Vilenzo heeft in 2001 de nettowinst na afschrijving van goodwill met 15% zien stijgen van 4,4 naar 5,1 miljoen euro. De vooruitzichten voor 2002 zijn volgens het kledingbedrijf goed. Op 24 april, tijdens de aandeelhoudersvergadering, zullen meer details worden gegeven over het lopende boekjaar. Overigens zal tijdens die bijeenkomst oprichter en bestuursvoorzitter Wim Vilé het stokje doorgeven aan Theo van Loon. Met Vilé vertrekken ook de commissarissen L. Simons en P. van Leeuwen. Hun nu nog onbekende opvolgers worden ook tijdens de aandeelhoudersvergadering benoemd.

Kernpunten: * nettoresultaat voor afschrijving goodwill: €8,6 miljoen (2000: € 4,4 miljoen) + 96% * nettoresultaat na afschrijving goodwill: € 5,1 miljoen (2000: €4,4 miljoen) + 15% * bedrijfsresultaat: €16,2 miljoen (2000: €6,8 miljoen) + 140% * netto-omzet: €195,2 miljoen (2000: €100,9 miljoen) + 93% * winst per gewoon aandeel: € 2,00 (2000: €1,60) + 25% * dividendvoorstel per gewoon aandeel: €1,00 (2000: €0,80) + 25%

Resultaten: Het nettoresultaat over 2001, zijnde de winst na belastingen en v00r afschrijving goodwill, is gestegen met €4,2 miljoen tot €8,6 miljoen (2000: €4,4 miljoen). De winst per aandeel voor afschrijving goodwill is dientengevolge, conform verwachting, gestegen met €0,40 tot €2,00 (2000: €1,60). De netto-omzet in deze periode is gestegen met €94,3 miljoen tot €195,2 miljoen (2000: €100,9 miljoen).

De betreffende omzet- en winststijging is nagenoeg geheel gerealiseerd als gevolg van de acquisities van Van Gils, United Fashion Makers, Tricotop en Hevado. Op autonome basis is €10,8 miljoen niet-renderende private-label-kinderkledingomzet vervangen door €13,0 miljoen renderende merkenomzet. Het bedrijfsresultaat is gestegen met €9,4 miljoen tot €16,2 miljoen (2000: €6,8 miljoen).

Gang van zaken in 2001: Al in januari 2001 maakte Vilenzo de voorgenomen overname van Van Gils en United Fashion Makers bekend. Met deze grootste overname in de Nederlandse modehistorie heeft Vilenzo een zeer belangrijke strategische zet gedaan: naast diversificatie naar de herenmode (Van Gils, Jaguar, Frans Molenaar, Obvious en Peter van Holland) werd ook het marktleiderschap voor dit segment in Nederland bereikt. De merkenportefeuille is hiermee verder versterkt. De volgende overnames die Vilenzo aankondigde betroffen Hevado Fashion en Tricotop. Beide bedrijven zijn actief in de damesbonnetterie. Dit leidde tot een verdere versterking van Vilenzo's positie op de Nederlandse damesmodemarkt. In de loop van 2001 heeft Vilenzo een vijftal Björn Borg concept stores geopend in Den Haag, Amstelveen, Eindhoven, Utrecht en Arnhem. Björn Borg is reeds 8 jaar actief op de Nederlandse markt met luxe ondergoed, lingerie, badmode, tassen en verschillende collecties vrijetijdskleding. In oktober 2001 heeft Vilenzo een licentieovereenkomst gesloten met de bekende Franse couturier Pierre Cardin. De strategische doelstellingen van Vilenzo worden hierdoor nader ingevuld: versterking van de merkenportfolio en verdere internationalisering. De situatie in Amerika na 11 september 2001 heeft Vilenzo doen besluiten haar activiteiten op deze markt deels te staken. De licentieovereenkomst met Warner Bros voor The Wizard of Oz is niet verlengd. Hetzelfde geldt voor de licentie met Daimler Chrysler voor Jeep junior USA. De Jeeplicenties voor Europa lopen vooralsnog door. De distributie van Cakewalk in Amerika is inmiddels door een locale distributeur overgenomen.

De onderneming is de afgelopen jaren veranderd van een productiegerichte private label organisatie naar een marketing- en salesgerichte organisatie, met een sterke nadruk op design. De onderneming focust zich primair op het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van modemerken en -collecties. Dit sluit private label activiteiten dus niet uit. Temeer daar dit de onderneming in staat stelt afnemers een totaalaanbod van merkkleding en private label te presenteren. Dit draagt tegelijkertijd bij aan de versterking van de positie van Vilenzo in verschillende marktsegmenten. De private label kinderkledingactiviteiten worden evenwel, gezien de moeilijk te realiseren rendementen, verder afgebouwd. Mede in dit kader staan de fabrieken op Madagaskar als ook in Pakistan inmiddels in de verkoop. Met het afstoten van de productiebedrijven zal voorts het beslag op het werkkapitaal worden teruggebracht.

De onderneming heeft met ingang van het boekjaar 2001 als gevolg van gewijzigde regelgeving een stelselwijziging doorgevoerd. Aanloopkosten kunnen niet langer worden geactiveerd. Deze kosten zijn met ingang van 2001 ten laste van de winst- en verliesrekening verwerkt. In 2001 is hiertoe eenmalig een bedrag van €6,1 miljoen afgeboekt van het eigen vermogen.

De vooruitzichten voor het boekjaar 2002 zijn goed te noemen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april as. wil de Raad van Bestuur hierover meer gedetailleerde uitspraken doen. De heren L.J.A. Simons en P.G.J. van Leeuwen zullen na afloop van deze Algemene Vergadering als commissaris aftreden. Er zullen tijdens de Algemene Vergadering twee nieuwe commissarissen worden benoemd. De oprichter en voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer W.H.C.M. Vilé, zal eveneens aftreden en de voorzittershamer overdragen aan de heer Th.P.J. van Loon.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden voorgesteld een stockdividend ad €1,00 ten laste van de agioreserve vast te stellen. De omruilverhouding van het stockdividend zal bekend worden gemaakt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Belangrijke data: 24 april 2002: Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

 

 

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN