de uitdagingen die de internationale handel met zich meebrengt." Ook de Japanse directeur was in zijn sas met de uitkomst. "Onze ideeën zijn hetzelfde. Het is belangrijk dat we blijven samen werken, om zo een eerlijke markt te krijgen en te behouden." Beide delegaties zeggen bezorgd te zijn dat de Wereld Handels Organisatie (WTO) onvoldoende aandacht schenkt aan de gevolgen die armere landen zullen ondervinden na 2004 en de ingrijpende veranderingen die dan in de mondiale textielhandel zullen plaatsvinden. Europa en Japan hebben daarom een alliantie gevormd om bij de volgende besprekingen over het nieuwe wereldhandelsverdrag, gezamelijk de belangen van die landen te behartigen.

EURATEX