• Home
  • Press
  • Business
  • Een 'change in fashion'-event als uitvloeisel van een 'change in life'-proces

Een 'change in fashion'-event als uitvloeisel van een 'change in life'-proces

PRESS RELEASE
Door Press Club

bezig met laden...

Scroll down to read more

Business

Beeld: Fashion VMI & AI event.

Ik schrijf al ruim 10 jaar blogs met de boodschap dat de fashion industrie moet veranderen; meer EDI, beter samenwerken, VMI implementeren, sneller digitaliseren, meer bewustzijn over de slechte footprint van ons als industrie op de aarde. Makkelijk om dat te roepen vanaf de zijlijn, maar onlangs heb ik zelf een 'major change in life' in gang gezet. Mijn 'change in life' leidt tot een bijzonder Fashion Event met als boodschap: 'no time to waste; it's time to change now!'.

Aanleiding van mijn 'change in life' was een chronische schildklierontsteking die me plots overkwam in de zomer van 2022. Ik leefde intens (work hard, aardig wat drank, weinig sport, ‘pretty outgoing’, veel op het water en ‘connecting people’), maar voelde m’n energielevel in twee weken tijd wegzakken van wel 110% naar 40%; daarvoor kreeg ik juist energie van het drukke leven … Ik ben in augustus van datzelfde jaar overigens 59 jaar geworden en bevond me dus in m’n 60ste levensjaar …

Die plotse terugslag zette mij aan het denken en deed mij beseffen dat, als ik zo door zou gaan met wat ik deed, ik voor de rest van mijn werkzame leven hetzelfde zou blijven doen. Ik nam me voor het echt anders te gaan doen als ik er weer bovenop zou komen; alleen nog maar dingen doen die ik echt leuk vind en dicht bij mezelf staan; het leven is te kort om dingen uit te stellen, ‘let’s follow the soul’.

Ik zette mijn leven, zowel privé als zakelijk, op een laag pitje en tot mijn verbazing steeg mijn energielevel als vanzelf, althans zonder enige medicatie, naar wederom boven de 100%. Verbijsterend mooi vond ik dat. Maar nu verder: de ziel gaan vinden en volgen …

Ik besloot te stoppen (althans van 100% naar 1 dag per week te gaan) met het werk dat ik al 23 jaar deed maar voor mij persoonlijk inmiddels niet anders was dan meer van hetzelfde. Ik wist op dat moment nog niet wat mijn alternatieve invulling zou gaan worden. Ik wist wel dat de nieuwe invulling dichter bij mijn ziel zou komen te liggen. Mijn gedachten gingen uit naar richtingen als ‘het opzetten van een platform voor VMI in fashion; die gedachte speelde al sind 2016’ maar heb ik niet doorgepakt, ‘meer tijd als schipper op de Amsterdamse grachten doorbrengen’; daar had ik al mooie ervaringen mee opgedaan, ‘mensen de verborgen schoonheid van het historisch centrum van Amsterdam laten beleven’, ‘genieten van en zijn op de bevoorrechte plek waar we wonen (een appartement in een rijksmonument uit 1741 op de Warmoesstraat aan het Natte Damrak)’.

In overleg met mijn partner durfde ik los te laten en zo geschiedde.

Al heel mijn werkzaam leven ben ik dienstbaar aan de fashionmarkt. In 1999 ben ik gestart met FashionWorld.nl, de voorloper van FashionUnited eBusiness.com. Daarmee hebben we in ruim 20 jaar tijd een betekenisvol service platform voor EDI in fashion opgezet. Al jaren schrijf ik blogs en roep ik dat de fashionmarkt naar VMI (Vendor Managed Inventory) moet als positieve tegenhanger van het ‘old fashioned’ push (van wholesale naar retail) model en het ongebalanceerde consignment business model.

Ik was inmiddels als freelance schipper werkzaam bij Rederij Friendship Amsterdam. Heerlijk varen, gidsen en verbinden. I love it. Locatie: de oudste gracht van Amsterdam; de Oudezijds Voorburgwal, pal achter de Warmoesstraat.

Op de dag dat ik bij FashionUnited aankondigde te zullen afbouwen, belde Mitch van Deursen mij met de vraag of ik bij zijn WAIR (met AI) for Retail in wilde stappen. Hij was niet op de hoogte van mijn situatie en mijn zoektocht naar een nieuwe invulling ... Ik wist Mitch te overtuigen om WAIR ook in te gaan zetten t.b.v. de aansturing van het VMI business model; brands tools en predictions in handen te geven om de ketenaansturing van externe shop floors ter hand te gaan nemen; ‘to avoid waste and to improve profitability for brand and retailer’. Op mijn vraag hoe ik mijn functie bij WAIR zou gaan noemen, antwoordde Mitch spontaan: VMI-evangelist. En zo geschiedde, ik kwam daarmee nog een stuk dichter bij mezelf.

