• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • Ruim 16 miljoen euro meer aan aanvragen Impuls Winkelgebieden dan beschikbaar

Ruim 16 miljoen euro meer aan aanvragen Impuls Winkelgebieden dan beschikbaar

Door FashionUnited

bezig met laden...

Scroll down to read more

Retail

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

Tijdens de eerste aanvraagperiode voor het fonds Impuls Winkelgebieden is er 16 miljoen euro meer aan aanvragen binnengekomen dan begroot. Er is voor de eerste periode namelijk maar 22 miljoen euro beschikbaar, zo bevestigt een medewerker van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan FashionUnited. De totale waarde van aanvragen komt neer op 38 miljoen euro.

De regeling Impuls Winkelgebieden is bedoeld om toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis te bouwen in de binnenstedelijke winkelgebieden. Dat het fonds zo sterk overtekend zou worden werd door de dienst wel verwacht, zo meldt Jessica Sloof aan FashionUnited. "Dat heeft ermee te maken dat we weten dat er een groot aantal winkelgebieden is dat aangepakt moet worden, dat niet toekomstbestendig is. Met de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden kunnen niet alle winkelgebieden financieel ondersteund worden, daar zijn we ons van bewust. Daarom is naast een financieringsaspect er ook een kennisdelingsaspect: de beste voorbeelden die uit de impulsaanpak voortkomen worden ‘in de etalage’ gezet, zodat andere gemeenten weer van hen kunnen leren.

Eerste aanvraagperiode Impuls Winkelgebieden: 38 miljoen euro aan aanvragen

Sinds de sluiting van de aanvraagperiode zijn er dertien weken de tijd om alle aanvragen te beoordelen. Op basis van een lijst aan criteria krijgen project voor het aanpakken van winkelgebieden punten toegekend. Op basis van deze punten wordt een lijst opgesteld. De toekenning start bij de bovenste op de lijst en eindigt wanneer het geld op is, zo legt Sloof uit. "We verwachten dat er tien tot twaalf aanvragen gehonoreerd kunnen worden. In augustus horen de winkelgebieden of hun aanvraag is gehonoreerd. Wie de aanvraag niet krijgt toegekend, kan deze in een tweede ronde opnieuw indienen, bijvoorbeeld met een verbeterde aanvraag."

Er wordt gekeken naar gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Aan de hand van deze waarden wordt vastgesteld in welke mate het project waarvoor financiering wordt aangevraagd past bij de doelstelling van de regeling. Daarnaast worden de projecten beoordeeld op passendheid, kosteneffectiviteit en risico's op het gebied van haalbaarheid en fasering van het project.

De regeling Impuls Winkelgebieden is goed voor honderd miljoen euro in totaal. De maximale subsidie is vijf miljoen euro per project. In totaal zullen er vier indieningstijdvakken zijn. Het budget van de andere tijdvakken zal naar verwachting van een zelfde orde van grootte zijn als dit eerste, aldus Sloof.

impuls winkelgebieden
RVO