• Home
 • Nieuws
 • Retail
 • Hoe ziet het werk in fysieke winkels eruit in 2035?

Hoe ziet het werk in fysieke winkels eruit in 2035?

Door Barbara Russ

bezig met laden...

Scroll down to read more

Retail

Korie Cull / Unsplash Credits: Korie Cull / Unsplash

Hoe ziet werk in de detailhandel eruit in 2035? Om deze vraag te onderzoeken heeft het EHI Retail Institute GmbH samen met methodologiepartner ScMI (Scenario Management International AG) en HR-experts uit de branche een scenarioproject ontwikkeld dat verschillende mogelijke ontwikkelingen voor de detailhandel laat zien.

De komende tien jaar zal de fysieke detailhandel blijven veranderen. Dit is al lang duidelijk voor alle spelers in de fysieke retailsector, dus de vragen waar het project zich op richtte waren: Wat zijn de aanpassingen die gemaakt kunnen worden en hoe wenselijk zijn deze veranderingen?

Hoe werken in de fysieke detailhandel er in 2035 uit zal zien, wordt bepaald door meer of minder:
 • Innovatie
 • Digitalisering
 • Vervanging van menselijke arbeid
 • Aantrekkelijkheid van retail als werkgever
 • Belang van persoonlijke interactie
 • Technische ondersteuning
 • Beschikbaarheid van arbeidskrachten
 • Werknemersoriëntatie
 • Geloofwaardige bedrijfscultuur

Dit biedt detailhandelaren de kans om de aantrekkelijkheid van de detailhandel als werkgever te vergroten door een hoge mate van innovatie, nieuwe winkelformules, nieuwe vakgebieden en een nieuw begrip van zichzelf en hun werknemers, als nu de juiste actie wordt ondernomen. Op deze manier kan men vandaag beïnvloeden met welk scenario we in 2035 zullen eindigen.

Acht scenario's, vier belangrijke vragen

Whitepaper Future of Work in Retail 2023. Credits: ScMI, grafische vormgeving EHI

Dit resulteerde in acht consistente, plausibele toekomstscenario's - sommige meer, sommige minder wenselijk - die verschillen in vier kernvragen: Hoe open, "slim" en innovatief is de detailhandel? Hoe zal de relatie tussen automatisering en persoonlijk klantcontact eruitzien? Zullen werknemers in de eerste plaats worden gezien als individuen of als een hulpbron binnen de waardeketen van de detailhandel? Hoe zien HR en bedrijven zichzelf?

Personeel is de sleutel

Automatisering zal een grotere rol gaan spelen, met name in minder adviesintensieve sectoren zoals de detailhandel in alledaagse levensmiddelen - waar de focus niet ligt op belevingsgastronomie en delicatessen. Fashion retail daarentegen zal in de toekomst niet volledig geautomatiseerd zijn. Integendeel. Service, advies en menselijke interactie zullen steeds belangrijker worden in deze sector. Dit maakt het ook interessanter voor het personeel, want dit is waar werknemers kunnen uitblinken met interpersoonlijke kracht en expertise.

Banen in de detailhandel worden over het algemeen interessanter en creatiever. Door veranderende eisen wordt de doelgroep die geïnteresseerd is in deze functies groter. Een hoge mate van innovatie in winkelformules leidt tot aantrekkelijkere banen. Werknemers op de winkelvloer (blue collar) nemen meer interactieve rollen op zich, terwijl collega's in de administratie (white collar) meer creatieve taken op zich nemen.

Werknemersloyaliteit wordt steeds belangrijker:
 • Er moet (nog) meer rekening worden gehouden met de persoonlijke belangen van werknemers
 • Werknemers hebben hoge verwachtingen van hun eigen werk, dat persoonlijk zinvol moet zijn
 • Rol van werknemers in het veld: meer interactiviteit, zingeving en klantnabijheid.
 • Toenemend belang van HR in het bedrijf en het zelfbeeld als "zorgbedrijf".
 • HR wordt gezien als een kernfunctie omdat werknemers de belangrijkste bron en DE succesfactor in de detailhandel zijn.
 • Retail en HR concurreren met andere sectoren. Als deze HR-kwesties geloofwaardiger aanpakken, zal de aantrekkelijkheid van de detailhandel als plek om te werken in vergelijking laag zijn.
 • Automatisering, gamification, AI en digitalisering

In de positief verwachte toekomstscenario's zullen menselijke en geautomatiseerde processen elkaar op een zinvolle manier aanvullen. Digitalisering leidt tot automatisering van repetitief werk. Ontlastende technologie wordt positief ontvangen en geaccepteerd, zowel op de werkvloer als in interne processen. Zowel klanten als werknemers gebruiken de systemen graag zonder dat het hen stress oplevert.

In de minder wenselijke scenario's van "geautomatiseerde high-performance retail" en "werknemers als een gezichtsloze resource", leidt een sterke digitalisering tot een aanzienlijke vervanging van menselijke arbeid op de winkelvloer. De focus ligt daar op het verhogen van de efficiëntie en het maximaliseren van de bedrijfswinst. Hoewel dit ook klanten kan dienen die zo snel en soepel mogelijk willen winkelen, beoordeelden de deelnemers dit als minder wenselijk.

In plaats daarvan kreeg scenario nummer 4 de overhand, "Innovatie, samenwerking & visie", waarin de positieve stemming in de detailhandel ook wordt overgedragen op het stadsbeeld en de inkomensontwikkeling. In dit scenario slagen stadscentra erin hun aantrekkelijkheid te vergroten door positieve winkelervaringen.

Scenario-evaluatie, N = 15, kernwaarde komt overeen met de mate waarin het beschouwde scenario overeenkomt met de gewenste toekomst op een schaal van 0 tot 100) Bild: Whitepaper Future of Work in Retail 2023. Brond: ScMI, grafische vormgeving EHI

Kernresultaten

Samengevat zijn de positief verwachte toekomsten gebaseerd op de verwachting dat een hoge mate van innovatie in de detailhandel, een mensgerichte, eerlijke bedrijfscultuur en een sterke focus op werknemers de detailhandel tot een aantrekkelijkere plek om te werken zullen maken. Omnichanneloplossingen, innovatie, samenwerking en visie spelen een belangrijke rol bij het vormgeven van deze toekomstbeelden.

In de negatieve scenario's lukt dit niet; retailers zijn te traag en niet bereid om de noodzakelijke stappen te zetten die leiden tot een duurzaam bedrijf. Als gevolg hiervan verdwijnen grote winkelketens en kleine winkeliers uit de steden, wat leidt tot een ware "uitsterving" van de steden.

In de gewenste toekomst zal de economie zich grotendeels positief ontwikkelen, zijn de crisisjaren voorbij en zullen de extra inkomsten niet per se worden gespaard, maar worden gerealiseerd in de detailhandel.

Last but not least is er ook vraag naar de politiek: vooral als het gaat om migratie moet zij zorgen voor goede randvoorwaarden. De integratie van werknemers met een migratieachtergrond maakt hier net zo goed deel van uit als een modern onderwijslandschap, zodat de verwachte en wenselijke scenario's werkelijkheid kunnen worden.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.

Winkelstraat
Workinfashion