• Home
  • Nieuws
  • Fashion
  • V&D zal vervroegd uitverkoop houden
V&D zal vervroegd uitverkoop houden

Fashion

V&D zal vervroegd uitverkoop houden

Door FashionUnited

15 mei 2002

Als onderdeel van de grote schoonmaak bij warenhuis V&D zal de organisatie al haar voorraden vervroegd afwaarderen en voor lagere prijzen in de filialen legen. Bij de presentatie van de eerste kwartaalcijfers van dit jaar blijkt dat de omzet van V&D nog steeds afneemt, nu met 3,8%, in lijn met de ontwikkeling van het laatste kwartaal van vorig boekjaar. De eerder aangekondigde extra verkoopactiviteiten om de voorraadpositie versneld gezond te maken zullen in het tweede kwartaal beginnen. De vraag rijst of dit een algehele vervroegde uitverkoop in de modebranche teweeg zal brengen gezien de gemiddeld matige omzetten tot nu toe bij veel retailers.

Zoals bij de presentatie van de jaarcijfers begin april gemeld is V&D bezig met een revitalisering van de formule en een fundamentele wijziging van de merchandisingstrategie. Onderdeel hiervan is een gezondmaking van de voorraadposities, teneinde met ingang van het boekjaar 2002/03 compleet nieuwe en actuele assortimenten te kunnen aanbieden. Voor deze ingrijpende veranderingen, die ook gevolgen zullen hebben voor de wijze van werken in de centrale organisatie, wordt ten laste van het resultaat over het lopende jaar een bedrag van € 50 miljoen gebracht. Dit bedrag zal separaat in het resultaat worden getoond.

Deze last is het gevolg van de uitverkoop van oude voorraden, marketinginspanningen die dit met zich meebrengt en van aanpassingen op het hoofdkantoor. Bovendien zullen met ingang van het lopende jaar alle voorraden die aan het einde van het seizoen niet zijn verkocht sterker worden afgewaardeerd dan tot nog toe bij V&D gebruikelijk was. Dit is een stimulans om goederen nog tijdens het seizoen uit te verkopen. Verder wordt op deze manier voorkomen dat de eventuele uitverkoop van voorraden in latere seizoenen tot druk op de marges leidt.

Koninklijke Vendex KBB N.V. heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar 2002/03 (februari tot en met april) in het algemeen hogere winkelomzetten behaald. In deze periode steeg de netto-omzet van de voortgezette activiteiten met ruim 3% tot € 946 miljoen. In dit bedrag is niet opgenomen de omzet van de zes concernondernemingen die aan CVC worden verkocht.

De stijging van de omzet is bevredigend tegen de achtergrond van de marktontwikkelingen en het sterk afgenomen consumentenvertrouwen. Volgens recente CBS-cijfers steeg de bruto-geldomzet in de non-fooddetailhandel in de eerste drie kalendermaanden (januari tot en met maart) met 3,4%. Dit is geheel toe te schrijven aan prijsstijgingen, want het volume daalde met 1%. De consument was met name terughoudend met grote aankopen.

Warenhuizen De groep Warenhuizen boekte een omzetstijging van 2,2% tot € 512 miljoen.

Hema deed het uitstekend en trok de opgaande lijn van vorig jaar door. De omzet steeg met bijna 5%. In België groeide de omzet liefst 17% met nagenoeg hetzelfde aantal winkels.

De Bijenkorf voerde de omzet met meer dan 11% op. Dit is voor een belangrijk deel (8%) het effect van de opening van drie fashion-stores in september vorig jaar.

Speciaalzaken Bij de groep Speciaalzaken steeg de omzet met 5,4% tot € 431 miljoen.

De omzetontwikkeling van Doe-Het-Zelf was uitstekend; deze steeg bijna 9%. In het omzetcijfer is nog niet de omzet van de over te nemen Belgische DHZ-keten Brico opgenomen. Ook de modespeciaalzaken deden het florissant. De omzet groeide bijna 13%, waarvan ruim 4% door expansie. De drie internationale modeformules M&S Mode, Hunkemöller en Claudia Sträter hebben alle aan deze forse stijging bijgedragen.

De elektronicaspeciaalzaken boekten een omzetdaling van 4,4%. Dixons, Dynabyte en It's zagen hun omzet toenemen. Na een aanvankelijk moeizame begin trokken de verkopen in de loop van het kwartaal aan. Bij Modern Electronics, dat bezig is met een forse sanering van het winkelbestand, daalde de omzet. De integratie van de logistiek en back-office met die van It's werd in het begin van het kwartaal afgerond en leidde in de loop van het kwartaal tot geleidelijk herstel van de verkopen.

Concernomzet De totale netto-concernomzet (inclusief niet-voortgezette activiteiten en de zes aan CVC over te dragen ketens) bleef onveranderd € 1,1 miljard. De zes te desinvesteren concernondernemingen boekten een omzetstijging van 5,9%, met name door de goede gang van zaken bij Scapino, de Hans Anders-optiekgroep en Perry. De omzet van de niet-voortgezette activiteiten viel praktisch weg en betreft in het eerste kwartaal uitsluitend de activiteiten van Kijkshop in België, die zoals bekend zijn beëindigd. Vorig jaar betrof de omzet grotendeels FAO Schwarz, die begin januari van dit jaar is verkocht.