‘Nog een stuk’ zeg ik, want tussentijds waren er nog meer veranderingen in gang gezet. Ik was vrijwilliger geworden bij de koekjeswinkel eberhardjes.nl, locatie: Oudezijds Voorburgwal 74, tussen de Oude Kerk en de eerste door mankracht gegraven gracht van Amsterdam. De koekjes in nagedachtenis van oud-burgemeester Eberhard van der Laan hebben als doel om Amsterdammers te verbinden en dat gebeurt daar op een mooie manier! Los daarvan ben ik in die tijd lid geworden van Ten Club, een sociëteit ter ontwikkeling van ‘body, soul and mind’, locatie: op de Nes, zijnde het verlengde van de Warmoesstraat (op 20 meter afstand parallel aan, jawel, de Oudezijds Voorburgwal). Ik ervaar in dit gebiedje mooie ontmoetingen, ik voel dat ik groei en ik verbind meer dan ooit ook anderen met elkaar. Heel waardevol voor mijn verdere ontwikkeling om dichter bij m’n ziel en mijn levensmissie te komen: “verbinden”.

VMI in fashion #fashionVMI

VMI is ook verbinden. Verbinden van brands en multibrand retailers; op een manier dat de retailer ‘in season replenishment’ durft over te laten aan de brand. En de brand als ketenregisseur de lead durft te nemen in het managen van de inventory door de gehele keten, van producent tot op de winkelvloer, ten dienste van de consument. Met een gemeenschappelijk belang voor brand en retailer, te weten: een zo goed mogelijk bediening van de consument op de winkelvloer met de juiste SKU’s in de juiste hoeveelheden, op het juiste moment, op de juiste plek. Daarmee wordt de traditionele mismatch tussen vraag en aanbod op de winkelvloer teruggebracht, hetgeen leidt tot minder waste (minder afprijzingen), minder nee-verkopen (vanwege een betere voorraadbeschikbaarheid) en dus meer verkopen met volle marges. Win-win-win voor brand, retailer en consument. Let wel: in het zuivere VMI model maken brand en retailer per seizoen afspraken over beschikbare m2 per shop floor, de voorziene omzet en ingangsmarge, de afprijzingen in season en het uiteindelijk voorziene rendement in dat seizoen in klinkende Euro’s (de eindmarge). De brand houdt ter voorkoming van de mismatch op de winkelvloer meer voorraad hoger in de keten en de retailer betaalt ‘boter bij de vis’ voor hetgeen geleverd wordt. De brand verkrijgt via EDI inzicht in de transacties en actuele voorraden per shop floor en via de predictions van WAIR (artificial intelligence met een flinke component Machine Learning en Deep Learning tech) krijgt de brand aangereikt welke SKU’s in welke hoeveelheden nageleverd dienen te worden. Door dit geïntegreerde mechanisme gericht op een gezamenlijk belang, ontstaat er meer flexibiliteit in de keten en een betere afstemming van het aanbod op de vraag van de consument met minder afprijzingen en een beter ketenredement (de optelsom van het rendement van de brand en het eindrendement van de retailer).
Brand en retailer kunnen onderhandelen over de voor hen optimale verdeling van rendementen. In een seizoen behaalde resultaten geven geen garantie voor een volgend seizoen, maar naarmate de brand een beter rendement voor de retailer realiseert, zal die retailer eerder bereid zijn de betreffende leverancier te belonen (trouw en commitment, meer vierkante meters aan oppervlakte op de shopfloor of een betere positionering op de shopfloor). Het is derhalve in het grootste belang van de brand om het hem geschonken vertrouwen waar te maken en om te zetten in ‘klinkende munt’ aan eindmarge voor de betreffende retailer.

VMI Fashion Event 25 april 2023

Bovenstaande persoonlijke verhandeling over mijn missie en over mijn passie voor VMI hebben geleid tot het Fashion VMI & AI event. Niet geheel toevallig in dat oudste stukje van Amsterdam, beginnend op het Rokin bij Fashion For Good en eindigend bij Ten Club op de Nes. Inspirerende omgevingen in historisch Amsterdam. op nog geen 5 minuten loopafstand van elkaar.

In Ten Club worden we door AI-goeroe Remy Gieling geïnspireerd over hetgeen AI voor ons als maatschappij, voor ons als fashion branche, voor ons als fashionbedrijf en voor ons als mens kan gaan betekenen.

Vervolgens gaan we plenair en interactief de diepte in middels een rondetafelgesprek met brands als (potentiële) ketenregisseurs. De genodigden hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. De voorlopers hebben ervaren dat het in praktijk brengen van VMI niet eenvoudig is, maar bij realisatie een enorme uplift in rendement voor brand en retailer brengt. In de voorgesprekken voor dit event kwam naar voren dat de grootste uitdagingen liggen in het beter voorspellen van de vraag (kwaliteit van de VMI aansturing) en zeker ook in het meekrijgen van meer retailers in het VMI-model (change van traditioneel wholesale naar VMI).

Hoofdvraag voor mij die dag is of we de uitdagingen m.b.t. VMI als eenlingen voortzetten of dat we ideeën (of zelfs plannen) kunnen maken om krachten te bundelen. Krachten te bundelen als brands onderling of krachten ook meer te bundelen met retailers.

Ik hoop dat laatste, want hoe mooi is het als we dit event later kunnen bestempelen als de start van VMI als een ‘second wave’, na EDI als de ‘first wave’.

In mijn volgende blogs meer over het Fashion VMI & AI event.

Ik wens ons een mooi samenzijn toe en de sector een boeiende reis de toekomst in, want het staat onomstotelijk vast dat het in onze branche anders moet en dat mag niet langer voor ons uitgeschoven worden.

Let’s change to a better future together!

Steven Witteveen, Amsterdam april 2023

EDI
Samenwerking
Steven Witteveen
VMI
Workinfashion