Kleine en middelgrote bedrijven hebben behoefte aan externe financiering. Dit meldt het CBS op basis van de Financieringsmonitor. Uit de enquête blijkt dat 24 procent van de ondervraagden behoefte heeft aan financiering en 84 procent daarvan het daadwerkelijk krijgt.

Het zijn vooral de jonge, snelgroeiende bedrijven en startups die behoefte hebben aan financiering om een uitbreiding te kunnen bekostigen, schrijft het CBS. De financieringsbehoefte van kleine en middelgrote bedrijven neemt toe met de bedrijfsgrootte. Bij het microbedrijf (minder dan 10 werkzame personen) heeft 23 procent behoefte aan externe middelen. Bij het kleinbedrijf (tussen de 10 en 50 werkzame personen) en het middenbedrijf (50 tot 250) ligt dat, met respectievelijk 27 procent en 31 procent, hoger.

Volgens de Financieringsmonitor van het CBS verkent 81 procent van de bedrijven die hebben aangeven een financieringsbehoefte te hebben, de mogelijkheden. Van de bedrijven in het mkb die een aanvraag doen voor financiering, slaagt 84 procent erin om de gevraagde financiering geheel of gedeeltelijk binnen te halen. Het gemiddelde slagingspercentage varieert tussen 80 procent voor de groep microbedrijven tot 93 procent voor middenbedrijven als groep. Dit is een stuk lager dan bij het grootbedrijf, waar 99 procent van de aanvragen leidt tot financiering. Volgens het CBS dragen de financiële gezondheid en de beschikbaarheid van veel onderpand bij aan de slaagkans.

Bij de externe financiering van het mkb komen de traditionele vormen, zoals bankleningen (40 procent), leasing (21 procent), en rekeningen-courant (12 procent) het meest voor. Het aandeel van deze traditionele financieringsvormen neemt toe met de bedrijfsgrootte. Kleinere ondernemingen doen volgens het CBS het vaakst een beroep op alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding en informele investeerders, omdat bij deze vormen minder hoge eisen worden gesteld.

 

Related Products

 

Gerelateerd

MEER NIEUWS

 

LAATSTE VACATURES

 

MEEST GELEZEN