• Home
  • Press
  • Business
  • De impact van AI op retailcommunicatie; de opmars van digitaal maatwerk

De impact van AI op retailcommunicatie; de opmars van digitaal maatwerk

PRESS RELEASE
Door Press Club

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Credits: Linx IT Solutions

Marketingbeslissers in de retailsector zien AI, gepersonaliseerde marketing en social media-integratie als belangrijkste en meest veelbelovende trends en ontwikkeling in retailmarketing. In het verlengde daarvan wordt het verbeteren van klantervaringen als belangrijkste voordeel van digitalisering beschouwd. Daarbij wordt onderkend dat verregaande automatisering op basis van (real time) data noodzakelijk is om sneller en beter in te spelen op consumentgedrag.

Onderzoek door Motivaction

Bovenstaande conclusie vloeit voort uit een onderzoek van Motivaction onder beleidsmakers in de retailsector. In dit onderzoek, geïnitieerd door Linx IT Solutions, zijn eindverantwoordelijken in marketing en algemeen directeuren bevraagd op hun visie op de digitalisering van retailmarketing, op hun ervaringen met de effecten van digitalisering, welke trends zij voorzien en welke gevolgen dat heeft voor beslissingen in het marketingbeleid.

Daarnaast is de onderzoeksdoelgroep ook bevraagd op de manier waarop digitalisering van invloed is op de media-inzet en welke ontwikkelingen op dat gebied perspectief bieden, waarbij specifiek onderzoek is gedaan naar de in toenemende mate toepassing van de digitale folder. Inmiddels maakt de helft van de organisaties waarbij de ondervraagde beleidsmakers betrokken zijn gebruik van deze digitale technologie; wat motiveert deze organisaties en welke drempels houden anderen tegen?

Resultaten beschikbaar als whitepaper

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het whitepaper ‘Digitale transformatie in retail. Een zaak van expertise en kwaliteit’. Naast een uitgebreide toelichting over de invloed van AI op retailcommunicatie en de manier waarop AI een rol speelt in bovenvermelde onderzoeksresultaten wordt er ook een helder beeld geschetst van de actuele inzet van technologie en worden de grootste uitdagingen van verdere digitalisering benoemd. Het volledige whitepaper is als download beschikbaar op www.linx-it.com.

AI
Linx IT Solutions
Software