Aantal leegstaande panden gedaald in 2016

De lichte daling van het aantal leegstaande panden, die sinds 2015 is ingezet, houdt aan. Begin 2016 stond 7,4 procent van de panden leeg, en aan het einde van dit jaar was dit 7,2 procent. In absolute getallen betekent dat dat er 500 panden minder leeg stonden dan aan het begin van het jaar. Dat meldt Locatus op basis van eigen onderzoek.

Het faillissement van V&D heeft veel gevolgen gehad voor het aantal vierkante meters winkelruimte dat leeg kwam te staan. Door de sluiting van 62 V&D-panden kwam er 350.000 vierkante meter aan leegstand bij. Hierdoor steeg de leegstand van 7,7 procent naar 8,4 procent. Inmiddels hebben veel V&D-panden een nieuwe bestemming gevonden, zowel tijdelijk als definitief. Daardoor is de leegstand in meters begin 2017 terug op het oude niveau van begin vorig jaar: 7,8 procent.

Net als vorig jaar is de leegstand deels verminderd door het teruglopend aantal winkelpanden. Aan het begin van 2017 waren er bijna 500 panden en 300.000 vierkante meter minder dan een jaar geleden. De meeste winkelpanden zijn omgebouwd naar woningen. Een andere reden voor de teruglopende leegstand is de opkomst van horeca. In 2016 zijn er ruim 1.0000 nieuwe horecavestigingen bijgekomen, die zich veelal in een leegstaand pand hebben gevestigd.

Aantal leegstaande panden gedaald in 2016

Volgens Locatus heeft de detailhandel het nog steeds zwaar. Van alle panden die vorig jaar leeg kwamen te staan was bijna tweederde een pand uit de detailhandel, terwijl minder dan de helft van de winkelpanden gevuld wordt door detailhandel.

Opvallend is dat de winkelleegstand niet overal daalt. “We zien dat in bijna alle provincies de leegstand terugloopt, en opvallend genoeg, het meest in de provincies Groningen en Friesland. Maar daar zullen lang niet alle winkelgebieden zich in herkennen. In de centra van de middelgrote steden loopt de leegstand nog steeds op,” zegt Locatus in een persbericht. In dit type winkelgebied is het aantal winkelpanden vorig jaar gestegen naar 12,3 procent.

Aantal leegstaande panden gedaald in 2016

Daling leegstaande winkelpanden zet door in 2016

Het terugdringen van de winkelvoorraad was in 2016 een van de speerpunten op de retailagenda van minister Henk Kamp. Afgelopen jaar maakte hij aanvullende afspraken met met winkeliers, vastgoedeigenaren en lokale overheden om het winkelvloeroppervlak verder terug te brengen. De afspraken werden vastgelegd in de zogeheten RetailDeals.

Om verdere leegstand tegen te gaan zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met gemeenten, winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners. Een van de plannen is om nieuwe creatieve bestemmingen te vinden voor leegstaande winkelpanden. Zo zijn er veel tijdelijke initiatieven gestart, zoals de outletwinkels Hema Markt, het pop-up warenhuis Temporama in het oude V&D-pand in Maastricht en het restaurant Baut & Dreesman, in het voormalige V&D-pand aan het Rokin in Amsterdam.

Beeld: FashionUnited