• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • FNV uit zorgen over Hema’s nieuwe cao, Hema zegt ‘eigen karakter’ juist te behouden

FNV uit zorgen over Hema’s nieuwe cao, Hema zegt ‘eigen karakter’ juist te behouden

Door Marthe Stroom

bezig met laden...

Scroll down to read more

Retail

Beeld: Hema

Vakbond FNV uit zich in een persbericht teleurgesteld over het besluit van Hema om niet met de vakbond te onderhandelen over nieuwe aanvullende arbeidsvoorwaarden voor zijn werknemers. De winkel heeft dinsdag bekendgemaakt dat het eigen regelingen zal opleggen aan zijn mensen.

Hema deelt aan FashionUnited mee zich “absoluut niet” te herkennen in de berichtgeving van FNV en stelt dat de feiten anders liggen. Zo geeft Hema aan dat de onderhandelingen met de vakbonden en de werkgevers die onder de cao zullen vallen nog lopen en dat medewerkers hierbij vertegenwoordigd worden door vakbonden. Hierbij zou Hema juist continu in gesprek zijn met hun medewerkers via verschillende kanalen, zoals ons intranet, informatiebijeenkomsten en online sessies.

De Hema-cao loopt af op 31 december. Daarna vallen de werknemers onder de cao Retail Non-Food, die geldt voor de hele winkelsector. Een bedrijf kan hieraan voorwaarden toevoegen, of juist intrekken. FNV zou naar eigen zeggen graag betrokken worden bij afspraken over aanvullende arbeidsvoorwaarden op deze cao, zoals een hoger salaris, extra verlofdagen, een toeslagregeling en feestdagenuitkering.

“Als dat niet gebeurt dan kan Hema, wanneer dat het bedrijf uitkomt, tijdelijk extra voorwaarden toekennen maar ze ook net zo goed weer intrekken als het daarmee zijn aandeelhouders tevreden wil stellen”, zo beredeneert FNV.

FNV beklaagt zich er ook over dat de arbeidsvoorwaarden van Hema de laatste jaren zouden zijn verslechterd. Zo zou volgens hen in 2019 besloten zijn nieuwe werknemers een lager salaris toe te kennen. Ook zouden werknemers in de waan gelaten zijn over de komst van de algemene cao en in plaats daarvan de boodschap meegekregen hebben dat Hema juist waarde hecht aan een bedrijfseigen cao. De FNV roept medewerkers daarom op “niet zomaar in te stemmen met een ander arbeidsvoorwaardenpakket.”

FNV uit onvrede over Hema’s nieuwe cao, Hema stelt ‘feitelijke onjuistheden’ van de vakbond aan de kaak

Volgens een persbericht dat al gepubliceerd werd op 25 november, zal het overgrote deel van Hema medewerkers met ingang van 2023 een loonsverhoging van ruim tien procent ontvangen.

Verder zal Hema de nieuwe cao eigen maken door aanvullingen met bedrijfseigen regelingen bovenop de bestaande cao. Het “Hema-karakter” wordt op die manier behouden, aldus woordvoerder Claudia Metz. “Die bedrijfseigen regelingen worden besproken en ter instemming voorgelegd aan de ondernemingsraad. Zo is ook de stem van de onze HEMA-medewerkers vertegenwoordigd.”

Verder werkt Hema aan een overgangsregeling voor huidige medewerkers, waarin afspraken gemaakt worden over hoe wordt omgegaan met eventuele verschillen tussen de cao’s. Voor het opstellen van die overgangsregelingen zijn vakbonden, inclusief de FNV, uitgenodigd. Daniëlle Wiek, bestuurder van FNV Handel deelt in het persbericht niet geïnteresseerd te zijn op deze uitnodiging in te gaan. “Daar pas ik voor. (...) Wij onderhandelen niet over verslechteringen.”

Dit bericht is na publicatie aangepast op basis van verdere ontwikkelingen.

FNV
HEMA