• Home
  • Nieuws
  • Retail
  • Top 10 uitdagingen voor de mode in 2020

Top 10 uitdagingen voor de mode in 2020

Door Jaime Martinez

3 jan. 2020

Retail

"Angst" en "bezorgheid". Met die twee woorden zouden we de gevoelens waarmee de modewereld en haar topbestuurders 2020 tegemoet gaan goed kunnen omschrijven. Deze situatie wordt gecompenseerd door het vleugje optimisme waarmee sommige sectoren, vooral in de Verenigde Staten, 2019 ingingen.

Tenminste, dit is wat het nieuwste jaarverslag over de branche, “The State of Fashion 2020” van adviesbureau McKinsey en BoF, beweert. Het rapport is gebaseerd op een enquête van ruim 290 hogere leidinggevenden in de mode en opinieleiders. Het voorspelt dat 2020 overheerst wordt door instabiliteit en een vertraging van de groei waar de grootste bedrijven in de branche, en hun leidinggevenden, zich al op voorbereiden. Door velen wordt de situatie als prematuur beschouwd, maar volgens het adviesbureau zal de vertraging in de modebranche leiden tot een daling van 3 tot 4 procent van het inkomen. Deze dalingen worden versterkt door macro-economische onzekerheid, handelsoorlogen, teruglopende omzet in opkomende markten in Azië en de Pacific, en het economische pessimisme dat in Europa begint te overheersen.

Grote bedrijven in de branche krijgen meer macht

Ondanks de zorgelijke situatie waarin de modebranche zich bevindt, betekent het niet alleen slecht nieuws. Of liever gezegd, het zal niet voor iedereen slecht nieuws betekenen. Sinds de opkomst van de groeimarkten zullen Europa, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika naar verwachting stabiel blijven in 2020. Tegelijkertijd zien we dat grote bedrijven en multinationals een groter aandeel krijgen, want zij zullen de enigen zijn die kunnen voldoen aan de huidige vraag naar innovatie en duurzaamheid.

”Het zal steeds lastiger worden voor middelgrote bedrijven om te concurreren met de machtige bedrijven in de modebranche,” zegt Achim Berg, directeur van mode en luxe bij McKinsey, en een van de opstellers van het rapport, “omdat merken zich moeten richten op hun prioriteiten om te kunnen voldoen aan uitdagingen zoals digitalisatie, consumentenvraag en duurzaamheid, en de nodige investeringen moeten doen om hun strategische plannen uit te voeren. En het zullen de bedrijven zijn die dat kunnen die in 2020 enig succes zullen behalen.”

”Het wordt geen gemakkelijk jaar,” zegt Imran Amed, oprichter en hoofdredacteur van The Business of Fashion en medeauteur van het rapport. Hij benadrukt het feit dat modebedrijven het komende jaar aanzienlijke veranderingen zullen moeten maken in hun waardeketens, alsmede op veel andere gebieden, terwijl ze leren risico’s te beperken en zich staande te houden in een onzeker klimaat.

Gezien deze situatie waarin bezorgdheid en concurrentie toenemen, beschouwt het rapport de volgende tien belangrijke punten als de grootste uitdagingen en problemen waarmee bedrijven in de modebranche in 2020 geconfronteerd worden. Dat wil zeggen, als ze deze turbulente tijden willen overleven.

1. Alert blijven

Een van de belangrijkste adviezen van het rapport is dat bedrijven in 2020 zeer voorzichtig moeten handelen. Ze moeten vooral waken voor mogelijke spanningen tussen ontwikkelde en groei-economieën. Situaties die, gepaard met het toegenomen risico op een mogelijke recessie, ertoe hebben geleid dat veel bedrijven al noodplannen hebben ontwikkeld en hun weerbaarheid hebben verhoogd om zo de macro-economische, geopolitieke instabiliteit en handelsconflicten te kunnen weerstaan.

2. Buiten China

China blijft in 2020 fantastische groeikansen bieden voor de modebranche, maar de Chinese gigant blijkt nog veel complexer dan veel multinationals hadden ingeschat. Sommige bedrijven worden te afhankelijk van de Chinese markt, terwijl anderen het graag willen betreden. Daarom worden bedrijven geadviseerd hun risico’s spreiden door in andere groeigebieden uit te breiden.

