• Home
  • Nieuws
  • Mode
  • Van arbeidsrechten tot het beëindigen van fast fashion: De EU treedt hard op tegen wanpraktijken in de modewereld

Van arbeidsrechten tot het beëindigen van fast fashion: De EU treedt hard op tegen wanpraktijken in de modewereld

Door Rachel Douglass

bezig met laden...

Scroll down to read more

Mode

Vlaggen van de EU. Beeld: Unsplash

In een poging tot het rechtzetten van fouten die in het verleden gemaakt zijn door de modewereld en daarbuiten, treden Europese wetgevers, politici en commissies hard op tegen verschillende wanpraktijken van de industrie middels nieuwe wetsvoorstellen en verordeningen, waarvan vele betrekking hebben op mensenrechtenkwesties en fouten op het gebied van milieu. Het Europees Parlement bespreekt, debatteert en neemt af en toe nieuwe regels aan die deze kwesties erkennen en die in de EU gevestigde bedrijven verplichten hun zaken op orde te stellen.

FashionUnited zet een aantal van de meest recente wetsvoorstellen en resoluties met betrekking tot de EU en de mode-industrie op een rij.

Uitbuiting van werknemers en handhaving van ethische praktijken

Twee weken geleden nam het Europees Parlement regels aan om mensenrechten en milieueffecten te integreren in het bestuur, waardoor bedrijven in alle sectoren verplicht zouden worden om de negatieve gevolgen van hun activiteiten op deze gebieden waar nodig te voorkomen, te beëindigen of te beperken. Volgens dit wetsvoorstel, die van toepassing is op bedrijven die producten op de EU-markt brengen en Europese bedrijven die in andere landen actief zijn, moeten leden ook de impact van hun partners in de waardeketen monitoren en beoordelen, inclusief die in toelevering, distributie, opslag, afvalbeheer en meer. Met betrekking tot het milieu moeten bedrijven verder een overgangsplan implementeren om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden.

Bedrijven die zich niet aan de regels houden, zijn aansprakelijk voor schade en kunnen sancties opgelegd krijgen door nationale toezichthoudende instanties, waaronder ‘naming and shaming’, het van de markt halen van goederen of het ontvangen van boetes. Het voorstel bouwt voort op een soortgelijk voorstel van de Europese Commissie om te verbieden dat producten die zijn gemaakt door middel van dwangarbeid worden verkocht op de EU-markt, een wetgeving die wacht op een beslissing van de commissie.

Een einde aan fast fashion

Een belangrijk deel van de huidige inspanningen van de EU om problemen in de mode aan te pakken, komt in de vorm van wetsvoorstellen en voorstellen die vooral bedoeld zijn om een einde te maken aan 'fast fashion'. In de meest recente stap zei het Parlement dat het aanbevelingen had aangenomen voor de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel, waarin wordt opgeroepen om textielproducten die in de EU worden verkocht ‘duurzamer, makkelijker herbruikbaar, repareerbaar en recyclebaar’ te maken. n de hele toeleveringsketen moeten bij de productie ook de mensenrechten, sociale rechten en arbeidsrechten worden gerespecteerd, evenals het milieu- en dierenwelzijn.

Het voorstel was een nieuwe strategie die door de Commissie werd uitgestippeld als onderdeel van haar Europese Green Deal-pakket. Het uiteindelijke doel is om bijna alle fysieke goederen op de EU-markt gedurende hun hele levenscyclus milieuvriendelijker, circulair en energiezuiniger te maken. Andere voorstellen in het pakket omvatten het opzetten van een regelgevend kader om ervoor te zorgen dat de klimaatdoelstellingen worden gehaald en nieuwe regels om consumenten meer informatie te geven om duurzame keuzes te kunnen maken.

Het bouwt voort op een aanvullende resolutie die vorig jaar door de Europese Commissie is aangenomen, in het kader van de nieuwe verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR), waarover het EU-Parlement zal debatteren en die in 2025 van kracht zou kunnen worden. Het wetsvoorstel zou mogelijk digitale paspoorten introduceren voor een verscheidenheid aan producten, waaronder kleding, en zou het ook verbieden om onverkochte kleding te vernietigen.

Europarlementariër Delara Burkhardt zei hierover het volgende: "Consumenten kunnen alleen de mondiale textielsector niet hervormen door hun koopgedrag. Als we toestaan dat de markt zichzelf reguleert, laten we de deur open voor een fast fashion model dat mensen en de hulpbronnen van de planeet uitbuit. De EU moet fabrikanten en grote modebedrijven wettelijk verplichten om duurzamer te werken. Mensen en de planeet zijn belangrijker dan de winsten van de textielindustrie."

Ondanks de inspanningen en procedures van de EU heeft de EU-commissie vorige week een rapport uitgebracht waarin de achttien lidstaten worden genoemd die het risico lopen om één of beide doelstellingen voor hergebruik en recycling van verpakkingsafval in 2025 en de doelstelling voor het storten van afval in 2035 niet te halen. Onder deze landen bevonden zich Portugal, Spanje, Zweden, Frankrijk, Ierland en Griekenland. Ondertussen lagen negen landen op schema om de doelstellingen voor 2025 te halen, waaronder Oostenrijk, België, Duitsland, Italië en Nederland. In het rapport wordt opgemerkt dat er ‘aanzienlijke’ verschillen zijn in afvalbeheer binnen de EU en dat er hervormingen nodig zijn om de percentages te verbeteren.

Textiel en ontbossing

Andere nieuwe wetten waar het Europees Parlement naar op zoek is, zijn vooral gericht op het aanpakken van textiel dat een negatieve invloed heeft op het milieu. Een probleem dat al een tijdje onder de radar van het Parlement speelt is dat van microplastics, minuscule plastic deeltjes die afkomstig zijn van verschillende bronnen, waaronder kleding en textiel. De kwestie werd onlangs onder de aandacht gebracht via een whitepaper dat eerder dit jaar werd gepubliceerd en waarin de EU werd opgeroepen om filters in wasmachines verplicht te stellen, naast een bredere roep om systemische verandering in de textielindustrie. In april verwelkomde de Commissie ook een positieve stemuitslag voor een voorstel van de Reach-commissie om de opzettelijke toevoeging van microplastics aan producten te beperken. Het voorstel wordt momenteel drie maanden bestudeerd door het Europees Parlement en de Raad voordat het wordt goedgekeurd door de Commissie.

Een soortgelijke wet waarover de EU overeenstemming heeft bereikt, heeft betrekking op het gebruik van rubber in de productie. De Unie is overeengekomen om de invoer van producten die verband houden met ontbossing te verbieden, een stap die onder andere van toepassing is op het populaire textiel voor kleding en schoeisel. De EU is van plan om strenge controles in te voeren om ervoor te zorgen dat bossen niet zijn beschadigd om producten te maken, met strenge zorgvuldigheidseisen die bedrijven moeten volgen als ze willen dat de betreffende producten op de EU-markt komen. In overeenstemming met de wet moeten bedrijven ook nauwkeurige geografische informatie verzamelen over de landbouwgrond waar hun materialen vandaan komen, zodat gecontroleerd kan worden of ze aan de regels voldoen.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.COM. Vertaling en bewerking door Sylvana Lijbaart.
Duurzame mode
Europese Commissie
Fast fashion
Wetgeving