• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • Brancheorganisaties retail en horeca pleiten voor limitatie in huurindexering

Brancheorganisaties retail en horeca pleiten voor limitatie in huurindexering

Door Marthe Stroom

bezig met laden...

Scroll down to read more

Retail

Beeld: FashionUnited

Nederlandse brancheorganisaties, waaronder Koninklijke INretail, MKB-Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, pleiten in samenspraak voor een matiging van de indexering van huurtarieven op basis van inflatiecijfers, zo meldt INretail door middel van een persbericht. De indexering zou volgens hen niet gebaseerd moeten worden op de algehele inflatiecijfers, zoals nu het geval is, maar op de kerninflatie. Deze telt de prijsstijgingen van sterk in prijs schommelende producten, zoals energie en voedingsmiddelen, niet mee.

Huurprijzen worden op basis van contractuele overeenkomsten regelmatig automatisch naar boven bijgesteld in lijn met de inflatiecijfers. Door de hoge inflatie van afgelopen maanden dreigen de huurprijzen vanaf de zomermaanden sterk te stijgen, zo delen de brancheorganisaties.

Op basis van de algehele inflatiecijfers zouden de huurprijzen van zo’n 15.000 huurpanden deze zomer volgens hen al kunnen oplopen tot met wel tien procent. De kerninflatie ligt daar tegenover slechts op zo’n 3,5 procent. ‘’In vrijwel alle huurcontracten voor bedrijfsruimtes zoals winkels en horecalocaties is de jaarlijkse huuraanpassing gebaseerd op de consumentenprijsindex voor alle huishoudens (CPI). De kerninflatie toont beter dan de algemene inflatie of prijzen structureel aan het stijgen zijn.

De branche-organisaties beredeneren dat de stijgende energieprijzen niet in de indexatieberekening meegenomen zouden moeten worden omdat huurders de energiekosten al zelf betalen: ‘’Als deze enorme kostenpost gaat leiden tot extra hoge huren dan worden ze dubbel gepakt.’’ De stijgende energieprijzen zouden op dit moment verantwoordelijk zijn voor zo’n zestig procent van de inflatie, zo staat er in het persbericht vermeldt.

De organisaties noemen ook het risico op verdere inflatie. Zo delen zij mee dat het verhogen van de huur het risico met zich meebrengt gefinancierd te moeten worden via hogere prijzen voor de klanten. Dit zou volgens hen kunnen leiden tot verdere prijsstijgingen.

Ook wijzen zij erop dat veel retailorganisaties zich nog in de financiële herstelfase van de coronacrisis bevinden en dat grote huurverhogingen dit herstel zouden belemmeren. Hierbij noemen zij het belang van samen werken aan ‘’aantrekkelijke, levendige en rendabele winkelgebieden.’’

Inflatie
Koninklijke Horeca Nederland
Koninklijke INretail
MKB Nederland