3. Nieuwe generatie consumenten

Bedrijven zullen allemaal moeite moeten doen om de aandacht van gebruikers te wekken en te behouden door middel van dezelfde platforms en sociale netwerken, en daarom wordt het voor modebedrijven noodzakelijk om hun strategieën te herzien en manieren te vinden om het rendement op marketinginitiatieven te maximaliseren. Om dit te kunnen realiseren, is het van belang om content te creëren die maximale aandacht aantrekt. Bij de ontwikkeling van content moet rekening worden gehouden met het platform waarop het gepubliceerd wordt en de doelgroep, met waar mogelijk gebruik van links om de aankoop te faciliteren.

4. Buurtwinkels

De snelheid die consumenten tegenwoordig van mode verwachten heeft ertoe geleid dat veel bedrijven hun commerciële netwerk met kleinere fysieke winkels uitbreiden. Daarmee kunnen ze de consument beter bereiken met hun producten. Het rapport stelt dat succesvolle bedrijven de belevingen in de winkels weten te combineren met een locatie in buurten en buitenwijken buiten de commerciële hoofdroutes.

5. Meer duurzaamheid

De modebranche is een van de meest vervuilende en energie- en grondstof intensieve industrieën. Daarom, en ondanks de schamele ontwikkelingen die al geïntroduceerd worden, wordt 2020 een jaar waarin bedrijven beduidende actie moeten ondernemen. Zo zal de doorslaggevende transformatie van de industrie naar een nieuwe duurzaamheid plaats kunnen vinden.

6. Nieuwe materialen

Er zijn steeds meer bedrijven die inzetten op de verkenning van nieuwe alternatieven voor traditionele materialen, en ze in hun collecties vervangen met nieuwe, duurzamere of technische stoffen. Deze ontwikkelingen zullen zich in 2020 voortzetten, een jaar waarin grote verrassingen uit de R+D-afdelingen verwacht worden.

7. Een inclusieve cultuur

Consumenten verwachten al dat modebedrijven proactieve borgstellers en voorvechters van diversiteit en inclusiviteit zijn. Deze twee begrippen zullen in 2020 als een van de hoogste prioriteit centraal blijven staan op de agenda’s van bedrijven en zullen gevolgen hebben voor interne organisaties, reclamecampagnes en collecties. Deze maatregelen zullen de toenemende vraag naar openheid versterken.

8. Toegenomen buitenlandse concurrentie

Tot op heden troffen bedrijven, met name Europese en Amerikaanse multinationals, in Azië een ongerepte markt aan waarmee ze hun balans konden spekken. Iets wat in 2019 moeilijker begon te worden en in 2020 waarschijnlijk nog lastiger zal worden. Nieuwe uitdagingen steken de kop op naarmate meer Aziatische bedrijven en MKB’s hun traditionele rol van fabrikant naast zich neerleggen en hun producten direct aan de consument gaan verkopen. Een groot aantal tot dusver onbekende spelers zal naar verwachting opduiken in het komende jaar, vooral vanuit de toeleveringsketens of multinationals in Azië. Vandaaruit zullen ze hun producten tegen zeer competitieve prijzen gaan verkopen via online handelsplatforms en internationale marktplaatsen.

9. Revolutie op de beurzen

Sommigen zijn verdwenen, terwijl een grote meerderheid zich toelegt op de introducties van nieuwe ontwikkeling waarmee ze zich aanpassen aan een nieuw tijdperk. Een transformatie die we zullen blijven zien op de internationale beurzen in 2020. In een poging zich te differentiëren zullen de beurzen B2C ervaringen toevoegen, nieuwe diensten lanceren en verbeteringen doorvoeren die gerelateerd zijn aan hun traditionele B2B strategie.

10. Het digitale bijstellen

Gezien hoeveel overnames zijn gepleegd door digitale bedrijven, terwijl anderen hebben ingezet op fysieke winkels en een paar zelfs de gewilde ‘unicorn’ status hebben bereikt is er geen twijfel over de rol die de oorspronkelijke digitale bedrijven hebben gespeeld in 2019. Een rol waarvan de dagen nu misschien geteld zijn. “Beleggerssentiment verslechtert” in verhouding tot bijna alle digitale bedrijven, stelt het rapport. Het is daarom mogelijk dat we in 2020 zien dat er enerzijds minder nieuwe bedrijven bijkomen en, anderzijds, dat er een aantal verdwijnen. Beide zijn het gevolg van een verschuiving van de parameters van financiering van investeerders en hun rendementsdoelstellingen.

Het origineel van dit artikel verscheen op FashionUnited.es. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Wendela van den Broek

Foto: Unsplash.

2020
BOF
Modebranche
RETAIL
State of Fashion 2020